Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Alkoholberoende

Har du eller någon du känner problem med alkohol? Påverkar det ekonomi, arbete eller relationer? Sök hjälp om du eller någon närstående har det så. Det finns bra stöd och hjälp att få.

Vad är alkoholberoende?

Alkoholberoende, även känt som alkoholism, är en sjukdom som kännetecknas av en stark längtan eller ett tvångsmässigt behov av att konsumera alkohol trots negativa fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Det innebär en fysisk och psykologisk beroendeprocess där kroppen blir van vid alkoholkonsumtion och man upplever abstinenssymptom från alkohol när man inte dricker.

Alkoholberoende kan påverka en persons förmåga att kontrollera eller begränsa sitt drickande på grund av både ett fysiskt beroende och ett starkt psykologiskt begär. Det är ett tillstånd som går att behandla men det kan kräva en mer omfattande behandling beroende på svårighetsgraden av beroendet.

Fakta om alkoholberoende

I Sverige beräknas omkring 4 procent (ca 300 000 individer) av den vuxna befolkningen har ett alkoholberoende. Det är ett framträdande folkhälsoproblem som påverkar många individer och samhället i stort. Forskning indikerar att en betydande del av den vuxna befolkningen uppvisar tecken på alkoholberoende eller riskabel alkoholkonsumtion, med män i en större utsträckning än kvinnor. Alkoholkonsumtionen bidrar till en rad hälsoproblem såsom levercirros, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och psykiska störningar, samt är en vanlig orsak till olyckor och våld.

För att hantera detta finns flera behandlingsalternativ för alkoholberoende, från öppenvård och rådgivning till intensiva program och avgiftning. Det finns också stödorganisationer och självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister (AA).

Sverige är ledande inom forskning om alkoholberoende, vilket bidrar till ökad förståelse och utveckling av nya behandlingsmetoder. Trots dessa insatser kvarstår utmaningar, och alkoholrelaterade skador fortsätter att vara en prioriterad folkhälsofråga.

Vad orsakar alkoholberoende?

Orsakerna till alkoholberoende beror på en komplex interaktion mellan genetiska, psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer. Genetiken spelar en signifikant roll, med en ökad risk för individer som har en familjehistoria av alkoholism, vilket antyder en ärftlighet för sjukdomen.

Psykologiska problem som depression, ångest och stress kan leda individer att använda alkohol som en form av självmedicinering. Sociala och miljömässiga faktorer, inklusive socialt tryck och kulturella normer, tillsammans med tidig exponering för alkohol, kan också bidra till utvecklingen av ett beroende.

Stressiga livssituationer och erfarenheter av trauma, särskilt under barndomen, ökar sårbarheten, medan vissa personlighetsegenskaper som impulsivitet och risktagande beteende kan förstärka risken ytterligare.

Det är interaktionen mellan dessa olika faktorer som ökar risken för att utveckla alkoholberoende, vilket innebär att man ofta behöver adressera alla dessa underliggande orsaker i behandlingsprocessen.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vet man om man är alkoholberoende?

Att avgöra om man är alkoholberoende innebär att identifiera en rad tecken och symtom som tyder på ett ohälsosamt förhållande till alkohol. Alkoholberoende, eller alkoholism, kännetecknas inte bara av en ökad mängd alkoholkonsumtion utan även av ett starkt psykologiskt och fysiskt beroende.

7 tecken på att man är alkoholberoende

Här är några indikationer på att en person kan vara alkoholberoende:

