Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Medberoende

Bryr du dig om andra på ett sätt så att det går ut över dina egna behov? Har du svårt att sätta gränser och har dålig självkänsla? Det kan vara tecken på medberoende. Här beskriver vi hur det utvecklas, vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är medberoende?

Medberoende är ett begrepp som används inom främst beroendevård. Det beskriver en anhörig persons relation till en någon som har ett beroende eller missbruk. Inte sällen relaterat till alkohol eller droger. Medberoendet är en relationsdynamik där man blir väldigt upptagen av en annan persons problem på ett sätt som gör att man kan överse sina egna behov av gränser. Man kan också vara medberoende i andra relationer, som om en nära har psykisk ohälsa.

Medberoendet kan göra att man oroar sig väldigt mycket och tar över ansvar för en annan persons liv. Det kan gå så långt att den andra personen förminskas och inte behöver ta eget ansvar. Det är ett mönster som kan vara väldigt tärande för alla inblandade på olika sätt. Medberoende är ingen diagnos inom vården utan beskrivs ofta i termer utifrån faktorer som trauma, ångest, depression eller personlighetssyndrom.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanligt är medberoende?

Medberoende är ingen diagnos inom sjukvårdssystemet så det går inte att säga exakt hur vanligt det är. Cirka 30% av befolkningen i Sverige har någon nära som dricker för mycket. De som uppger att de påverkats negativt av någon annans alkoholkonsumtion är 1 av 10 personer generellt. Det finns också andra beroenden som spelmissbruk och narkotikamissbruk men det är oklart hur vanligt detta är och således svårt att beräkna statistik för medberoende.

Medberoende psykisk ohälsa

Eftersom medberoende inte är en diagnos inom vården så söker ofta personer med detta problem hjälp för andra svårigheter. Det kan vara problem med ångest, depression, relationsproblem och i vissa fall personlighetssyndrom.

Personer som är medberoende kan själva ha haft en svår uppväxt med problem som trauma och försummelse. Detta kan ligga bakom problembeteendet. Man kanske inte har fått lära sig se till sina behov, uttrycka känslor sunt och sätta hälsosamma gränser.

Man kan ha anpassat sig till en förälder som av olika anledningar inte tagit ansvar för sig själv. Beteende kan också lärt sig genom att man kopierat den andra förälderns medberoendebeteende gentemot en förälder med exempelvis missbruk. Medberoende är således ofta ett intergenerationellt problem som kan ha pågått under flera generationer.

Bakom beteendet kan det finnas känslor av skam och skuld som pågått under en längre tid. Att involvera sig i andra kan göra att man undviker att känna och uttrycka sina egna känslor. Man fokuserar inte på sitt eget liv utan blir upptagen av tankar på den andre. Det är en oro som inte alltid är realistisk. Den kan också göra det svårare för den som är medberoende till att söka hjälp för sitt problem.

Omtanke om andra är hälsosamt. Vid medberoende är dock detta ofta orealistiskt och överdrivet på sätt som ger negativa konsekvenser för sig själv och andra. Men det finns hjälp att få.

Medberoende alkoholist

Termen medberoende myntades av läkare som behandlade personer med alkoholmissbruk där läkarna såg att makorna också behövde hjälp. Dessa makor hade ett beteende där de kunde städa upp och göra olika underlättande handlingar. Detta medförde att det blev svårare för alkoholisterna att komma ur sitt missbruk. De behövde inte ta ansvar för sina liv. När alkoholisterna sedan blev nyktra kunde fruarna vara bittra och arga på sina män. Som följd fick man utveckla metoder för att hantera medberoenden.

På 1950-talet i USA bildade man självhjälpsgrupper och behandlingar för personer som var anhöriga till alkoholister. Man har sedan dess breddat begreppet så nu kan man vara medberoende till olika former av missbruk och problemområden. Det kan gälla allt från drogberoende, spelmissbruk, psykisk ohälsa hos barn eller i kärleksrelationer med personlighetsproblem eller kriminalitet.

Medberoende destruktiv relation

Om man har en relation som inte är så bra så kan man också ha utvecklat ett medberoende. Det behöver inte handla om missbruk. Ibland kan man ha anpassat sig till en annan persons destruktiva beteenden och uttrycker inte känslor eller vad man behöver.

