Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Shoppingberoende

En av de största utmaningarna vi möter som människor är att bryta ett beteende. När man har ett mönster som skapar negativa konsekvenser i livet så kan man behöva hjälp. Här går vi igenom vad shoppingberoende är och vad man kan göra åt det.

Vad är shoppingberoende?

Shoppingberoende, även känt som kompulsivt köpbeteende eller oniomania, är en psykologisk problembeteende och beroende där en individ känner en oemotståndlig dragningskraft till att göra inköp och spendera pengar, ofta på ett sätt som är skadligt för deras ekonomiska, sociala och personliga liv. Detta beteende går bortom vanlig konsumtion och blir ett sätt att hantera känslomässiga problem, stress eller låg självkänsla. Det kan leda till svåra konsekvenser ekonomiskt, känslomässigt och i relationer för den som är drabbad.

Är shoppingberoende en diagnos?

Shoppingberoende är inte formellt erkänt som en diagnos i de diagnostiska manualerna som Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) och International Classification of Diseases (ICD).

Trots detta erkänns problematiken av många som ett verkligt och ibland allvarligt psykologiskt problem. Symtomen på shoppingberoende liknar de som ses i andra beroendestörningar, såsom tvångsmässigt beteende, fortsatt engagemang i skadliga aktiviteter trots negativa konsekvenser, och en känsla av förlust av kontroll. Har man problemet kan man ändå söka hjälp och få behandling.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Orsak till shoppingberoende

Shoppingberoende tros orsakas av en blandning av psykologiska, sociala och biologiska faktorer. Det kan inkludera hantering av negativa känslor som ångest eller depression, påverkan av marknadsföring och social press, samt en möjlig biologisk benägenhet för beroendebeteenden.

Det kan också vara kopplat till andra psykiska hälsotillstånd och användas som en copingmekanism för emotionell smärta eller som ett sätt att uppnå tillfällig lycka eller belöning. Varje fall är unikt och behandlingen anpassas efter varje individ.

Symptom vid shoppingberoende

Även om shoppingberoende inte är en officiell diagnos så finns det vissa karaktäristiska drag. Dessa kan inkludera:

 1. Oemotståndligt begär att shoppa: En överväldigande dragningskraft eller tvång att köpa saker, även när det inte finns något behov eller ekonomiskt utrymme för det.
 2. Känslomässig uppfyllelse: Shopping används som ett sätt att hantera negativa känslor som ångest, depression, låg självkänsla, eller ensamhet.
 3. Skuldkänslor efter inköp: Efter att ha handlat kan individen känna skuld, skam eller ånger, men trots detta fortsätter beteendet.
 4. Ekonomiska problem: Fortsatt shopping trots ekonomiska svårigheter eller skuldsättning som en direkt konsekvens av inköpen.
 5. Konflikter i relationer: Shoppingbeteendet kan leda till konflikter med familjemedlemmar eller vänner, ofta på grund av de ekonomiska konsekvenserna.
 6. Döljande av beteendet: Personen kan dölja inköpen, beloppen de spenderar, eller antalet köpta objekt från nära och kära.
 7. Beroende av känslan: En känsla av eufori eller spänning under själva inköpsprocessen, följt av en känslomässig “baksmälla”.

Hjälp vid shoppingberoende

Om man funderar på om man har ett shoppingmissbruk eller är i risk för att utveckla ett så är det viktigt att söka hjälp. Problemen kan annars utvecklas och bli ännu värre över tid.

Behandling för shoppingberoende

Behandlingen kan inkludera terapiformer som kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hjälpa individen att förstå och förändra sitt beteende, samt rådgivning för att hantera eventuell underliggande psykisk ohälsa. I vissa fall kan medicinering för att hantera ångest eller depression också vara en del av behandlingsplanen.

Behandling med KBT online

Det går bra att få terapi för shoppingmissbruk online. På Lavendla har vi legitimerade psykologer och KBT-terapeuter som kan hjälpa dig med behandling.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du upplever tecken på missbruk eller beroende som påverkar ditt liv eller arbete är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det finns många utbildningar inom missbruk och beroende som vårdgivare genomgår för att kunna ge bästa möjliga stöd och behandling.