 1. Starkt begär eller tvång att dricka alkohol: En intensiv längtan efter alkohol som känns svår att motstå.
 2. Förlust av kontroll: Oförmåga att begränsa mängden alkohol som konsumeras en gång drickandet har börjat.
 3. Toleransutveckling: Behovet av att konsumera större mängder alkohol för att uppnå samma effekter som tidigare uppnåddes med mindre mängder.
 4. Abstinenssymptom: Uppleva fysiska symtom såsom tremor (skakningar), svettningar, illamående och ångest när alkoholnivåerna i kroppen sjunker. I svåra fall kan abstinens leda till delirium tremens (DT), som kan vara livshotande.
 5. Prioritering av alkohol framför andra aktiviteter: Att spendera mycket tid på att få tag på, konsumera eller återhämta sig från effekterna av alkohol, även på bekostnad av arbete, familj och sociala åtaganden.
 6. Fortsatt användning trots negativa konsekvenser: Fortsätta att dricka även när det leder till problem med hälsan, arbetslivet, relationer och lagliga frågor.
 7. Uppoffring av intressen och aktiviteter: Ge upp eller minska deltagandet i aktiviteter som tidigare var viktiga eller roliga till förmån för drickandet.

Om man känner igen sig i dessa symptom och det påverkar ens liv negativt, kan det vara en indikation på alkoholberoende. Det är viktigt att söka professionell hjälp för en korrekt diagnos och för att diskutera möjliga behandlingsalternativ. Det finns många resurser och stöd tillgängliga för de som kämpar med alkoholberoende, inklusive terapi, medicinsk behandling och stödgrupper, som kan erbjuda hjälp på vägen mot återhämtning.

Symptom vid alkoholberoende

Alkoholberoende kännetecknas av en rad beteendemässiga och fysiska symtom som visar på en ohälsosam relation till alkohol. Detta inkluderar ett starkt och överväldigande begär efter alkohol, svårigheter att stoppa eller kontrollera mängden alkohol som konsumeras, och en utvecklad tolerans som kräver större mängder alkohol för att uppnå samma effekter.

Personer med alkoholberoende upplever ofta abstinenssymtom som ångest och skakningar när de inte dricker, vilket kan bli så allvarligt att det leder till delirium tremens i svåra fall. Mycket tid kan spenderas på att dricka alkohol eller återhämta sig från dess effekter, ofta på bekostnad av arbete, relationer och andra aktiviteter.

Trots medvetenhet om dessa negativa konsekvenser fortsätter drickandet, vilket resulterar i att sociala aktiviteter, hobbyer och arbetsrelaterade åtaganden negligeras eller överges helt. Dessa tecken på alkoholberoende indikerar ett behov av professionell hjälp för diagnos och behandling, som kan omfatta allt från medicinsk intervention till terapi och stödgrupper, för att underlätta återhämtning.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hjälp vid alkoholberoende

Om man funderar på om man har ett alkoholberoende eller är i risk för att utveckla ett så är det viktigt att söka hjälp. Problemen kan annars utvecklas och bli ännu värre över tid.

Behandling för alkoholberoende

Behandlingen för alkoholberoende är en individuellt anpassad process beroende på svårighetsgrad. Har man ett riskbruk kan stödjande och motiverande samtal vara hjälpsamt. Vid svårare alkoholism kan behandlingen inledas med medicinskt övervakad avgiftning för att säkert hantera abstinenssymptom. Därefter kan läkemedelsbehandling användas för att minska suget efter alkohol och förebygga återfall, med vanliga läkemedel som naltrexon, akamprosat och disulfiram.

Psykoterapi, särskilt kognitiv beteendeterapi, är centralt för att hjälpa den drabbade att förstå och ändra de beteendemönster som leder till alkoholanvändning, samtidigt som copingstrategier utvecklas. Det går att få behandling via sin vårdcentral men också via specialiserade beroendemottagningar och behandlingshem vid behov.

Stödgrupper som Anonyma Alkoholister erbjuder socialt och emotionellt stöd genom gemenskapen med andra i liknande situationer. Utbildning om alkoholberoende och självhjälpsstrategier är också viktiga, liksom långsiktig uppföljning och eftervård för att bibehålla nykterheten. Komplementära terapier som mindfulness och yoga kan ytterligare stödja återhämtningen genom att minska stress och förbättra välbefinnandet. En flexibel behandlingsplan och ett starkt stödnätverk är avgörande för en framgångsrik återhämtning från alkoholberoende.

Vad kan man göra som anhörig till någon med alkoholproblem?