Det kan handla om grundläggande anknytningsproblem och relationsmönster som man behöver förändra. Man kanske märker att ens partner lätt blir arg eller kritisk i relationen. Man upprepar samma konflikter och diskussioner utan att komma vidare. Vid mildare relationsproblem så har vi legitimerade psykologer och parterapeuter på Lavendla som kan hjälpa till.

Vid svårare problem som våld i nära relation kan man ha utvecklat ett förhållningssätt där man bortförklarar personens beteenden eller problem. Bindningen till den andre kan i dessa situationer vara väldigt svår och här är det viktigt att söka hjälp snabbt. Om man vet någon i ens närhet eller själv är i en relation med våld så kan man kontakta Kvinnojour eller ringa 112. Det är viktigt att be om hjälp och ta sig ur sådana relationer så fort som möjligt.

Medberoende konsekvenser

Om man lever i en medberoenderelation till någon i sin närhet så behöver man stanna upp och reflektera över hur man vill ha det och vilka konsekvenser det kan få. Ofta innebär medberoende förvärring på sikt, att vara medberoende är också en stress och beteendet kan leda till försämrad hälsa både psykiskt och fysiskt. Det är därför viktigt att söka hjälp om man märker att man har det här beteendet så att man inte hamnar i ett mönster som försämrar livskvaliteten.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Symptom medberoende

Medberoende är ett komplext problem då det ofta utvecklas tidigt i livet i de nära aknytningsrelationerna, men man kan också utveckla problemet under svårare förhållanden i relation till andra människor i vuxen ålder. Symtomen på medberoende är inte en diagnos utan upplevelser som man kan ha när man är nära någon med svåra problem. Vanliga kännetecken på att man kan vara medberoende är:

  1. Överdriven fokusering på den andra personen: Man kan fokusera på den andra personens känslor, behov och problem, ibland så mycket att man försummar sina egna intressen och behov.
  2. Brist på gränser: Relationer med medberoende kännetecknas ofta av brist på sunda gränser. Den medberoende personen kan ha svårt att kommunicera sina känslor och behov och vara rädd för vad en gräns skulle innebära för relationen. De kan också ha svårt att säga nej, vilket kan leda till negativa konsekvenser.
  3. Förändring av egen självkänsla baserat på den andra personens välbefinnande: En medberoende kan vara så upptagen av den andre personen att den inte har en känsla av egenvärde, den reglerar sina känslor beroende på hur den andra personen mår.
  4. Rädsla för att bli övergiven eller ensam: Medberoende personer kan vara rädda för att vara ensamma eller övergivna och kan därför stanna kvar i ohälsosamma relationer även om de är skadliga för dem.
  5. Överdrivet ansvarstagande för den andra personens problem: En medberoende person kan känna att det är deras ansvar att lösa den andra personens problem eller att “rädda” dem från svårigheter.
  6. Nedvärdering av egna behov: Den medberoende personen tar inte ansvar för sina egna behov och önskningar utan fokuserar istället på den andra personen

Om man känner igen sig i dessa symptom så kan det vara bra att söka behandling. Det går att förändra sina mönster men det kan ta lite tid.

Behandling medberoende

Behandling för medberoende inkluderar olika insatser, ofta behöver man psykoterapi med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut men man kan också behöva mer stöd utifrån stödgrupper och självhjälp. Behandlingen kan ta lång tid för att få förståelse för sina mönster och bryta sina beteenden men det går att bli bättre och öka sin livskvalitet. Terapi kan inkludera Kognitiv beteendeterapi (KBT) för att arbeta med oro kopplat till relaterande, nedstämdhet och dålig självkänsla. Man får då också hjälp med att förstå varför saker utvecklats som de gjort, hantera sina känslor bättre och öva på att sätta gränser. Man kan också gå i Familjeterapi eller parterapi, om den beroende också har har blivit nykter, och tillsammans utforska sina mönster och relaterande. Det finns också olika behandlingshem som erbjuder anhörigveckor för de som har en anhörig i behandling eller som själva vill arbeta med sina problem.