Det är aldrig för sent att bryta sig fri från missbruk eller beroende. Det finns hjälp att få och stödet är bara ett klick bort. Så om du eller någon du älskar kämpar med dessa frågor, tveka inte att söka professionell hjälp.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en psykolog eller terapeut idag via vårt bokningsformulär på hemsidan. Om tiden inte är rätt just nu, kom ihåg att det alltid finns en möjlighet att komma tillbaka när du är redo att göra en förändring. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om shoppingmissbruk

Vad är shoppingmissbruk?

Beroende är ett komplext psykologiskt tillstånd där individen känner en oförmåga att sluta utföra en viss aktivitet, trots negativa konsekvenser.

Är shoppingmissbruk en sjukdom?

Shoppingberoende är inte formellt erkänt som en särskild diagnos i de större diagnostiska manualerna men det innebär inte att man inte har ett problembeteende.

Kan shoppingmissbruk botas?

Alla typer av missbruk kan behandlas, men det kräver ofta vård och stöd. Det går att förändra sina mönster och öka sin livskvalitet.

Vilka är tecknen på att jag kan vara shoppingmissbrukare?

Symptom är bland annat att man har ett överdrivet tvång att shoppa, tvångsmässiga tankar om shopping och förlorad kontroll och negativa känslor och konsekvenser som följd.

Vilka är riskerna med shoppingmissbruk?

De potentiella riskerna är allt ifrån problem med vår fysiska och psykiska hälsa, ekonomi och problem i relationer. Det är därför bra att söka hjälp om man har detta problem.

Hur kan jag hjälpa en anhörig som är shoppingberoende?

Det första steget är att erbjuda ditt stöd. Uppmuntra dem att söka professionell hjälp och stå vid deras sida under behandlingen. Sök information om problemet om du tycker att det är svårt att förstå och om du är partner så kan du också behöva gå i terapi.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kan man ha annan psykisk ohälsa samtidigt som man är shoppingberoende?

Det kan finnas underliggande psykisk ohälsa som ångest, depression eller annan psykisk ohälsa.

Vad kan man göra vid återfall?

Återfall kan hända och det är viktigt att söka hjälp omedelbart. Återfall är inte ett tecken på misslyckande men det är viktigt att agera snabbt för att komma tillbaka på rätt spår.

Vilka resurser finns tillgängliga?

Utöver våra professionella terapeuter och psykologer finns det många webbplatser, böcker, och stödgrupper som kan erbjuda ytterligare information och stöd.

Kan jag behandlas online?

Ja, flera av våra terapeuter och psykologer erbjuder stödsamtal via till exempel videomöte.

Hur viktigt är stödsystemet runt en person med beroende?

Ett stödsystem är oftast avgörande för en framgångsrik återhämtning. Det inkluderar professionell hjälp med behandling och ett bra stödsystem både emotionellt och praktiskt. Det kan bidra till att minska risken för återfall och hjälpa den drabbade att upprätthålla en sundare livsstil.

Behandlingens steg till ökad livskvalitet

En behandling av ett shoppingberoende skiljer sig från person till person även om de ofta följer en liknande form. För att du ska få en förståelse för hur professionell hjälp för att bryta ett destruktivt beteende kan se ut, har vi listat exempel på de olika faserna.

 1. Utvärdering och diagnos
  Första steget är ofta att göra en grundlig utvärdering av en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut.
 2. Behandlingsplanering
  En individuell behandlingsplan skapas, som ofta inkluderar olika behandlingsmetoder som psykoterapi, läkemedelsbehandling och ibland även självhjälpsgrupper.
 3. Psykoterapeutisk behandling
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den metod som främst rekommenderas. Det innefattar arbete med tankar, känslor och beteenden kopplade till missbruket. Återfallsprevention brukar också vara en del av behandlingen. Det kan även innehålla motiverande samtal.
 4. Uppföljning och Underhåll
  Långtidsbehandling och uppföljning är ofta nödvändiga för att förhindra återfall. Det kan inkludera regelbundna möten med vårdgivare och fortsatt deltagande i stödgrupper.
 5. Livsstilsförändringar
  Förändringar i livsstil, inklusive arbete, fritid och relationer, är ofta nödvändiga för att stödja en långsiktig återhämtning.
Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.