Som anhörig till någon med alkoholproblem finns det flera sätt att ge stöd samtidigt som du tar hand om din egen hälsa:

 1. Utbilda dig själv om alkoholberoende för att bättre förstå vad din närstående går igenom. Det hjälper dig att ha empati och skapa en stödjande miljö.
 2. Kommunicera på ett öppet och icke-dömande sätt. Uttryck din oro och kärlek utan att skuldbelägga. Det är viktigt att låta personen veta att du finns där för att stötta, inte kritisera.
 3. Uppmuntra till professionell hjälp. Diskutera möjligheterna till behandling, såsom terapi eller stödgrupper, och erbjud dig att hjälpa till med att hitta lämpliga resurser eller följa med till möten.
 4. Sätt hälsosamma gränser för att skydda dig själv och andra familjemedlemmar från negativa konsekvenser av den närståendes drickande. Det är viktigt att inte möjliggöra beteendet.
 5. Sök stöd för dig själv. Att hantera en närståendes alkoholproblem är psykiskt påfrestande. Ta del av stödgrupper för anhöriga, såsom Al-Anon, och gå i egenterapi för att hantera dina känslor och stress.
 6. Undvik att möjliggöra beroendet genom att inte täcka över eller ursäkta den närståendes beteende. Att stå emot att lösa problem som den närstående orsakat på grund av sitt drickande kan motivera dem att söka hjälp.
 7. Var tålmodig och hoppfull. Återhämtning är en process som tar tid och kan innefatta återfall. Fortsätt att erbjuda ditt stöd genom hela processen.

Kom ihåg att den närstående måste vilja söka hjälp och förändras själv. Du kan erbjuda stöd och resurser, men det slutliga ansvaret för att bli nykter ligger hos personen med alkoholproblemet. Att ta hand om din egen psykiska och emotionella hälsa är också avgörande i denna process.

Vid alkoholberoende kan andra familjemedlemmar också drabbas. Det finns stöd för anhöriga och barn till de som har ett beroende och Socialtjänsten kan i dessa fall hjälpa till. Kontakta din kommun för att se vad det finns för stöd där du bor.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du upplever tecken på missbruk eller beroende som påverkar ditt liv eller arbete är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det är aldrig för sent att bryta sig fri från missbruk eller beroende. Det finns hjälp att få och stödet är bara ett klick bort. Så om du eller någon du älskar kämpar med dessa frågor, tveka inte att söka professionell hjälp.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en kvalificerad coach, terapeut eller psykolog idag via vår hemsida. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar alkoholberoende

Vad är alkoholberoende?

Alkoholberoende, även känt som alkoholism, är en sjukdom som kännetecknas av en stark längtan eller ett tvångsmässigt behov av att konsumera alkohol trots negativa fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Hur vanligt är alkoholberoende?

Omkring 4 procent (ca 300 000 individer) beräknas ha ett alkoholberoende i Sverige.

Är beroende en sjukdom?

Ja, beroende betraktas som en hjärnsjukdom eftersom det påverkar hjärnans belöningssystem och beslutsfattande.

Kan alkoholberoende botas?

Beroende kan behandlas, men det kan kräva långvarig vård och stöd. Det går att bli fri från beroende av alkohol.

Vilka är riskerna med alkoholberoende?

Alkoholkonsumtionen bidrar till en rad hälsoproblem såsom levercirros, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och psykiska problem samt är en vanlig orsak till olyckor och våld. Man kan också få konsekvenser på områden som arbete, relationer och livskvalitet i stort.

Vad är symptomen på alkoholberoende?

Alkoholberoende kännetecknas av en rad symtom som visar på en ohälsosam relation till alkohol. Detta inkluderar ett starkt och överväldigande begär efter alkohol, svårigheter att stoppa eller kontrollera mängden alkohol som konsumeras, och en utvecklad tolerans som kräver större mängder alkohol för att uppnå samma effekter.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som avgiftning, medicinering, behandlingshem, Kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal och stödgrupper.

