Hem / Lavendla Terapi / Terapeuter

Ibland kan man behöva gå i terapi av olika anledningar men det är inte alltid så lätt att veta vart man skall vända sig. Här går vi igenom vad en terapeut är och hur man kan få hjälp.

Vem är en terapeut?

En terapeut är en professionell person som arbetar med att hjälpa människor att hantera psykiska, emotionella, beteendemässiga eller relationella problem och syndrom. Terapeuter kan ha olika utbildningsbakgrunder och specialiseringar, och termen kan omfatta ett brett spektrum av yrkesgrupper inom psykisk hälsa, inklusive psykologer, psykiatrer, psykoterapeuter, kuratorer, och socionomer.

Termen terapeut är inte skyddad, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig terapeut, men en legitimerad yrkeskategori är en skyddad titel enligt Socialstyrelsen. Legitimation innebär att det finns en patientsäkerhet i behandlingen och att man behöver arbeta efter de metoder som enligt forskning visat sig bra resultat. Det finns många problem som kan bli bättre med hjälp av terapi.

Vad är skillnaden mellan olika terapeuter?

Skillnaden mellan olika terapeuter beror på deras utbildning, specialisering och behandlingsmetoder:

 • Legitimerade psykologer har gått en femårig yrkesutbildning till psykolog och gjort tjänstgöring innan de fått sin legitimation av Socialstyrelsen. De kan bedöma, diagnostisera och behandla psykiska och beteendemässiga problem med samtalsterapi.
 • Legitimerade psykoterapeuter är en fortsättningsutbildning i psykoterapi för läkare, psykologer och socionomer och har som syfte att hjälpa till med emotionella och psykiska störningar. Det är en legitimerad yrkesgrupp utifrån Socialstyrelsen.
 • Psykiatrer är utbildade läkare som kan diagnostisera psykiska tillstånd och förskriva mediciner.
 • Hälso- och sjukvårdskurator: Är en legitimerat yrke där man först gått socionomprogram med praktik för att sedan erbjuder terapi och rådgivning för att hantera sociala och personliga problem.
 • Coach specialiserar sig på specifika områden som relationer eller karriär och erbjuder målinriktad terapi och stöd.

Valet av terapeut kan bero på klientens specifika behov och preferenser gällande behandlingsmetod och problemområde.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan en terapeut hjälpa till med?

En terapeut kan hjälpa till med ett brett spektrum av psykiska, emotionella, beteendemässiga och relationella problem. Här är några exempel på vad en terapeut kan bistå med:

 1. Ångest och depression: Terapeuter arbetar ofta med klienter som lider av ångest, depression och andra affektiva problem, erbjuder strategier för att hantera symptom och utforskar de underliggande orsakerna till dessa känslor.
 2. Stresshantering: De kan erbjuda tekniker och strategier för att hantera stress och förbättra klientens förmåga att hantera livets påfrestningar.
 3. Sömnproblem: Terapeuter kan hjälpa med sömnproblem och insomni, vilket är diagnosen vid svårare sömnproblem.
 4. Relationsproblem: Terapi erbjuder ett utrymme för att arbeta igenom problem i relationer, vare sig det gäller parrelationer, familjedynamik eller problem i relationer med vänner eller kollegor.
 5. Självkänsla och självbild: Terapeuter hjälper individer att arbeta med frågor relaterade till låg självkänsla och negativ självbild för att främja en mer positiv självuppfattning.
 6. Kriser och livsförändringar: De kan bistå personer som kämpar med beteendeproblem eller som står inför stora livsförändringar, såsom karriärbyte, förlust eller stora beslut.
 7. Trauma och PTSD: Specialiserade terapeuter arbetar med klienter som har upplevt trauma och lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD).
 8. Beroende och missbruk: Terapeuter kan erbjuda stöd och behandling för personer som kämpar med beroende av alkohol, droger, spel, eller andra beteendebesvär.
 9. Ätstörningar: De kan hjälpa personer med ätstörningar som anorexi, bulimi och hetsätning att förstå och behandla de underliggande psykologiska orsakerna till deras beteende.
 10. Personlig utveckling: Terapi kan också vara ett verktyg för personlig utveckling, hjälpa individer att bättre förstå sig själva, utveckla personliga styrkor och arbeta mot sina mål.

