Hem / Lavendla Terapi / EMDR terapi

Har du varit med om en svår händelse eller utvecklat post-traumatisk stress? Då kan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) vara ett alternativ till behandling. Här går vi igenom vad EMDR är och hur metoden kan hjälpa.

Vad är EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod som är inriktad specifikt på att behandla personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men den kan också vara bra hjälpsam vid andra psykologiska problem och besvär som depression, ångest och förluster.

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer så kan man använda EMDR för behandling av PTSD men det är bra att veta att traumafokuserad kognitiv beteendeterapi främst är rekommenderat.

Vad är grunden i EMDR?

Behandlingen utgår från en teori om hur minnet fungerar och hur det påverkas om man är med om svåra händelser. Man kombinerar inslag av andra terapiskolor som psykodynamisk teori, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och systemteori. Det som är specifikt med EMDR är också att man använder så kallad bilateral stimulering, vilken sker via ögonrörelser. Tanken är att minnen då kan bearbetas så att man inte påverkas lika mycket av svåra händelser.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur går en behandling till?

En behandling med EMDR anpassas efter individen och en behandling börjar alltid med en bedömning av problembilden. Hur lång en behandling är beror på klientens behov, det kan vara allt ifrån några sessioner till en behandling som pågår under några månader. Vid enstaka trauman kan behandlingen gå fort, men vid mer komplicerad problematik blir terapin således längre. En typisk EMDR-session kan innehålla följande steg:

  1. Bakgrund och planering: Terapeuten får en bild av om klientens traumahistoria och hjälper till att identifiera specifika minnen eller händelser som ska bearbetas.
  2. Förberedelse för bearbetning: Tillsammans arbetar terapeuten och klienten för att utveckla coping-strategier och resurser för att hantera känslor och minnen som kan uppstå under behandlingen.
  3. Bearbetning av minnen: Klienten fokuserar på ett specifikt traumatiskt minne samtidigt som de följer terapeutens rörelsesignaler, vanligtvis rörelser för ögonen. Klienten uppmuntras då att observera sina tankar, känslor och fysiska sensationer när man går igenom minnet.
  4. Betydelse och anslutning: Terapeuten hjälper klienten att utforska och förstå de förändringar och associationer som uppstår under bearbetningen av minnet. Bearbetningen strävar efter att skapa en förståelse och integration av det traumatiska minnet.
  5. Avslutning: Sessionen avslutas med att klienten får slappna av och diskutera sina upplevelser under sessionen.

Emdr terapi online

Även om man kan tro att det inte går att arbeta med EMDR online, eftersom man arbetar med ögonrörelser, så det finns forskning som visar att det går bra.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Emdr terapi Stockholm

Om du bor i Stockholm så kan du gå i EMDR-terapi med någon av våra medarbetare som har mottagning där. Du kan se vem du kan boka hos i vår lista på psykologer och terapeuter.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om EMDR

Vad är EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod som är inriktad på att behandla personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men den kan också vara bra hjälpsam vid andra psykologiska problem.

Vad är grunden till EMDR?

Behandlingen utgår från en teori om hur minnet fungerar och hur det påverkas om man är med om svåra händelser. Man kombinerar inslag av andra terapiskolor som psykodynamisk teori, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och systemteori.

Hur kan en behandling med EMDR gå till?

En EMDR-behandling börjat alltid med en bedömning och förberedelse inför bearbetningsfas. Under bearbetningen används en specifik metod med ögonrörelser och efteråt sker integrering och avslappning.

Vad är specifikt med EMDR?

Det som är specifikt med EMDR är att man använder så kallad bilateral stimulering, vilken sker via ögonrörelser.

Hur lång är en EMDR-behandling?

Det anpassas efter klientens behov och kan vara allt ifrån några sessioner till några månader. Vid enstaka trauman kan behandlingen gå fort men vid mer komplicerad problematik blir den således längre.

Vem kan vara behjälpt av EMDR?

Personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan vara behjälpt av EMDR men det kan också hjälpa vid depression, ångest och förluster.

Vad är PTSD?

PTSD står för post-traumatisk stressyndrom och är ett tillstånd man kan utveckla efter att man varit med om trauma.

Vilka är de vanligaste symptomen på PTSD?

De vanligaste symptomen inkluderar återupplevelser av den traumatiska händelsen, undvikande beteende, ökad vaksamhet och negativa förändringar i känslor och tankar. Dessa symptom kan vara långvariga och påverka vardagslivet.

Vad finns det för forskningsstöd för metoden?

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer så kan man använda EMDR för behandling av PTSD men det är bra att veta att traumafokuserad kognitiv beteendeterapi främst är rekommenderat. Det finns dock mycket forskning som har visat att EMDR ger bra resultat.

Kan barn behandlas med EMDR?

Det finns i nuläget inte tillräckligt med forskning på EMDR för barn för att det skall rekommenderas av Socialstyrelsen men det finns erfarenhet där man sett att metoden kan ge god effekt.

Vad är fördelarna med EMDR?

Fördelar med metoden är att den är relativt skonsam för klienten, den kräver ingen exponering och hemuppgifter som man vanligtvis får vid traumafokuserad KBT. Metoden kan också vara effektiv, och även om den också kan vara intensiv och känslomässigt upprörande, då finns det många säkerhetskontroller under själva behandlingen.

Vart kan jag vända mig om jag vill gå i EMDR?

Om du eller någon du känner varit med om trauma och lider av symptom på PTSD är det viktigt att söka professionell hjälp. Du kan boka tid med en psykolog eller terapeut via vår hemsida. Vi gör det svåra lättare. Du hittar mer information kring PTSD på 1177.ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.