Hem / Lavendla Terapi / Trauma och PTSD

Begreppet trauma kan vara komplext men i den här artikeln försöker vi bryta ner vad det innebär och hur vi kan hjälpa till att behandla ett trauma.

Vad är Trauma och PTSD?

Trauma är en psykologisk reaktion på en händelse som är djupt obehaglig eller stressande. Det kan vara skrämmande situationer där det har funnits hot om livet. Dessa händelser kan du själv varit med om men du kan också bli traumatiserad av att ha sett eller hört om andra personer som utsatts för denna sortens hot. Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) är en medicinsk diagnos som beskriver en komplex mängd symptom som kan uppstå efter att ha upplevt ett trauma. Alla som har upplevt ett trauma lider dock inte senare PTSD. Vi är olika rustade, mentalt och fysiskt, för att hantera trauman. Trauma och PTSD kan påverka vem som helst oavsett ålder, kön eller bakgrund. Men det finns hjälp att få.

Statistik och fakta

 • Enligt vissa studier drabbas ca 7-8% av befolkningen av PTSD någon gång i livet.
 • Kvinnor är dubbelt så sannolika som män att utveckla PTSD.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Symptom och tecken

Personer som lider av PTSD kan uppleva:

 • Återupplevande av traumat genom mardrömmar eller flashbacks
 • Känslomässig avtrubbning
 • Starkt förhöjd aktivitet i nervsystemet vilket kan innebära sömnlöshet, irritation och överdrivna skräckreaktioner.

Många som har PTSD rapporterar en konstant känsla av fara eller hot, även i trygga miljöer, vilket kan försvåra vardagsaktiviteter och relationer.

Olika terapiformer

När det kommer till att hantera PTSD finns det flera behandlingsalternativ att överväga för att göra den svåra resan lite lättare. Till exempel är kognitiv beteendeterapi (KBT) en beprövad metod som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Även Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en terapiform som har visat sig vara effektiv, en teknik som kan hjälpa dig att bearbeta och omvärdera traumatiska minnen. En annan beprövad metod är sk. tapping och/eller havening. Detta är en behandlande metod som man kan lära sig själv med hjälp av en terapeut. Att välja en av dessa terapier, i kombination med medicinering som antidepressiva och ångestdämpande medel, är ofta en del av behandlingsplanen. Det är viktigt att diskutera de olika alternativen med en kvalificerad psykolog eller terapeut för att hitta den behandling som passar just dig.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur terapi kan hjälpa

Eftersom terapin kan ge dig verktyg för att hantera symptom, hjälper den dig att arbeta genom det underliggande traumats emotionella och psykologiska påverkan. Även om det kan kännas obehagligt, eller till och med överväldigande, så har terapi många fördelar. Det ger dig en säker plats att uttrycka och utforska dina känslor vilket kan hjälpa återhämtningsprocessen avsevärt. Många tror att det är ett tecken på svaghet att söka hjälp. Detta är en tragisk missuppfattning; det kräver styrka att ta det första steget mot återhämtning.

Vi är redo att göra det svåra lättare

Om du eller någon du känner upplever de symptom och känslor som beskrivs, kan det vara en god idé att prata med en psykolog eller terapeut. Då bokar du enkelt en inledande session med en av våra erfarna medarbetare idag för att ta steget mot en behandling.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


10 vanliga frågor om PTSD och trauma

Vad är PTSD?

PTSD står för Posttraumatiskt stressyndrom och är en psykisk sjukdom som kan utvecklas efter att ha upplevt en traumatisk händelse. Detta tillstånd kan leda till svåra känslomässiga och fysiska symptom.

Hur uppstår trauma?

Trauma uppstår oftast efter en allvarlig händelse som orsakar psykisk, emotionell eller fysisk skada. Det kan inkludera allt från naturkatastrofer och olyckor till personliga erfarenheter som övergrepp, krig eller ofrivilliga förluster. Man kan också bli traumatiserad av att ha bevittnat en händelse som varit hotfull mot andra personer eller fått höra av andra hur de varit med om en traumatisk situation. Hur ett trauma uppstår beror på en persons ålder, hur rustad den är mentalt och fysiskt samt hur länge den hotfulla händelsen pågick.

Vilka är de vanligaste symptomen på PTSD?

De vanligaste symptomen inkluderar återupplevelser av den traumatiska händelsen, undvikande beteende, ökad vaksamhet och negativa förändringar i känslor och tankar. Dessa symptom kan vara långvariga och påverka vardagslivet.

