Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog

Ibland kan barn, liksom vuxna, må dåligt och behöva terapi. Det är heller inte ovanligt att man som förälder kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Då kan det vara bra att träffa en barnpsykolog. Här går vi igenom vad de gör och hur de kan hjälpa.

Vad gör en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell som har kunskap och erfarenhet av barns psykologiska, emotionella och beteendemässiga utmaningar. De hjälper barn från tidig barndom till tonåren att hantera problem som exempelvis ångest, depression, beteendeproblem och skolrelaterade svårigheter. Genom att erbjuda en trygg plats för barnet att uttrycka sig, använder barnpsykologer terapeutiska tekniker för att främja barnets välbefinnande och utveckling.

Barnpsykologer erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som kan hjälpa till.

Vad är tecken på att barn mår dåligt?

Att upptäcka tecken på att ett barn mår dåligt är avgörande för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp. Barn visar ofta subtila förändringar i beteende och känslouttryck när de hanterar psykologiska svårigheter. Här är en sammanfattning av tecken att vara uppmärksam på:

Beteende

 • Humörsvängningar: Snabba förändringar i humör.
 • Irritabilitet eller aggressivitet: Utagerande beteenden.
 • Social tillbakadragande: Förlorat intresse för vänner och aktiviteter.

Emotionella tecken

 • Ängslan eller oro: Överdriven bekymmer för diverse saker.
 • Sorgsenhet eller depression: Långvarig sorgsenhet eller tappad livsglädje.
 • Låg självkänsla: Känslor av värdelöshet.

Skola och koncentration

 • Koncentrationssvårigheter: Svårt att fokusera på skolarbete.
 • Fallande betyg: Plötslig nedgång i skolprestationer.

Fysiska tecken

 • Ändrade ät- och sömnvanor: Oregelbundna eller förändrade vanor.
 • Oförklarliga fysiska besvär: Huvudvärk eller magont utan tydlig orsak.

Sociala tecken

 • Problem med kamrater: Svårigheter att upprätthålla vänskaper.
 • Undvikande av sociala aktiviteter: Ovilja att delta i gruppaktiviteter.

Riskbeteenden

 • Risktagande: Farliga aktiviteter utan tanke på konsekvenser.
 • Substansmissbruk: Användning av droger eller alkohol.

Tankar och känslor

 • Hopplöshet: Negativa uttalanden om framtiden.
 • Tankar om döden eller självmord: Sådana uttalanden bör tas på största allvar.

Om dessa tecken observeras, börja med att prata med barnet och bekräfta deras känslor. Sök professionell hjälp från en barnpsykologer vid behov.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan jag göra om mitt barn mår dåligt?

Att hantera situationer där ditt barn mår dåligt kan vara utmanande och känslomässigt krävande. Det är viktigt att närma sig situationen med förståelse, tålamod och stöd. Här är några steg du kan ta för att hjälpa ditt barn:

Lyssna och validera: Börja med att lyssna på ditt barn utan att döma. Validera deras känslor för att visa att du tar dem på allvar.

Sök professionell hjälp: Tveka inte att kontakta en psykolog eller terapeut om ditt barn fortsätter att må dåligt.

Öppen kommunikation: Uppmuntra ditt barn att prata om sina känslor och försäkra dem om att du alltid finns där för att lyssna.

Gemensamma aktiviteter: Tillbringa tid tillsammans genom att göra aktiviteter som stärker ert band och ger positiva upplevelser.

Hälsosam livsstil: En balanserad kost, regelbunden motion och tillräckligt med sömn är viktiga för psykisk hälsa.

Var uppmärksam: Notera förändringar i beteende eller humör och agera om du ser tecken på att ditt barn behöver mer stöd.

Skapa ett säkerhetsnätverk: Se till att ditt barn vet vem de kan vända sig till förutom dig, som andra familjemedlemmar eller lärare.

Kom ihåg: Du är inte ensam. Stöd finns och vi gör det svåra lättare, tillsammans. För akuta situationer, ring 112.

Denna sammanfattning erbjuder en praktisk guide för att stödja ditt barn genom svåra tider med ett fokus på att vara lyhörd, aktiv och stöttande.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling hos en barnpsykolog

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter. Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser. För barn under 6 år kan Barnavårdscentralen (BVC) hjälpa. Är barnet äldre än 6 år så kan man söka hjälp via sin vårdcentral. Om barnet är över 13 år kan man gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn. Man kan också kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Behandling med en barnpsykolog anpassas efter barnets individuella behov och kan inkludera metoder som kognitiv beteendeterapi, lekterapi, familjeterapi och gruppterapi. Målet är att förbättra barnets emotionella välbefinnande och utveckla copingstrategier. Barnpsykologen arbetar tätt med barnet och dess familj, och ibland även med skolan, för att skapa en trygg miljö där barnet kan lära sig hantera känslor och beteenden effektivt.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om barnpsykologer

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

Barnpsykologer erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Vad är tecken på att ett barn inte mår bra?

Det finns flera tecken på att ett barn inte mår bra och det kan visa sig i beteenden och emotionella uttryck som oro. Det kan visa sig i sociala relationer eller i fysiska symptom. Måendet kan påverka skolpresentationer och leda till riskbeteenden. Det kan påverka tankar och känslor hos barnet på olika sätt.

Mitt barn mår dåligt, vad ska man göra?

Att hantera situationer där ditt barn mår dåligt kan vara utmanande och känslomässigt krävande. Det är viktigt att närma sig situationen med förståelse, tålamod och stöd. Vid behov kan man söka professionell hjälp.

Jag har svårt i mitt föräldraskap, hur kan jag få hjälp?

Barnpsykologer arbetar även med föräldrar i föräldrastöd. Om man har svårt kan man söka professionell hjälp för att få mer stöd.

Kan barn gå i psykologisk behandling?

Det går bra för barn att gå i psykologisk behandling men den anpassas efter barnets ålder och vad för problem som man behöver adressera. Vanliga metoder är samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ohälsa.

Hur kan man få hjälp som ungdom?

Om man är över 13 år kan man få hjälp via ungdomsmottagningen, skolkurator eller Barn- och ungdompsykiatrin. På Lavendla har vi också erfarna psykologer som kan hjälpa.

Kan man gå till en barnpsykolog privat?

Det går bra att gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Hur lång är en behandling?

Behandlingen anpassas efter vad det är för problem som barnet eller föräldern har. Det kan vara allt från några få sessioner till en längre behandling över ett par år.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser. För barn under 6 år kan Barnavårdscentralen (BVC), över 6 år så kan man söka hjälp via sin vårdcentral. Vid ålder över 13 år kan man gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn. Man kan också kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på barnets specifika situation och behov.

Terapiformer: Vanliga metoder inkluderar lekterapi för yngre barn, där leken används som ett verktyg för uttryck och bearbetning, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.