Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Dataspelsberoende

En av de största utmaningarna vi möter som människor är att bryta ett beteende. När man har ett mönster som skapar negativa konsekvenser i livet så kan man behöva hjälp. Här går vi igenom vad dataspelsberoende är och vad man kan göra åt det.

Vad är dataspelsberoende?

Dataspelsberoende, även känt som gamingberoende, är ett tillstånd där en person utvecklar ett beroende av dataspel. Detta innebär att personen har svårt att kontrollera sitt spelande och fortsätter att spela trots att det har negativa konsekvenser för olika livsområden.

Är dataspelsberoende en diagnos?

Dataspelsberoende är inte en officiell medicinsk diagnos enligt de diagnostiska referenserna som DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eller ICD-10 (International Classification of Diseases), men det är ett ämne som har fått uppmärksamhet inom forskning och vården. Oavsett om det är en diagnos eller inte så kan det vara ett problembeteende som man kan behöva söka hjälp för.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Orsak till dataspelsberoende

Dataspelsberoende beror ofta på en blandning av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Psykologiskt kan ensamhet, depression eller ångest leda till att människor använder spel som en flykt från verkligheten. Spelen själva är designade för att vara beroendeframkallande, stimulerar hjärnans belöningssystem och erbjuder omedelbara belöningar.

Sociala aspekter som gemenskap inom spel kan också uppmuntra överdrivet spelande, speciellt för de som känner sig isolerade i verkliga livet. Dessutom gör den enkla tillgången på spel att de är lätta att överanvända.

Personliga faktorer som impulsivitet och stresshantering spelar också en roll, och det kan finnas en genetisk benägenhet för beroendebeteenden. Sammantaget är spelberoende en komplex fråga som varierar från person till person.

Symptom vid dataspelsberoende

Dataspelsberoende kännetecknas av flera symptom som kan variera i intensitet och kombination mellan individer. Dessa inkluderar att spendera en överdriven mängd tid på att spela, ofta på bekostnad av sömn, arbete och studier. Individer kan förlora intresset för andra aktiviteter som tidigare varit viktiga för dem, och använda spelandet som ett sätt att hantera negativa känslor som stress, ångest eller depression. Det kan orsaka konflikter i relationer med familj, vänner eller partners, och individer kan börja ljuga om eller dölja hur mycket de spelar.

De kan ha svårt att kontrollera eller minska sitt spelande, även när det uppenbart påverkar deras arbete, studier eller hälsa. Psykologiska abstinenssymptom som oro, irritation eller sorg kan uppstå när de inte kan spela. Trots dessa negativa konsekvenser fortsätter de att spela, vilket tyder på ett allvarligt problem som kan kräva professionell hjälp.

Barn och unga som är dataspelsberoende

Barn och unga med dataspelsberoende kan visa speciella tecken och möter unika utmaningar, vilket är särskilt problematiskt eftersom de fortfarande utvecklas både fysiskt och mentalt. Deras överdrivna spelande kan påverka deras sociala, emotionella och kognitiva utveckling, begränsa deras möjligheter att utveckla sociala färdigheter och engagera sig i problemlösning eller kreativt tänkande.

Spelberoendet kan leda till försummade skoluppgifter, minskad koncentration och sämre betyg, samt påverka deras fysiska hälsa genom risker som dålig hållning, ögonproblem och ökad risk för fetma. Det finns också en ökad risk för psykiska problem som ångest, depression och låg självkänsla. Spelandet kan användas som en flykt från dessa problem, vilket skapar en ond cirkel.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Sömnstörningar är vanliga hos barn och ungdomar som spelar spel sent på natten, vilket påverkar deras hälsa och välbefinnande. Dessutom kan ett överdrivet fokus på spel leda till social isolering om de föredrar detta framför att interagera med familj och vänner. Föräldrars roll är avgörande för att övervaka deras barns spelande och uppmuntra en hälsosam balans mellan spel, fysisk aktivitet, social interaktion och andra ansvarsområden.