Hur diagnostiseras PTSD?

Diagnos av PTSD utförs av kvalificerade psykologer eller psykiatriker och involverar ofta både självskattningstest och kliniska intervjuer. Diagnostiska verktyg som DSM-5 används också.

Finns det en kur för PTSD?

Det finns ingen “kur” i traditionell mening, men det finns behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och medicinering som kan hjälpa till att hantera symptomen.

Vad menas med “flashbacks”?

Flashbacks är intensiva och ofta obehagliga återupplevelser av den traumatiska händelsen. De kan vara att man ser, hör eller känner en doft som gör att man påminns om den traumatiska händelsen. Detta kan ske automatiskt, dvs att man kan få kroppsliga reaktioner eller obehagskänslor utan att man förstår varför det sker. Stark ångest som reaktion är också vanligt.

Hur påverkar PTSD relationer?

PTSD kan göra det svårt att upprätthålla nära relationer på grund av symptom som isolering, irritabilitet och brist på förtroende. Detta kan också leda till problem med arbete och sociala aktiviteter.

Är PTSD relaterad till depression?

Ja, PTSD och depression går ofta hand i hand. Många personer med PTSD upplever också symptom på depression, vilket kan komplicera diagnos och behandling.

Vad är skillnaden mellan akut stressyndrom och PTSD?

Akut stressyndrom uppstår direkt efter den traumatiska händelsen och varar i en kortare period. Om symptomen kvarstår längre än en månad kan det utvecklas till PTSD.

Hur kan man söka hjälp?

Om du eller någon du känner lider av PTSD eller trauma är det viktigt att söka professionell hjälp. Du kan boka tid med en psykolog eller terapeut via vår hemsida. Vi gör det svåra lättare genom att erbjuda möjligheter för online- och fysiska sessioner. Du hittar mer information kring PTSD på 1177.

Vad är Komplext Trauma?

Ett komplext trauma uppstår då en person kan ha varit utsatt för starkt obehagliga situationer under en längre period, tex mobbning, psykisk nedbrytning eller trakasserier. Traumats karaktär kan också bero på i vilken ålder i livet du utsatts för trauma.

Så behandlar en psykolog trauma och PTSD

Om du tror att du eller någon du känner lider av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) eller andra traumasymptom, kan det vara skrämmande och förvirrande. Det är viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt. Kom ihåg att enbart en kvalificerad vårdgivare kan ställa en diagnos och föreskriva en behandlingsplan. Om situationen är akut, kontakta 112 eller akutvård omedelbart.

 • Steg 1: Diagnostisk utvärdering
  Det första steget är att genomgå en diagnostisk utvärdering med en psykolog eller psykiater för att fastställa om du har PTSD eller andra relaterade tillstånd.
 • Steg 2: Individuell behandlingsplan
  Om en diagnos ställs, kommer din vårdgivare att utforma en individuell behandlingsplan baserad på dina behov.
 • Steg 3: Psykoterapi
  Olika former av psykoterapi har visat sig vara effektiva vid behandling av PTSD. De vanligaste är
  kognitiv beteendeterapi (KBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) samt dialektisk beteendeterapi (DBT). En annan beprövad metod är sk. tapping och/eller havening.
 • Steg 4: Farmakologisk behandling
  I vissa fall kan mediciner som antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel förskrivas för att hjälpa dig att hantera symtomen.
 • Steg 5: Uppföljning och justering
  Regelbunden uppföljning med din vårdgivare är avgörande för att anpassa behandlingsplanen efter ditt fortskridande.
 • Steg 6: Självhjälp och stödgrupper
  Många finner det användbart att delta i stödgrupper eller använda sig av självhjälpstekniker, som mindfulness och avslappningsövningar. Därför är det ofta en del av din behandlingsplan.
 • Steg 7: Långsiktig uppföljning
  Efter att du avslutat den initiala behandlingsfasen kommer långsiktig uppföljning och eventuellt fortsatt terapi eller medicinering att vara nödvändiga för att hjälpa dig att bibehålla ditt välbefinnande.

Nästa steg

Att ta itu med PTSD eller trauma kan vara en lång och utmanande process, men det är helt möjligt att må bättre och att återta kontrollen över ditt liv. Hos oss kan du enkelt komma i kontakt med psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa. Tveka inte att ta det första steget och söka hjälp idag. Tillsammans gör vi det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning om trauma och PTSD

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.