Hem / Lavendla Terapi / Beroende / Sockerberoende

Har du problem med att du äter mycket socker? Påverkar det din hälsa? Sök hjälp om du eller någon närstående har det så. Det finns bra stöd och hjälp att få.

Vad är sockerberoende?

Sockerberoende är ett tvångsmässigt behov av att konsumera sockerhaltiga livsmedel eller drycker, trots negativa konsekvenser för hälsan. Detta fenomen är inte officiellt erkänt som en diagnos i den medicinska världen på samma sätt som substansberoende, men många forskare och hälsoexperter diskuterar dess verkliga effekter och potentiella skador.

Personer som upplever sockerberoende kan känna ett intensivt begär efter socker och uppleva abstinensliknande symptom när de försöker minska sitt sockerintag, såsom irritabilitet, ångest och humörsvängningar. Det går att få hjälp med i terapi.

Fakta om sockerberoende

Sockerberoende har blivit ett alltmer uppmärksammat fenomen som innebär att konsumtion av socker leder till biokemiska reaktioner i hjärnan liknande dem som orsakas av vissa droger, vilket stimulerar frisättningen av dopamin och skapar en känsla av belöning. Med tiden kan detta leda till att individer utvecklar en tolerans mot socker, vilket kräver högre intag för att uppnå samma effekt, och abstinenssymptom som huvudvärk och irritabilitet vid minskad konsumtion.

Sockerberoendet är ofta kopplat till emotionella tillstånd där individer använder socker som en form av självmedicinering för att hantera stress eller nedstämdhet. Överdriven konsumtion av socker är också förknippad med en rad negativa hälsoeffekter, inklusive ökad risk för fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer.

Trots att det är svårt att fastställa exakt hur utbrett sockerberoendet är, tyder studier på att en stor del av befolkningen konsumerar socker i mängder som överskrider rekommendationerna. Behandling av sockerberoende kan innefatta strategier som gradvis minskning av sockerintaget, kostförändringar, psykologisk behandling och ibland medicinsk behandling.

Sockerberoendet utgör en växande folkhälsofråga som kräver åtgärder både på individ- och samhällsnivå för att minska sockerkonsumtionen och främja en hälsosam livsstil.

Vad orsakar sockerberoende?

Människor kan utveckla sockerberoende av en rad olika anledningar där biologiska, psykologiska och sociala faktorer interagerar. Biologiskt stimulerar socker frisättningen av dopamin i hjärnans belöningscentrum, vilket skapar en känsla av nöje och tillfredsställelse. Denna process kan leda till toleransutveckling, där kroppen kräver större mängder socker för att uppnå samma effekt.

Psykologiskt kan socker användas som ett verktyg för att hantera negativa känslor, vilket gör det till en del av ett emotionellt ätbeteende. Dessutom blir sockerintag ofta ett inlärt beteendemönster som respons på vissa situationer eller känslor.

Sociala och miljömässiga faktorer spelar också en stor roll. Den höga tillgängligheten av livsmedel som är rika på socker och marknadsföring, särskilt riktad mot barn, bidrar till ett ökat sockerintag. Socker och sötsaker är dessutom djupt rotade i kulturella traditioner och firanden, vilket normaliserar och uppmuntrar konsumtion. På den fysiologiska nivån kan ett högt sockerintag leda till blodsockersvängningar som bidrar till en cykel av sockersug för att snabbt återställa energinivåer.

Att bryta ett sockerberoende innebär att man måste ta itu med dessa underliggande orsaker, vilket kan innebära att man söker professionell hjälp för att utveckla hälsosammare matvanor, hitta alternativa sätt att hantera känslor och skapa en stödjande miljö för hälsosamma val.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vet man om man är sockerberoende?

Att avgöra om man är sockerberoende innebär att identifiera en rad tecken och symtom som tyder på ett ohälsosamt förhållande till socker. Det kännetecknas inte bara av en ökad mängd sockerkonsumtion utan även av ett starkt psykologiskt och fysiskt beroende.

