Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Porrberoende

En av de största utmaningarna vi möter som människor är att bryta ett beteende. När man har ett mönster som skapar negativa konsekvenser i livet så kan man behöva hjälp. Här går vi igenom vad porrberoende är och vad man kan göra åt det.

Vad är porrberoende?

Porrberoende, även kallat sexberoende eller pornografiberoende, innebär problematiskt och beroendeframkallande beteende relaterat till pornografi eller sexuella aktiviteter. Det liknar andra beroenden och kännetecknas av obegränsad konsumtion av pornografi, brist på kontroll, toleransutveckling, abstinenssymptom, minskat intresse för andra aktiviteter och negativ påverkan på livet. Professionell hjälp kan vara viktig om någon upplever problematisk pornografikonsumtion.

Är porrberoende en diagnos?

Porrberoende är inte en formell medicinsk eller psykiatrisk diagnos enligt de vanliga diagnostiska manualerna som DSM-5 eller ICD-10. Det finns ingen konsensus bland experter om huruvida “pornografiberoende” bör klassificeras som en separat diagnos, och det är ett ämne som är föremål för debatt inom vetenskapen.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Istället för att vara en formell diagnos är “pornografiberoende” ett begrepp som används informellt för att beskriva ett mönster av problematiskt och beroendeframkallande beteende relaterat till pornografi eller sexuella aktiviteter. Det kan vara en manifestation av olika underliggande problem, såsom impulsstörningar eller andra psykiska hälsoproblem.

Om någon upplever problem med pornografi eller sexuellt beteende som påverkar deras liv negativt, är det klokt att söka professionell terapi för att förstå och hantera dessa problem. Terapeuten kan använda olika behandlingsmetoder för att hjälpa klienten att förbättra sin situation och relationer, oavsett om det är formellt klassificerat som ett “beroende” eller inte.

Orsak till porrberoende

Orsakerna till problematisk pornografikonsumtion kan vara komplexa och variera från person till person. Möjliga faktorer inkluderar biologiska sårbarheter, psykologiska problem som ångest eller depression, användning som coping-mekanism vid stress, ökad tillgänglighet till pornografi på internet, påverkan av samhällets attityder till sexualitet och tidig exponering för pornografi i ung ålder.

Det är viktigt att notera att orsakerna kan vara unika för varje individ, och det är oftast en kombination av flera faktorer som spelar in. Professionell hjälp kan vara avgörande för att förstå och hantera problemet om någon upplever problematisk pornografikonsumtion.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Symptom vid porrberoende

Symptomen på porrberoende eller problematisk pornografikonsumtion kan inkludera överdriven konsumtion, bristande kontroll över beteendet, toleransutveckling, abstinenssymptom, negativ påverkan på olika livsområden, minskat intresse för andra aktiviteter, förlust av kontroll, fortsatt konsumtion trots negativa konsekvenser, dold konsumtion och minskad självkänsla.

Det är viktigt att komma ihåg att symptomen varierar från person till person, och professionell hjälp kan vara avgörande om någon upplever problematisk pornografikonsumtion som påverkar deras liv negativt.

Hjälp vid porrberoende

Om man funderar på om man har ett porrmissbruk eller är i risk för att utveckla ett så är det viktigt att söka hjälp. Problemen kan annars utvecklas och bli ännu värre över tid.

Behandling för porrberoende

Behandlingen för porrberoende eller problematisk pornografikonsumtion kan vara individuellt anpassad och variera beroende på personens behov och svårighetsgraden av problemet. Här är några vanliga behandlingsmetoder som kan användas:

 1. Terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapiform som kan användas för att behandla porrberoende. Terapeuten hjälper klienten att identifiera de underliggande orsakerna till sitt beteende och utvecklar strategier för att hantera begären och kontrollera impulserna.
 2. Stödgrupper: Att delta i stödgrupper eller självhjälpsgrupper med andra som upplever liknande problem kan vara användbart. Det ger en känsla av gemenskap och stöd från personer som förstår utmaningarna.
 3. Familjeterapi: Ibland kan problematisk pornografikonsumtion påverka relationer och familjelivet. Familjeterapi kan hjälpa till att förstå och hantera de konsekvenser som problemet har på relationer.
 4. Medicinering: I vissa fall kan läkare överväga användning av mediciner för att behandla underliggande ångest eller depression som kan kopplas till problemet.
 5. Internetfilter och verktyg för självkontroll: Att använda tekniska verktyg som internetfilter eller appar för självkontroll kan hjälpa till att begränsa tillgängligheten av pornografiskt material.
 6. Livsstilsförändringar: Att göra positiva förändringar i livsstilen, som att utveckla nya intressen och aktiviteter, kan minska risken för återfall.
 7. Utbildning och medvetenhet: Att förstå konsekvenserna av problematisk pornografikonsumtion och öka medvetenheten om dess påverkan kan vara en del av behandlingen.

Det är viktigt att behandlingen är individuellt anpassad och att klienten arbetar tillsammans med en kvalificerad terapeut för att utveckla en effektiv behandlingsplan. Behandlingen kan också innefatta att hantera eventuella underliggande problem, som ångest, depression eller låg självkänsla. Målet är att hjälpa klienten att uppnå bättre kontroll över sitt beteende och förbättra sitt liv.