12-stegsprogrammet medberoende

12-stegsprogrammet är en självhjälpsorganisation för personer med olika typer av beroende och medberoende. Det är en frivilligförening som är donationsbaserad. Det är bra att vara medveten om att 12-steg inte ersätter psykoterapi men kan vara ett komplement. För anhöriga finns Al-Anon och Co-Dependents Anonymous (CoDA) dit man kan gå för att prata om sina upplevelser och träffa andra som också har liknande problem. 12-stegsprogrammet innehåller också steg där man genom en andlig lösning försöker komma vidare i livet.

Medberoende självhjälp

För att lära sig mer om vad medberoende kan vara och öka sin förståelse för sig själv så finns det mycket självhjälpslitteratur som man kan läsa. Det finns många personer som skrivit mycket om ämnet.

Hitta hjälp: Terapiformer och stöd

Många terapiformer, som KBT för beroende, har visat sig vara effektiva för att behandla både missbruk och beroende. Andra former av stöd, som anhörigstöd för missbruk, kan vara oumbärliga för de som lever i närheten av någon som lider av dessa problem. Även om vi inte tampas med ett beroende själva kanske vi fortfarande behöver hjälp att hantera tankar och känslor inför någon som gör det.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du lever nära någon med missbruk eller annan problematik som påverkar ditt liv är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det finns hjälp att få och stödet är bara ett klick bort. Så om du eller någon du älskar kämpar med dessa frågor, tveka inte att söka professionell hjälp.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en kvalificerad coach, terapeut eller psykolog idag via vårt bokningsformulär på hemsidan. Om tiden inte är rätt just nu, kom ihåg att det alltid finns en möjlighet att komma tillbaka när du är redo att göra en förändring. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om medberoende

Vad är medberoende?

Medberoende är ett begrepp som används inom främst beroendevård för att beskriva en närstående persons relation till en person som har ett missbruk. Det handlar om att man utvecklat en relationsdynamik där man blir väldigt upptagen av en annan persons problem på ett sätt som gör att man kan överse sina egna behov av gränser.

Är medberoende en diagnos?

Nej, medberoende är inte en psykiatrisk diagnos men det kan förklaras med olika tillstånd som oro, nedstämdhet, trauma, anknytningsproblem och/eller personlighetsproblematik.

Kan medberoende botas?

Medberoende kan behandlas, men det kan ta tid och kräva ett grundligt arbete med tankar, känslor och beteenden.

Vilka är tecknen på att jag kan vara medberoende?

Tecknen kan vara att man är väldigt upptagen av en annan persons problem på ett sådant sätt att det går ut över ens eget liv och behov. Man kan också försvåra för andra att utvecklas i värsta fall.

Vilka är riskerna med medberoende?

De potentiella riskerna är allt man fastnar i ett destruktivt mönster som inte gör att varken man själv eller den man är nära mår bra. Man kan också stressa mycket och bli nedstämd.

Hur vanligt är medberoende?

De som uppger att de påverkat negativt av någon annans alkoholkonsumtion är 1 av 10 personer generellt.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som medicinering, terapi och stödgrupper, såsom 12-stegsprogrammet.

Hur lång tid tar det att bli fri från ett medberoende?

Det varierar från person till person och vad man får för terapi. Om man har bakomliggande trauman från uppväxten kan behandlingen ta längre tid.

Kan man vara medberoende till andra problem som psykisk ohälsa?

Medberoende innefattar inte bara missbruk utan man kan vara medberoende i destruktiva relationer eller till någon med psykiska problem.

Vilka resurser finns tillgängliga?

Utöver våra professionella terapeuter och psykologer finns det många webbplatser, böcker, och stödgrupper som kan erbjuda ytterligare information och stöd.

Kan jag behandlas online?

Ja, flera av våra terapeuter och psykologer erbjuder stödsamtal via till exempel videomöte.

Vad kan jag göra om jag vill bli fri från mitt medberoende?

Det går att behandla det mönster som man utvecklat i ett medberoende. På Lavendla har vi legitimerade psykologer och kvalificerade terapeuter som kan hjälpa till. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.