Symptom vid sockerberoende

Symptom på sockerberoende liknar de som ses vid andra typer av beroenden och kan inkludera en kombination av fysiska, emotionella och beteendemässiga tecken:

 1. Starkt begär efter socker och sötsaker: En överväldigande längtan efter sockerhaltiga livsmedel som känns svår att kontrollera.
 2. Abstinenssymptom vid minskat intag: Upplever fysiska och emotionella symtom som huvudvärk, irritabilitet, ångest och humörsvängningar när man försöker minska sockerkonsumtionen.
 3. Överkonsumtion: Äter regelbundet mer socker eller sötsaker än vad som var avsett, ofta mer än vad som anses hälsosamt.
 4. Misslyckade försök att minska intaget: Har svårt att minska på sockerkonsumtionen trots upprepade försök.
 5. Fortsatt konsumtion trots negativa konsekvenser: Fortsätter att konsumera socker även när det leder till negativa hälsoeffekter som viktökning, karies eller andra medicinska problem.
 6. Tid och energi spenderas på att skaffa socker: Mycket tid går åt till att tänka på socker, planera hur man ska få tag på det, och återhämta sig från dess effekter.
 7. Försummelse av andra aktiviteter: Minskar eller ger upp andra intressen, sociala aktiviteter eller ansvarsområden på grund av sockerintaget.

Dessa symptom kan variera i intensitet från person till person och inte alla som njuter av socker eller sötsaker har ett beroende. Men om sockerkonsumtionen har en betydande negativ inverkan på en persons liv och hälsa, kan det vara tecken på ett underliggande beroende. I dessa fall kan det vara hjälpsamt att söka professionell hjälp för att utveckla hälsosammare kostvanor och hantera beroendet.

Sockerberoende hos barn

Sockerberoende hos barn är ett ökande problem som delvis drivs av den lättillgängliga och höga konsumtionen av livsmedel rika på tillsatt socker. Barns naturliga förkärlek för söta smaker kan leda till att de föredrar sockerrika livsmedel och drycker, vilket kan ha negativa konsekvenser för deras fysiska och mentala hälsa, inklusive ökad risk för fetma, typ 2-diabetes, karies, samt potentiella beteendemässiga och emotionella problem. Tidig exponering för socker kan forma barns smakpreferenser och ätbeteenden på ett sätt som ökar risken för beroende.

Föräldrar och vårdnadshavare spelar en central roll i att etablera hälsosamma ätmönster hos barn, genom att tillhandahålla näringsrika måltider och mellanmål, begränsa tillgången på sockerrika alternativ, och fungera som positiva förebilder i kostvalen. Att hantera sockerberoende kräver strategier som att successivt minska intaget av tillsatt socker och uppmuntra till en kost rik på frukt, grönsaker, fullkorn och proteiner, samtidigt som barnen uppmuntras till fysisk aktivitet och tillräcklig sömn.

Utbildning och medvetenhet kring vikten av en hälsosam kost och de skadliga effekterna av överdrivet sockerintag är viktiga för att hjälpa barn att göra medvetna kostval. Skolor och samhällsorganisationer kan även bidra genom att främja hälsosamma matval. Att ta itu med sockerberoende hos barn kräver ett samarbete mellan familjer, skolor och samhällen för att skapa en stödjande miljö som främjar barnens hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Sockerberoende och ADHD

Relationen mellan sockerberoende och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har fångat forskarnas intresse, med indikationer på att ADHD kan påverka ätbeteenden och göra individer mer mottagliga för beroenden, inklusive ett beroende av socker. Personer med ADHD kan ha en påverkan på hjärnans belöningssystem, vilket gör dem mer benägna att söka belönande stimuli som socker erbjuder. Detta kan delvis förklara en ökad benägenhet för sockerberoende. Dessutom kan vissa med ADHD använda socker som en form av självmedicinering för att hantera ADHD-symtom som koncentrationssvårigheter, vilket ger en tillfällig förbättring av humör eller energinivåer. ADHD:s karaktäristiska impulsivitet och svårigheter med självkontroll kan också göra det utmanande att motstå frestelsen av sockerhaltiga livsmedel.