I allvarliga fall kan professionell hjälp, såsom terapi eller stödgrupper specialiserade på barn och ungdomar, behövas för att hantera spelberoendet. En balanserad inställning till spelande, med tydliga gränser och alternativa aktiviteter, är viktigt för att främja en hälsosam utveckling.

Behandling för dataspelsberoende

Behandlingen för dataspelsberoende är ofta mångfacetterad och individanpassad, eftersom det kan variera beroende på individens specifika situation och behov. Här är några av de vanligaste behandlingsmetoderna:

 1. Terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig behandlingsform som används för att hjälpa individer att förstå och ändra sitt beteende och tankemönster kring spelandet. Terapin kan också fokusera på att hantera underliggande problem som ångest, depression eller sociala svårigheter.
 2. Familjeterapi: Eftersom familjedynamiken ofta påverkas av en persons spelberoende, kan familjeterapi vara en viktig del av behandlingen. Detta hjälper familjemedlemmar att förstå problemet och hur de kan stödja en nära anhörig.
 3. Stödgrupper och självhjälpsgrupper: Grupper som de som följer tolvstegsprogrammet eller andra liknande stödgrupper kan ge socialt stöd och råd från andra som har erfarenhet av liknande problem.
 4. Medicinsk behandling: I vissa fall kan mediciner användas för att behandla underliggande psykiska hälsotillstånd som kan bidra till spelberoendet, som ångest eller depression.
 5. Digital detox och begränsningar: Att ta en paus från digitala enheter eller strikt begränsa användningen kan vara nödvändigt för att bryta beroendecykeln. Detta kan innefatta att ta bort spel från enheter eller använda programvara för att begränsa åtkomst till spel.
 6. Livsstilsförändringar: Uppmuntra till en hälsosam livsstil med regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost, god sömnhygien och social interaktion utanför spelvärlden.
 7. Utbildning och medvetenhet: Utbildning om de negativa konsekvenserna av överdrivet spelande och strategier för att hantera suget att spela kan vara en viktig del av behandlingen.
 8. Professionell hjälp: I vissa fall kan det vara nödvändigt att söka hjälp från en psykolog, psykiater eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som är specialiserad på behandling av beroenden.

Det är viktigt att komma ihåg att behandling kan ta tid och kräver engagemang från individen. Att erkänna problemet och söka hjälp är första steget mot återhämtning.

Behandling med KBT online

Det går bra att få terapi för shoppingmissbruk online. På Lavendla har vi legitimerade psykologer och KBT-terapeuter som kan hjälpa dig med behandling.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en psykolog eller terapeut idag via vårt bokningsformulär på hemsidan. Om tiden inte är rätt just nu, kom ihåg att det alltid finns en möjlighet att komma tillbaka när du är redo att göra en förändring. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om dataspelsberoende

Vad är dataspelsberoende?

Dataspelsberoende, även känt som gamingberoende, är ett tillstånd där en person utvecklar ett beroende av dataspel. Detta innebär att personen har svårt att kontrollera sitt spelande och fortsätter att spela trots att det har negativa konsekvenser för olika livsområden.

Är dataspelsberoende en sjukdom?

Dataspelsberoende är inte en officiell medicinsk diagnos men oavsett om det är en diagnos eller inte så kan det vara ett problembeteende som man kan behöva söka hjälp för.

Kan dataspelsberoende botas?

Alla typer av missbruk kan behandlas, men det kräver ofta vård och stöd. Det går att förändra sina mönster och öka sin livskvalitet.

Vilka är tecknen på att jag kan vara dataspelsberoende?

Tecknen på dataspelsberoende är att det är svårt att kontrollera sitt spelande och fortsätter att spela trots att det har negativa konsekvenser för olika livsområden.

Vilka är riskerna med dataspelsberoende?

De potentiella riskerna är allt ifrån problem med vår fysiska och psykiska hälsa, studier och problem i relationer. Det är därför bra att söka hjälp om man har detta problem.

Hur kan jag hjälpa en anhörig som är dataspelsberoende?

