Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Sexmissbruk

En av de största utmaningarna vi möter som människor är att bryta ett beteende. När man har ett mönster som skapar negativa konsekvenser i livet så kan man behöva hjälp.

Vad är sexberoende?

Sexmissbruk är ett tillstånd där en person upplever ett överdrivet och tvångsmässigt utagerande i sexuellt beteende. Det kan handla om upptagenhet av onani, pornografi, otrohet och sexuella kontakter via chat och video. Sexmissbruk kan förekomma i kombination med porrberoende.

Sexmissbruk påminner om andra missbruk där man tvångsmässigt jagar en känslomässig lättnad på ett sätt som orsakar problem i ens liv, och man har försökt sluta utan att lyckas. Det kan få konsekvenser och påverka livet, så att man mår mycket sämre på sikt. Inom vården används begrepp som hypersexualitet, då sexmissbruk inte är en officiell diagnos utifrån diagnosmanualer som DSM-5.

Problemet kan ändå leda till många negativa känslor för den som har ett problematiskt sexuellt mönster men det går att få hjälp.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Sexmissbruk diagnos

Sexmissbruk benämns inom vården som hypersexualitet då sexmissbruk inte är en officiell diagnos. Det innebär att man man har ett överdrivet sexuellt beteende med tvång att utföra sexuella handlingar, tvångsmässiga tankar om sex och förlorad kontroll eller sexvanor som är problematiska.

Sexmissbruk orsak

Det är inte tydligt klarlagt vad som orsakar sexmissbruk, det är ofta många olika faktorer som samvarierar. Genetik, miljö och sociala faktorer i samhället påverkar utvecklingen. Beroendeproblematik generellt är en sjukdom där hjärnans belöningssystem påverkas utifrån dopamin och seretonin. Vid sexmissbruk har man sett att även sett förändringar på stressnivåer och hormonet oxytocin. Man har här högre nivåer av oxytocin, som ofta utlöses vid parbildning och närhet i relationer.

Ibland kan det vara neuropsykiatrisk problematik med impulskontrollproblem som ligger bakom beteendet. Det kan även vara personlighetssyndrom som bidrar till beteendet. Vid bipolär diagnos kan man i maniska faser ha ett problematiskt sexuellt beteende, det är här viktigt att få rätt diagnos av en legitimerad person. Man kan också agera ut i ett missbruk för att dämpa annan psykisk ohälsa som ångest, stress eller nedstämdhet. Det är då viktigt att man söker hjälp och stöd om man har dessa problem.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Sexmissbruk otrohet

En konsekvens av semissbruk är att man kan agera på ett impulsivt sätt i relationer med personer som inte är ens partner. Detta kan orsakar mycket lidande för alla parter och påverka tillit i relationen som kan ta lång tid att reparera. Det är här också viktigt att anhöriga får stöd och hjälp.

Adhd och sexmissbruk

Det kan finnas en ökad risk för sexmissbruk om man har ADHD, precis som det gör vid andra beroendetillstånd som alkoholism, narkomani eller spelberoende. Vid ADHD så kan man ofta svårt med impulskontrollen och detta kan leda till olika impulsiva beteenden. Det går att behandla både ADHD och symptom på sexmissbruk så om man själv eller någon annan har dessa problem så är det bra att söka vård.

Hjälp vid sexmissbruk

Om man funderar på om man har ett sexmissbruk eller är i risk för att utveckla ett så är det viktigt att söka hjälp. Problemen kan annars utvecklas och bli ännu värre över tid.

Sexmissbruk symptom

Om man lider av ett problematiskt beteende som vid sexmissbruk eller hypersexualitet är det vanligt att man har dessa symptom:

 1. Obehag eller oförmåga att kontrollera sexuellt beteende: Man kan ha svårt att kontrollera sina sexuella impulser och beteenden, vilket kan leda till ett mönster av tvångsmässigt sexuellt agerande. Det kan till exempel handla om att titta på porr, självsex eller agera med andra människor.
 2. Försummande av vardagliga aktiviteter: Sexmissbruk kan leda till att man försummar till exempel arbete, relationer och andra ansvarsområden.
 3. Ökat sexuellt beteende trots negativa konsekvenser: Trots att man får negativa konsekvenser av sitt sexuella beteende, kan man fortsätta att agera tvångsmässigt.
 4. Ständig tanke på sex: Man kan konstant tänka på sex, vilket kan påverka koncentration och fokus på andra områden av livet.
 5. Engagemang i riskfyllda beteenden: Personer med sexberoende kan söka efter allt mer riskabla och farliga sexuella beteenden för att uppnå samma nivå av spänning eller tillfredsställelse.

Om du upplever några av dessa symptom är det viktigt att söka hjälp så att beteendet inte blir värre och så att du kan bryta ditt mönster och öka din livskvalitet.

Behandling för sexmissbruk

Det går att få hjälp med behandling om man lider av sexmissbruk. Det finns psykologer och terapeuter som är specialiserade på sexuella problem. Behandling kan innebära en kombination av insatser med kognitiv beteendeterapi (KBT), stödgrupper och andra terapeutiska strategier för att hantera de underliggande orsakerna till missbruket och utveckla mer hälsosamma mönster av sexuellt beteende. Det går att förändra sitt mönster och skapa en bättre livskvalitet. Det finns också viss forskning som visar att läkemedel som Naltrexone, som idag används för att behandla alkoholism, kan vara hjälpsamt vid hypersexualitet.