För individer som lever med både ADHD och ett sockerberoende, kan det vara avgörande att hantera både kost och ADHD-symtom genom en kombinerad behandlingsstrategi. Denna kan inkludera medicinsk behandling, näringsrådgivning av exempelvis dietist och beteendeterapi för att utveckla hälsosammare matvanor och förbättra självkontrollen.

Att söka professionell hjälp för att skapa en behandlingsplan som adresserar både ADHD och kostrelaterade frågor är viktigt för att hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hjälp vid sockerberoende

Om man funderar på om man har ett sockerberoende eller är i risk för att utveckla ett så är det viktigt att söka hjälp. Problemen kan annars utvecklas och bli ännu värre över tid.

Behandling för sockerberoende

Behandling för sockerberoende inbegriper flera steg som syftar till att minska sockerintaget och hantera de psykologiska och beteendemässiga drivkrafterna bakom beroendet. En gradvis minskning av socker rekommenderas för att kroppen ska kunna anpassa sig utan alltför starka abstinenssymptom. Det är viktigt att identifiera och hitta strategier för att hantera de situationer eller känslor som utlöser sockersuget, vilket kan innebära allt från att engagera sig i fysisk aktivitet till att använda avslappningstekniker.

Näringsrådgivning hos dietist kan hjälpa till att utforma en mer balanserad kost, medan psykoterapi, som kognitiv beteendeterapi, kan adressera emotionellt ätande och hjälpa till att utveckla sundare copingstrategier. Slutligen kan förändringar i omgivningen, såsom att hålla hemmet fritt från sockerrika frestelser, underlätta återhämtningsprocessen. Att hitta en behandlingsplan som fungerar för den enskilde kan kräva tid och tålamod, och i vissa fall kan professionell hjälp vara nödvändig för att uppnå långsiktig framgång.

Hur lång tid tar det att bli av med sockerberoende?

Tiden det tar att övervinna sockerberoende varierar från person till person och kan sträcka sig från några veckor till flera månader. Initialt kan abstinenssymptom som huvudvärk och irritabilitet uppstå, men dessa tenderar att avta inom en vecka. En långsiktig minskning av sockerintaget kräver gradvisa förändringar i kost och livsstil, inklusive att införa näringsrika livsmedel och regelbunden fysisk aktivitet.

Många upplever att deras begär efter socker minskar markant efter den första anpassningsperioden, vilket leder till förbättrad hälsa och välbefinnande. Att engagera sig i dessa förändringar och söka stöd kan underlätta processen att bli fri från sockerberoendet.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du upplever tecken på missbruk eller beroende som påverkar din hälsa är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det finns hjälp att få och stödet är bara ett klick bort. Så om du eller någon du älskar kämpar med dessa frågor, tveka inte att söka professionell hjälp.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en kvalificerad coach, terapeut eller psykolog idag via vår hemsida. Tillsammans gör vi det svåra lättare.Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar sockerberoende

Vad är sockerberoende?

Sockerberoende är ett tvångsmässigt behov av att konsumera sockerhaltiga livsmedel eller drycker, trots negativa konsekvenser för hälsan.

Är sockerberoende en diagnos?

Nej, det är inte officiellt erkänt som en diagnos i den medicinska världen på samma sätt som substansberoende, men många forskare och hälsoexperter diskuterar dess verkliga effekter och potentiella skador.

Vad är symptomen på sockerberoende?

Sockerberoende har blivit ett alltmer uppmärksammat fenomen som innebär att konsumtion av socker leder till biokemiska reaktioner i hjärnan liknande dem som orsakas av vissa droger, vilket stimulerar frisättningen av dopamin och skapar en känsla av belöning. Med tiden kan detta leda till att individer utvecklar en tolerans mot socker, vilket kräver högre intag för att uppnå samma effekt, och abstinenssymptom som huvudvärk och irritabilitet vid minskad konsumtion.

Vad är riskerna med sockerberoende?

Överdriven konsumtion av socker är också förknippad med en rad negativa hälsoeffekter, inklusive ökad risk för fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer.

Hur vanligt är sockerberoende?

Trots att det är svårt att fastställa exakt hur utbrett sockerberoendet är, tyder studier på att en stor del av befolkningen konsumerar socker i mängder som överskrider rekommendationerna.