Behandling med KBT online

Det går bra att få terapi för porrberoende online. På Lavendla har vi legitimerade psykologer och KBT-terapeuter som kan hjälpa dig med behandling.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du upplever tecken på missbruk eller beroende som påverkar ditt liv eller arbete är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det är aldrig för sent att bryta sig fri från missbruk eller beroende. Det finns hjälp att få och stödet är bara ett klick bort. Så om du eller någon du älskar kämpar med dessa frågor, tveka inte att söka professionell hjälp.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en psykolog eller terapeut idag. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om porrberoende

Vad är porrberoende?

Porrberoende, även kallat sexberoende eller pornografiberoende, innebär problematiskt och beroendeframkallande beteende relaterat till pornografi eller sexuella aktiviteter.

Är porrberoende en diagnos?

Porrberoende är inte formellt erkänt som en särskild diagnos i de större diagnostiska manualerna men det innebär inte att man inte har ett problembeteende. Det går att få hjälp med.

Kan porrberoende botas?

Alla typer av missbruk kan behandlas, men det kräver ofta vård och stöd. Det går att förändra sina mönster och öka sin livskvalitet.

Vilka är tecknen på att jag kan vara porrberoende?

Symptom är bland annat att man har en obegränsad konsumtion av pornografi, brist på kontroll, toleransutveckling, abstinenssymptom, minskat intresse för andra aktiviteter och negativ påverkan på livet.

Vilka är riskerna med porrberoende?

De potentiella riskerna är allt ifrån problem med vår fysiska och psykiska hälsa och problem i relationer. Det är därför bra att söka hjälp om man har detta problem.

Hur kan jag hjälpa en anhörig som är porrberoende?

Det första steget är att erbjuda ditt stöd. Uppmuntra dem att söka professionell hjälp och stå vid deras sida under behandlingen. Sök information om problemet om du tycker att det är svårt att förstå och om du är partner så kan du också behöva gå i terapi.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kan man ha annan psykisk ohälsa samtidigt som man är porrberoende?

Det kan finnas underliggande psykisk ohälsa som ångest, depression, problem med självkänsla eller annan psykisk ohälsa.

Vad kan man göra vid återfall?

Återfall kan hända och det är viktigt att söka hjälp omedelbart. Återfall är inte ett tecken på misslyckande men det är viktigt att agera snabbt för att komma tillbaka på rätt spår.

Vilka resurser finns tillgängliga?

Utöver våra professionella terapeuter och psykologer finns det många webbplatser, böcker, och stödgrupper som kan erbjuda ytterligare information och stöd.

Kan jag behandlas online?

Ja, flera av våra terapeuter och psykologer erbjuder terapi via videomöte.

Hur viktigt är stödsystemet runt en person med beroende?

Ett stödsystem är oftast avgörande för en framgångsrik återhämtning. Det inkluderar professionell hjälp med behandling och ett bra stödsystem både emotionellt och praktiskt. Det kan bidra till att minska risken för återfall och hjälpa den drabbade att upprätthålla en sundare livsstil.

Behandlingens steg till ökad livskvalitet

En behandling för porrberoende kan gå till på olika sätt, men den är oftast individuellt anpassad beroende på personens behov och svårighetsgraden av problemet. Här är en allmän beskrivning av hur en behandling för porrberoende kan gå till:

 1. Initial bedömning: Behandlingen börjar vanligtvis med en noggrann bedömning och utvärdering av personens problematiska pornografikonsumtion. Detta inkluderar att fastställa hur länge beteendet har pågått, dess påverkan på olika livsområden och eventuella underliggande orsaker samt annan psykisk ohälsa.
 2. Behandlingsplan: Baserat på bedömningen utvecklas en individuell behandlingsplan. Denna plan kan inkludera olika terapimetoder, stödåtgärder och mål för behandlingen.
 3. Terapimetoder: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapiform som används för att behandla porrberoende. Terapeuten arbetar med klienten för att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden relaterade till pornografikonsumtionen. KBT inkluderar vanligtvis att utveckla strategier för att hantera begären, lära sig att hantera impulser och förändra beteendemönster.
 4. Stödgrupper: Att delta i stödgrupper eller självhjälpsgrupper med andra som upplever liknande problem kan vara en värdefull del av behandlingen. Det ger en känsla av gemenskap och stöd.
 5. Andra åtgärder: Vid behov kan det vara viktigt att ta till åtgärder för att begränsa tillgången till pornografiskt material, såsom att installera internetfilter eller appar för självkontroll.
 6. Arbete med underliggande problematik: Om klienten har underliggande psykiska problem, som ångest eller depression, kan dessa också behandlas som en del av terapin.

Det är viktigt att notera att behandlingen kan vara en långsiktig process, och återfall är möjliga. Det är därför viktigt att klienten har stöd och resurser för att hantera eventuella återfall om de inträffar. Behandlingen bör utföras av en kvalificerad terapeut med erfarenhet av att behandla beroende och sexuella problem.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Charlie