Hem / Terapi / IKBT internetbaserad kognitiv beteendeterapi

Ibland kan man behöva gå i terapi av olika anledningar och då kan det vara smidigt internetbaserad terapi. Här går vi igenom vad internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) innebär och hur det kan hjälpa.

Vad är IKBT?

IKBT står för Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi. Det är en form av psykoterapi som tillhandahålls online via internet och bygger på principerna för kognitiv beteendeterapi (KBT), en evidensbaserad metod som är effektiv för att behandla en rad psykiska tillstånd, inklusive ångest, depression, stress och olika fobier.

IKBT innebär att man arbetar med moduler under ett antal veckor med stöd av en psykolog eller terapeut. Det har i forskning visat sig ge lika bra resultat som att träffas i person och det är ett effektivt sätt att gå i terapi.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapiform som syftar till att förändra negativa tankemönster, känslor och beteenden som bidrar till psykisk ohälsa. KBT kombinerar kognitiva och beteendemässiga tekniker för att lära sig nya sätt att hantera utmaningar.

KBT är effektivt för ett brett spektrum av psykiska tillstånd, såsom depression, olika ångestsyndrom, OCD, stress, ätstörningar och sömnproblem. Behandlingen är strukturerad och tidsbegränsad, med fokus på att uppnå specifika mål genom praktiska övningar och uppgifter mellan sessionerna.

Fördelarna med KBT inkluderar att det är en korttidsbehandling som har forskningsstöd, det ger praktiska verktyg och tekniker, samt förmågan att utveckla färdigheter för att hantera framtida problem.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur fungerar IKBT?

Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi (IKBT) är en form av psykoterapi som levereras online, vilket kombinerar KBT-principer med digital tillgänglighet. Användare arbetar i självguidade sessioner via interaktivt material som texter, videor och övningar, designade för att lära ut tekniker för att hantera negativa tankemönster och beteenden. Programmen är ofta uppdelade i moduler där man vanligtvis gör en modul per vecka.

Terapeutiskt stöd är en viktig del av IKBT och kan inkludera feedback, vägledning och uppmuntran genom meddelanden eller videosamtal. Användarna uppmuntras att genomföra praktiska övningar och hemuppgifter mellan sessionerna för att tillämpa lärandet i verkliga situationer.

IKBT-plattformar prioriterar säkerhet och konfidentialitet för att skydda användarnas information. Forskning visar att IKBT kan vara lika effektivt som traditionell KBT för att behandla olika psykiska tillstånd och erbjuder ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ för psykoterapi.

Vad kan IKBT hjälpa till med?

IKBT har visat sig vara effektiv för att hjälpa personer med en mängd psykiska tillstånd och utmaningar. Det inkluderar ångestsyndrom som generaliserad ångest, paniksyndrom, social ångest och specifika fobier, samt behandling av mild till måttlig depression genom att hantera negativa tankemönster och främja positiva beteendeförändringar. IKBT är också användbart för stresshantering och sömnproblem som insomni.

Programmen kan även adressera ätstörningar som bulimi och hetsätning, samt ge stöd för de med obsessiv-kompulsiv störning (OCD) genom att hjälpa till att hantera tvångstankar och tvångshandlingar. Även individer med mildare symptom på posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och de som lever med kronisk smärta kan finna lindring genom IKBT. Dessutom kan personer med hälsoångest dra nytta av IKBT genom att lära sig att förändra hur de tänker på och reagerar på kroppsliga sensationer.

Det forskas mycket på IKBT och nya behandlingar tillkommer ständigt. IKBT-programmen är utformade för att vara lättillgängliga och kostnadseffektiva, och erbjuder en flexibel behandlingslösning som kan användas enskilt eller som ett komplement till traditionell terapi, beroende på individens specifika behov och tillståndets svårighetsgrad.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur går en behandling med IKBT till?

Behandling med IKBT börjar med att användaren registrerar sig på en IKBT-plattform, ofta efter en inledande bedömning för att säkerställa behandlingens lämplighet. Man fastställer sedan behandlingsmål och symptombild.

Användaren arbetar igenom självguidade moduler som innehåller texter, videor och övningar, med uppgifter som ska tillämpas i vardagen. Terapeutiskt stöd erbjuds vanligtvis via meddelanden eller video för att ge feedback och motivation. Användaren utvärderar kontinuerligt sitt eget mående genom frågeformulär, vilket möjliggör justeringar av behandlingen vid behov.

Efter avslutad behandling görs en sammanfattande bedömning för att utvärdera framsteg och planera för fortsatt arbete med strategier från terapin. Ofta erbjuds även uppföljning för att hjälpa till att bibehålla de positiva förändringarna. IKBT är flexibelt och låter användaren genomgå behandlingen i egen takt, vilket gör det till ett effektivt verktyg för att hantera flera psykiska tillstånd.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om IKBT

Vad är IKBT?

Det är en form av psykoterapi som tillhandahålls online via internet och bygger på principerna för kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapiform som syftar till att förändra negativa tankemönster, känslor och beteenden som bidrar till psykisk ohälsa.

Är det skillnad i resultatet av terapin av att träffas i person eller att få behandling med IKBT?

Forskning har visat att resultatet mellan att ses i person och med IKBT inte skiljer sig åt.

Hur fungerar IKBT?

Användare får självguidade sessioner via interaktivt material som texter, videor och övningar, designade för att lära ut tekniker för att hantera negativa tankemönster och beteenden. Programmen är ofta uppdelade i moduler. Under behandlingen får man terapeutiskt stöd, vilket kan inkludera feedback, vägledning och uppmuntran genom meddelanden, e-post eller video beroende på upplägg.

Får man uppgifter mellan sessionerna?

En del av KBT är att klienten får genomföra praktiska övningar och hemuppgifter mellan sessionerna för att tillämpa lärandet i verkliga situationer.

Vad kan IKBT hjälpa till med?

IKBT kan vara hjälpsamt vid flera olika tillstånd som olika ångestsyndrom, depression, ptsd, tvångssyndrom med flera.

Vad är fördelarna med IKBT?

IKBT är utformade för att vara lättillgängliga och kostnadseffektiva, och erbjuder en flexibel behandlingslösning som kan användas enskilt eller som ett komplement till traditionell terapi, beroende på individens specifika behov och tillståndets svårighetsgrad.

Finns det några nackdelar med IKBT?

För personer med svårare och mer komplexa problem kan det vara bättre att träffas i person. Man behöver också planera behandlingen och för personer med exempelvis ADHD kan det vara svårare. Vissa personer kan också behöva mer stöd av terapeuten under behandlingen för att få bra resultat.

Vilken kontakt har jag med psykologen eller terapeuten?

Terapeutiskt stöd med en psykolog eller terapeut sker vanligtvis via meddelanden eller video för att ge feedback och motivation.

Kan man också få videosamtal i ikbt?

Det går att kombinera ikbt med videosamtal eller träffar i person om man vill men det går ofta bra med att bara skriva meddelanden.

Vad ska man tänka på när det gäller säkerhet med terapi online?

Säkerhet och konfidentialitet är avgörande i online-terapi, vilket innebär att säkra och krypterade kommunikationsplattformar som uppfyller dataskyddslagar och standarder för patientintegritet bör användas.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med kognitiv beteendeterapi

Så här kan en behandlingen se ut med Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en metod som kan användas online för många olika problemområden och tillstånd:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå problemet och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog eller terapeut kan hjälpa dig att bedöma din situation utifrån din livssituation. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om problemet och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till problemet. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera känslor, tankar och förändra beteenden. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid. Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.