Hem / Lavendla Terapi / Kraniosakral terapi

Har du problem med stress och är i behov av avslappning? Då kan kraniosakral terapi vara ett komplementerande behandling som kan hjälpa dig. Här går vi igenom vad metoden innebär.

Vad är kraniosakral terapi?

Kraniosakral terapi är en form av kroppsterapi som fokuserar på att lindra spänningar och obalanser i kroppen. Terapeuten gör detta genom mjuka beröringar och manipulationer av skallen (kraniet), ryggraden och sacrum (korsbenet).

Terapin bygger på teorin om att kroppens kraniosakrala system har en egen rytmisk puls. Denna puls kan påverkas av fysisk och emotionell stress. Systemet omfattar hjärnan, ryggmärgen, cerebrospinalvätskan och de membran som omger dessa strukturer. Genom att försiktigt manipulera och justera dessa områden kan terapeuten återställa flödet av cerebrospinalvätska. Detta ska i sin tur minska spänningar och främja kroppens naturliga läkningsprocesser.

Terapin används ofta för att behandla flera tillstånd. Den bygger på principen att kroppen har en inneboende förmåga att läka sig själv. Vissa blockeringar eller obalanser i det kraniosakrala systemet kan hindra denna naturliga process. Kraniosakral terapi är känd för sin mjukhet och anses vara säker för människor i alla åldrar, inklusive spädbarn och äldre.

Vad kan kraniosakral terapi hjälpa till med?

Kraniosakral terapi kan lindra en mängd fysiska och emotionella tillstånd som huvudvärk, migrän, nack- och ryggsmärtor. Den kan även minska stress och spänningar. Kraniosakrala terapeuter använder även terapin mot symtom på kroniskt trötthetssyndrom och emotionella problem. Terapin kan ha positiva effekter på neurologiska tillstånd, andnings- och digestiva störningar. Den främjar en djup avslappning vilket kan förbättra kroppens naturliga läkningsprocesser.

Även om många rapporterar positiva upplevelser av terapin, bör den ses som ett komplement till traditionell medicinsk behandling. Rådgör alltid med en läkare eller kvalificerad hälsovårdspersonal innan behandling påbörjas. Resultaten kan variera från person till person och det kan finnas andra metoder som ger bättre resultat för olika tillstånd.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Kan kraniosakral terapi ges på djur?

Ja, kraniosakral terapi kan även användas på djur, särskilt på hästar och hundar, men även på andra djurarter. Precis som hos människor syftar behandlingen till att främja hälsa genom att mjukt manipulera skallen, ryggraden och korsbenet för att lindra spänningar och främja ett harmoniskt flöde av cerebrospinalvätska. Djur, precis som människor, kan dra nytta av terapins lugnande och smärtlindrande effekter. För djur, behandlar en terapeut tillstånd som kroniska smärtor, stressrelaterade problem, rörelsehinder och stöttning för återhämtning efter skador.

Terapeuter som utför kraniosakral terapi på djur har vanligtvis genomgått specialutbildning för att förstå djurens unika anatomi och behov. De utför med stor respekt för djurets komfort och toleransnivå, och det är viktigt att terapeuten har förmågan att läsa av djurets signaler för att säkerställa en positiv upplevelse. Djurägare som är intresserade av kraniosakral terapi för sina djur bör söka en terapeut med relevant erfarenhet och utbildning inom området.

Hur ser evidensen ut för kraniosakral terapi?

Evidensen för kraniosakral terapi är omdebatterad inom den medicinska gemenskapen, med viss forskning som pekar på potentiella fördelar såsom stressreduktion och smärtlindring, men kritiker understryker bristen på stark vetenskaplig grund och metodologiska begränsningar i studierna. Forskning har även visat att det inte finns några effekter utifrån den grundläggande teorin kring att ändra trycket eller cirkulationen i ryggmärgsvätskan.

Anekdotiska bevis från individer som upplevt positiva effekter bidrar till terapins popularitet, även om kritiker menar att dessa effekter kan bero på placebo eller avslappning snarare än specifika terapeutiska effekter av behandlingen. Man skall därför främst fokusera på avslappning som ett resultat av beröringen om man är intresserad av denna metod, eftersom det är det som kan vara den främsta effekten. Patienter som överväger kraniosakral terapi bör se det som ett komplement till konventionell medicinsk behandling och rådgöra med kvalificerad hälsovårdspersonal. Det kan finnas många andra metoder där evidensen är starkare för olika tillstånd.

Hur går en behandling med kraniosakral terapi till?