Behandling med KBT

Det går bra att få terapi för sexmissbruk online. På Lavendla har vi legitimerade psykologer och KBT-terapeuter som kan hjälpa dig med behandling.

Stödlinje sexmissbruk

Om man märker att man förlorat kontrollen över sitt beteende eller är rädd för att skada dig själv eller andra så kan man ringa stödlinjen Preventell. Du har här möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av att hjälpa personer med problem relaterat till sexualitet. Det är viktigt att söka hjälp om du behöver det.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du upplever tecken på missbruk eller beroende som påverkar ditt liv eller arbete är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det finns många utbildningar inom missbruk och beroende som vårdgivare genomgår för att kunna ge bästa möjliga stöd och behandling.

Det är aldrig för sent att bryta sig fri från missbruk eller beroende. Det finns hjälp att få och stödet är bara ett klick bort. Så om du eller någon du älskar kämpar med dessa frågor, tveka inte att söka professionell hjälp.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en psykolog eller terapeut idag via vårt bokningsformulär på hemsidan. Om tiden inte är rätt just nu, kom ihåg att det alltid finns en möjlighet att komma tillbaka när du är redo att göra en förändring. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om sexmissbruk

Vad är sexmissbruk?

Beroende är ett komplext psykologiskt tillstånd där individen känner en oförmåga att sluta utföra en viss aktivitet, trots negativa konsekvenser.

Är sexmissbruk en sjukdom?

Ja, sexmissbruk i formen av hypersexualitet betraktas som en hjärnsjukdom eftersom det påverkar hjärnans belönings- och hormonsystem samt beslutsfattande.

Kan sexmissbruk botas?

Alla typer av missbruk kan behandlas, men det kräver ofta långvarig vård och stöd. Det går att förändra sina mönster och öka sin livskvalitet.

Vilka är tecknen på att jag kan vara sexmissbrukare?

Symptom är bland annat att man man har en överdrivet tvång att utföra sexuella handlingar, tvångsmässiga tankar om sex och förlorad kontroll eller sexvanor som är problematiska.

Vilka är riskerna med sexmissbruk?

De potentiella riskerna är allt ifrån problem med vår fysiska och psykiska hälsa, arbetslöshet och förlorade relationer. Man kan också skada sig själv och andra så det är viktigt att söka hjälp.

Hur kan jag hjälpa en anhörig som är sexmissbrukare?

Det första steget är att erbjuda ditt stöd. Uppmuntra dem att söka professionell hjälp och stå vid deras sida under behandlingen. Sök information om problemet om du tycker att det är svårt att förstå och om du är partner så kan du också behöva gå i terapi.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som Kognitiv beteendeterapi (KBT), stödgrupper och stödlinje som Preventell.

Kan man ha annan psykisk ohälsa samtidigt som man är sexmissbrukare?

Det kan finnas underliggande psykisk ohälsa som adhd, personlighetsproblematik, bipolär diagnos eller annan psykisk ohälsa.

Vad kan man göra vid återfall?

Återfall kan hända och det är viktigt att söka hjälp omedelbart. Återfall är inte ett tecken på misslyckande men det är viktigt att agera snabbt för att komma tillbaka på rätt spår.

Vilka resurser finns tillgängliga?

Utöver våra professionella terapeuter och psykologer finns det många webbplatser, böcker, och stödgrupper som kan erbjuda ytterligare information och stöd.

Kan jag behandlas online?

Ja, flera av våra terapeuter och psykologer erbjuder stödsamtal via till exempel videomöte.

Hur viktigt är stödsystemet runt en person med beroende?

Ett stödsystem är oftast avgörande för en framgångsrik återhämtning. Det inkluderar professionell hjälp med behandling och ett bra stödsystem både emotionellt och praktiskt. Det kan bidra till att minska risken för återfall och hjälpa den drabbade att upprätthålla en sundare livsstil.

Behandlingens steg till ökad livskvalitet

En behandling av ett sexmissbruk eller hypersexualitet skiljer sig från person till person även om de ofta följer en liknande form. För att du ska få en förståelse för hur professionell hjälp för att bryta ett destruktivt beteende kan se ut, har vi listat exempel på de olika faserna.

 1. Utvärdering och diagnos
  Första steget är ofta att göra en grundlig utvärdering och diagnostisering av en legitimerad psykolog eller psykiatriker. .
 2. Behandlingsplanering
  En individuell behandlingsplan skapas, som ofta inkluderar olika behandlingsmetoder som psykoterapi, läkemedelsbehandling och ibland även självhjälpsgrupper.
 3. Psykoterapeutisk behandling
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den metod som främst rekommenderas. Det innefattar arbete med tankar, känslor och beteenden kopplade till sexmissbruket. Återfallsprevention brukar också vara en del av behandlingen. Det kan även innehålla motiverande samtal.
 4. Uppföljning och Underhåll
  Långtidsbehandling och uppföljning är ofta nödvändiga för att förhindra återfall. Det kan inkludera regelbundna möten med vårdgivare och fortsatt deltagande i stödgrupper.
 5. Livsstilsförändringar
  Förändringar i livsstil, inklusive arbete, fritid och relationer, är ofta nödvändiga för att stödja en långsiktig återhämtning.
Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.