Terapeuter anpassar sin behandling baserat på klientens unika behov och mål, och de kan använda olika terapeutiska tekniker och metoder för att hjälpa sina klienter att förbättra sitt psykiska och emotionella välmående.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur vet jag vilken terapeut jag ska välja?

Valet av terapeut beror på klientens specifika behov, den terapeutiska inriktningen som terapeuten praktiserar, och terapeutens professionella bakgrund och kompetens. Det finns forskning som visar att vissa metoder är bättre än andra för specifika problemområden, så det är viktigt att man hittar en form som fungerar. Det är också viktigt för klienter att känna sig bekväma med sin terapeut och att det finns en känsla av förtroende, eftersom detta är grundläggande för en framgångsrik terapeutisk process.

Hur arbetar en terapeut?

Terapeuter använder olika metoder och tekniker för att hjälpa sina klienter, beroende på deras specifika behov och problem. Dessa kan inkludera samtalsterapi, beteendeterapier som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, familjeterapi, parterapi och många andra terapiformer.

Målet med terapi är ofta att hjälpa klienten att förstå och bearbeta sina känslor, förbättra sina relationer, utveckla hälsosammare beteendemönster, och öka deras allmänna välmående.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om terapeuter

Vad är en terapeut?

En terapeut är en professionell person som arbetar med att hjälpa människor att hantera psykiska, emotionella, beteendemässiga eller relationella problem och syndrom.

Vem är en terapeut?

Terapeuter kan ha olika utbildningsbakgrunder och specialiseringar, och termen kan omfatta ett brett spektrum av yrkesgrupper inom psykisk hälsa, inklusive psykologer, psykiatrer, psykoterapeuter, kuratorer, och socionomer.

Är terapeut en skyddad titel?

Nej, termen terapeut är inte skyddad, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig terapeut, men en legitimerad yrkeskategori är en skyddad titel enligt Socialstyrelsen.

Vad innebär en legitimation?

Legitimation innebär att det finns en patientsäkerhet i behandlingen och att man behöver arbeta efter de metoder som enligt forskning visat sig bra resultat.

Vad är en psykolog?

Legitimerade psykologer har gått en femårig yrkesutbildning och gjort tjänstgöring innan de fått sin legitimation av Socialstyrelsen. De kan bedöma, diagnostisera och behandla psykiska och beteendemässiga problem med samtalsterapi.

Vad är en psykoterapeut?

Legitimerad psykoterapeut är en fortsättningsutbildning i psykoterapi för läkare, psykologer och socionomer och har som syfte att hjälpa till med emotionella och psykiska problem. Det är en legitimerad yrkesgrupp utifrån Socialstyrelsen.

Vad är en psykiatriker?

Psykiatrer är utbildade läkare som kan diagnostisera psykiska tillstånd och förskriva mediciner.

Vad är en hälso- och sjukvårdskurator?

Hälso- och sjukvårdskurator är ett legitimerat yrke där man först gått socionomprogram med praktik för att sedan erbjuder terapi och rådgivning för att hantera sociala och personliga problem.

Vad är en coach?

Coacher specialiserar sig på specifika områden som relationer eller karriär och erbjuder målinriktad terapi och stöd.

Vad kan man få hjälp med av en terapeut?

En terapeut kan hjälpa till med ett brett spektrum av psykiska, emotionella, beteendemässiga och relationella problem. Läs gärna mer i texten ovan.

Hur arbetar terapeuter?

Terapeuter använder olika metoder och tekniker för att hjälpa sina klienter. Dessa kan inkludera samtalsterapi, beteendeterapier som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, familjeterapi, parterapi och andra terapiformer.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med kognitiv beteendeterapi

Behandlingsupplägg kan skilja sig mellan olika terapiskolor. Så här kan en behandlingen se ut med Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en metod som kan användas för många olika problemområden och tillstånd:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå problemet och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation utifrån din livssituation. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om problemet och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till problemet. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera känslor, tankar och förändra beteenden. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid. Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.