En behandling med kraniosakral terapi är en mjuk process som terapeuten vanligtvis utför med klienten fullt påklädd och liggande på en behandlingsbänk. Här är en översikt över hur en typisk session kan gå till:

  1. Inledande samtal: Terapin börjar ofta med ett samtal där terapeuten frågar om klientens hälsotillstånd, medicinska historia och specifika problem eller mål med behandlingen. Detta hjälper terapeuten att förstå klientens behov och anpassa sessionen därefter.
  2. Bedömning: Terapeuten inleder ofta med en lätt beröring för att känna på kroppens kraniosakrala rytm, en subtil puls som sägs vara kopplad till flödet av cerebrospinalvätska. Genom denna initiala bedömning identifierar terapeuten områden med spänning eller obalans.
  3. Behandling: Med hjälp av mjuka, lätt tryckande handtekniker arbetar terapeuten på skallen, ryggraden och korsbenet för att lösgöra blockeringar och främja balans i kraniosakrala systemet. Terapeuten kan också använda tekniker för att frigöra spänningar i andra delar av kroppen som påverkas av eller påverkar det kraniosakrala systemet.
  4. Avslappning: Under sessionen uppmuntras klienten att slappna av och andas djupt, vilket kan förstärka terapins effekter. Många klienter rapporterar en känsla av djup avslappning och välbefinnande under och efter behandlingen.
  5. Avslutning och uppföljning: Efter behandlingen diskuterar terapeuten och klienten upplevelsen, eventuella förändringar eller sensationer som klienten noterat, och planerar vid behov för uppföljande sessioner.

En session varar vanligtvis mellan 45 minuter och en timme. Antalet behandlingar som behövs varierar beroende på individens specifika situation och mål. Vissa personer upplever förbättring efter bara en session, medan andra kan behöva flera behandlingar för att uppnå önskade resultat. Terapin är känd för sitt mjuka tillvägagångssätt och anses vara säker för människor i alla åldrar, inklusive spädbarn och äldre.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


Frågor och svar om Kraniosakral terapi

Vad är kraniosakral terapi?

Kraniosakral terapi är en form av kroppsterapi som fokuserar på att lindra spänningar och obalanser i kroppen genom mjuka beröringar och manipulationer av kraniet, ryggraden och korsbenet.

Vad utgår kraniosakral terapi från?

Terapin bygger på teorin om att kroppens kraniosakrala system, som omfattar hjärnan, ryggmärgen, cerebrospinalvätskan och de membran som omger dessa strukturer, har en egen rytmisk puls som påverkas av fysisk och emotionell stress.

Vad gör terapeuten i kraniosakral terapi?

Genom att försiktigt manipulera och justera olika områden syftar terapeuten till att återställa flödet av cerebrospinalvätska, minska spänningar och främja kroppens naturliga läkningsprocesser.

Hur lång är en behandling?

En behandling kan variera i tidslängd beroende på problem men från en till flera sessioner som är 45-60 minuter långa.

Vad kan kraniosakral terapi hjälpa till med?

Kraniosakral terapi kan lindra huvudvärk, migrän, nack- och ryggsmärtor, samt att minska stress och spänningar. Även kronisk trötthetssyndrom, emotionella problem och neurologiska tillstånd, andnings- och digestiva störningar kan minskas. Det är bra att veta att effekten främst är utifrån placebo och avslappning.

Ingår beröring i terapin?

Terapeuten använder mjuka, lätt tryckande handtekniker på skallen, ryggraden och korsbenet för att lösgöra blockeringar och främja balans i kraniosakrala systemet. Så beröring är en del av behandlingen.

Kan man få kraniosakral terapi online?

Det går inte att gå i kraniosakral terapi online då det innefattar beröring av kroppen.

Vad är evidensen för kraniosakral terapi?

Forskning har visat att det inte finns några effekter utifrån den grundläggande teorin kring att ändra trycket eller cirkulationen i ryggmärgsvätskan. Det kan dock finnas effekter för placebo och avslappning.

Jag känner mig utmattad, skall jag gå i kraniosakral terapi?

Utmattning är ett medicinskt tillstånd som i första hand bör bedömas av läkare. Kraniosakral terapi kan vara hjälpsamt med avslappning, vilket kan hjälpa återhämtning, men det finns många metoder som kan vara mer hjälpsamma för utmattning.

Kan kraniosakral terapi vara hjälpsamt på djur?

Ja, kraniosakral terapi kan även användas på djur, särskilt på hästar och hundar, men även på andra djurarter. Behandlingen utförs av en professionell person som är vidareutbildad inom metoder specifikt för djur.

Jag har fibromyalgi, kan kraniosakral terapi hjälpa?

Kraniosakral terapi kan hjälpa till med avslappning och vara ett komplement till din ordinarie vårdplan. Diskutera gärna med din läkare eller annan personal inom hälso- och sjukvård.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med olika metoder och som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.