Det första steget är att erbjuda ditt stöd. Uppmuntra dem att söka professionell hjälp och stå vid deras sida under behandlingen. Sök information om problemet om du tycker att det är svårt att förstå och om du är förälder till ett barn eller ungdom så kan du behöva mer stöd.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kan man ha annan psykisk ohälsa samtidigt som man är datspelsberoende?

Det kan finnas underliggande psykisk ohälsa som ångest, depression, självkänsla och ensamhetsproblematik.

Vad kan man göra vid återfall?

Återfall kan hända och det är viktigt att söka hjälp omedelbart. Återfall är inte ett tecken på misslyckande men det är viktigt att agera snabbt för att komma tillbaka på rätt spår.

Vilka resurser finns tillgängliga?

Utöver våra professionella terapeuter och psykologer finns det många webbplatser, böcker, och stödgrupper som kan erbjuda ytterligare information och stöd.

Kan jag behandlas online?

Ja, flera av våra terapeuter och psykologer erbjuder stödsamtal via videomöte.

Hur viktigt är stödsystemet runt en person med dataspelsberoende?

Ett stödsystem är oftast avgörande för en framgångsrik återhämtning. Det inkluderar professionell hjälp med behandling och ett bra stödsystem. Det kan bidra till att minska risken för återfall och hjälpa den drabbade att upprätthålla en sundare livsstil.

Behandlingens steg till ökad livskvalitet

Behandlingen för dataspelsberoende involverar ofta en kombination av terapeutiska strategier, stöd och ibland medicinska insatser, anpassade efter individens specifika behov och situation. Här är en beskrivning av hur en typisk behandlingsprocess kan se ut:

 1. Utvärdering och diagnos: Behandlingen börjar vanligtvis med en omfattande utvärdering utförd av en psykolog, psykiater eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Detta steg syftar till att förstå omfattningen av beroendet, identifiera eventuella samtidiga psykiska hälsotillstånd, och bedöma individens övergripande fysiska och mentala hälsa.
 2. Individuell terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig metod för att behandla dataspelsberoende. Genom KBT lär sig individen att känna igen och förändra negativa tankemönster och beteenden som är kopplade till deras beroende. Terapeuten kan arbeta med att adressera underliggande orsaker till beroendet, såsom ångest, depression eller låg självkänsla.
 3. Familjeterapi och -rådgivning: Då familjedynamiken ofta påverkas, kan familjeterapi vara en del av behandlingen. Detta hjälper familjen att förstå beroendet och hur de kan stödja den drabbade personen. Familjen lär sig också att hantera konflikter och förbättra kommunikationen.
 4. Stödgrupper och gemenskap: Deltagande i stödgrupper som Gamers Anonymous eller andra självhjälpsgrupper kan erbjuda ytterligare stöd. Att dela erfarenheter och strategier med andra som har liknande problem kan vara mycket hjälpsamt.
 5. Digital detox och beteendeförändringar: Det kan rekommenderas att individen tar en “digital detox”, vilket innebär en paus från alla digitala enheter för en viss period. Under denna tid lär sig individen att hitta och engagera sig i andra aktiviteter utanför det digitala rummet.
 6. Livsstilsförändringar: Att uppmuntra och etablera en hälsosam livsstil är viktigt. Detta inkluderar att upprätta en rutin med balanserad kost, regelbunden motion, god sömnhygien och sociala aktiviteter.
 7. Medicinsk behandling: Om det finns samtidiga psykiska hälsotillstånd som depression eller ångest, kan medicinsk behandling ordineras av en läkare.
 8. Uppföljning och återfallsprevention: Efter avslutad initial behandling är regelbunden uppföljning viktig för att förebygga återfall. Terapeuten kan fortsätta att arbeta med individen för att stärka de färdigheter som lärs ut under behandlingen och hjälpa dem att hantera utmaningar som uppstår.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att behandlingen ska anpassas efter personens specifika behov. Behandlingen kan ta olika lång tid beroende på beroendets svårighetsgrad och individens engagemang i behandlingsprocessen.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Charlie