Hur lång tid tar det att bli fri från ett alkoholberoende?

Det varierar från person till person. Vissa kan behöva några månader medan andra kan behöva år av kontinuerlig vård.

Är återfall vanligt?

Ja, återfall är en del av återhämtningsprocessen för många. Det viktigaste är att inte ge upp. Om man återfallit är det viktigt att söka hjälp så fort det går för att komma tillbaka på rätt spår.

Är alkoholberoende vanligare bland män eller kvinnor?

Alkoholberoende är vanligare hos män, men det förekommer också bland kvinnor.

Hur viktigt är stödsystemet runt en person med beroende?

Ett stödsystem är oftast avgörande för en framgångsrik återhämtning. Det inkluderar inte bara professionell hjälp som terapeuter och läkare, utan även familj och vänner som ger emotionellt och praktiskt stöd. Ett bra stödsystem kan bidra till att minska risken för återfall och hjälpa den drabbade att upprätthålla en sundare livsstil.

Vart kan jag vända mig om jag eller någon jag känner har ett alkoholberoende?

Om du eller någon du känner har problem med alkohol kan man vända sig till sin vårdcentral eller direkt till en beroendemottagning. Man kan också kontakta kommunen och Socialtjänsten om man vill få hjälp med att åka till ett behandlingshem eller som anhörig. Det finns många möjligheter att bli fri från alkoholberoende!

Beroendebehandlingens steg till ökad livskvalitet

Behandlingen för alkoholberoende är mångfacetterad och anpassas individuellt, med målet att hjälpa den drabbade att upphöra med alkoholkonsumtion, hantera abstinenssymptom och undvika återfall. Här är de huvudsakliga komponenterna i en behandlingsplan för alkoholberoende:

 1. Medicinskt övervakad avgiftning: Detta är ofta det första steget för de med svårare problem, där kroppen rensas från alkohol under säkra förhållanden med medicinsk övervakning. Det hjälper till att hantera abstinenssymptomen som kan vara svåra eller till och med livshotande.
 2. Läkemedelsbehandling: För att minska suget efter alkohol, hantera abstinenssymptom och förebygga återfall kan läkare förskriva mediciner. Exempel på sådana läkemedel inkluderar naltrexon, som minskar begäret; akamprosat, som stabiliserar hjärnkemin; och disulfiram, som orsakar obehagliga effekter när alkohol konsumeras.
 3. Psykoterapi: Terapiformer som kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiva för att behandla alkoholberoende. De hjälper individer att identifiera och ändra beteenden och tankemönster som bidrar till deras drickande, samt att utveckla copingstrategier för att hantera triggers och stress.
 4. Stödgrupper och gemenskap: Delta i grupper som Anonyma Alkoholister (AA) kan erbjuda ovärderligt socialt och emotionellt stöd genom gemenskap med andra som delar liknande erfarenheter och utmaningar.
 5. Utbildning och självhjälpsstrategier: Att lära sig om alkoholberoendets natur och hur man hanterar det på lång sikt är avgörande. Självhjälpsmaterial och verktyg kan erbjuda ytterligare stöd.
 6. Eftervård och uppföljning: Långsiktig uppföljning med hälsovårdspersonal och kontinuerligt deltagande i stödgrupper eller terapi hjälper till att upprätthålla nykterhet och förebygga återfall.
 7. Livsstil och komplementära terapier: För vissa kan tekniker som mindfulness, yoga och akupunktur erbjuda ytterligare stöd i återhämtningsprocessen genom att minska stress och förbättra det allmänna välbefinnandet. Det är också viktigt att hitta ett meningsfullt liv som nykter.

Behandlingsplanen bör vara flexibel och kunna anpassas efter individens förändrade behov genom återhämtningsprocessen. Ett starkt stödnätverk, bestående av familj, vänner och vårdgivare, spelar en viktig roll i att uppnå och upprätthålla nykterhet. Att erkänna behovet av hjälp och aktivt söka behandling är avgörande steg mot återhämtning.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.