Är sockerberoende vanligt hos personer med ADHD?

Personer med ADHD kan ha en påverkan i hjärnans belöningssystem, vilket gör dem mer benägna att söka belönande stimuli som socker erbjuder. Detta kan delvis förklara en ökad benägenhet för sockerberoende.

Vad kan man göra för att förhindra sockerberoende hos barn?

Föräldrar och vårdnadshavare spelar en central roll i att etablera hälsosamma ätmönster hos barn, genom att tillhandahålla näringsrika måltider och mellanmål, begränsa tillgången på sockerrika alternativ, och fungera som positiva förebilder i kostvalen.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som Kognitiv beteendeterapi (KBT), rådgivning och motiverande samtal.

Hur lång tid tar det att bli fri från ett sockerberoende?

Tiden det tar att övervinna sockerberoende varierar från person till person och kan sträcka sig från några veckor till flera månader.

Är återfall vanligt?

Ja, återfall är en del av återhämtningsprocessen för många. Det viktigaste är att inte ge upp. Om man återfallit är det viktigt att söka hjälp så fort det går för att komma tillbaka på rätt spår.

Är sockerberoende vanligare bland män eller kvinnor?

Studier och forskning kring sockerberoende och kön visar blandade resultat, men det finns tendenser som pekar på att kvinnor kan vara mer benägna än män att rapportera ett starkare begär efter socker och sötsaker. Detta kan delvis förklaras av hormonella faktorer, sociala och kulturella aspekter samt en större benägenhet hos kvinnor att använda mat som en copingmekanism för att hantera emotionella tillstånd eller stress.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Om du har problem med socker kan man vända sig till en psykolog eller terapeut på Lavendla. Vi hjälper till att göra det svåra lättare.

Behandling för sockerberoende

Behandling för sockerberoende fokuserar på att minska sockerintaget och ändra de underliggande beteendemässiga och psykologiska mönstren som bidrar till beroendet. Här är några steg och strategier som kan vara del av en behandlingsplan:

 1. Gradvis minskning av sockerintaget: Istället för att plötsligt eliminera allt socker, vilket kan leda till starka abstinenssymptom, rekommenderas ofta en gradvis minskning. Detta kan hjälpa kroppen att anpassa sig långsamt, vilket minskar suget och abstinenssymptomen.
 2. Identifiering och hantering av triggers: Lär dig att känna igen vilka situationer, känslor eller tider på dagen som ökar suget efter socker. Utveckla strategier för att hantera dessa triggers utan att vända sig till socker, såsom att ta en promenad, använda avslappningstekniker eller äta ett hälsosamt mellanmål.
 3. Näringsmässig rådgivning: Arbeta med en nutritionist eller dietist för att utveckla en balanserad kostplan som minskar beroendet av socker och förbättrar den allmänna hälsan. Fokus ligger på att inkludera hela livsmedel som frukt, grönsaker, fullkorn och proteiner.
 4. Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra former av psykoterapi kan vara effektiva för att adressera de beteendemässiga och psykologiska aspekterna av sockerberoende. Terapi kan hjälpa till att hantera emotionellt ätande och utveckla hälsosammare copingmekanismer.
 5. Fysisk aktivitet: Regelbunden fysisk aktivitet kan minska suget efter socker och bidra till att förbättra humöret och minska stressen, vilket är viktigt för att hantera sockerberoende.
 6. Sömn och stresshantering: God sömnhygien och effektiv stresshantering är viktiga delar av behandlingen, eftersom brist på sömn och hög stressnivå kan öka suget efter socker.
 7. Miljöförändringar: Gör förändringar i din omgivning för att minska frestelsen, såsom att rensa hemmet från sockerrika livsmedel och ha hälsosamma alternativ lätt tillgängliga.

Varje persons väg till återhämtning från sockerberoende är unik, och det kan vara nödvändigt att prova sig fram för att hitta de strategier som fungerar bäst. I vissa fall kan det också vara lämpligt att söka professionell hjälp för att utveckla en individanpassad behandlingsplan.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.