Hem / Lavendla Terapi / Fobier och rädslor / Trypofobi (hålfobi)

Vi är alla rädda för något men oftast kan vi hantera det. En fobi däremot är extrema rädslor som kan begränsa våra liv. Här går vi igenom vad trypofobi är och hur du kan få hjälp om du lider av rädsla för små hål eller mönster.

Vad är trypofobi?

Trypofobi är en typ av fobi som kan beskrivas som en intensiv, irrationell rädsla eller avsmak för kluster av små hål eller mönster. Personer som lider av trypofobi kan känna obehag eller ångest när de ser objekt med små hål grupperade tillsammans, såsom bikakor, lotusfrön, skum, eller vissa typer av koraller. Det är inte en officiellt erkänd fobi i Diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar (DSM) som används inom vården men kan ändå innebära lidande för den som har problemet.

Varför får man trypofobi?

Orsakerna till trypofobi är inte helt förstådda, och forskningen kring detta fenomen är fortfarande begränsad. Men det finns några teorier som försöker förklara varför vissa människor utvecklar trypofobi. Det kan vara evolutionära orsaker där hålen påminner om infektion eller sjukdom och därför får man en stark reaktion mot det. Andra teorier är att vissa mönster i naturen överstimulerar vårt visuella system och därför skapar obehag. Det finns också förklaringsmodeller som beskriver att livserfarenheter, inlärning och svåra händelser som trauma kopplade till mönstren kan vara orsak. Det är också oklart om trypofobi egentligen är en fobi, då det diskuteras att det är en känsla av äckel man känner och egentligen inte rädsla.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som trypofobi. Det är oklart hur vanligt trypofobi är men viss forskning visar att upp till 15% av befolkningen lider av fobin.

Kännetecken och symptom

Om man lider av trypofobi så finns det vissa symptom som de flesta personer brukar ha. De kan variera i svårighetsgrad där vissa har mildare symptom medan andra har svårare. Några av symptomen inkluderar:

  • Känslor av obehag eller ångest vid synen av kluster av små hål.
  • Känslomässig reaktion, såsom illamående, hudkrypningar, eller en känsla av “krypande”.
  • Fysiska symptom, såsom svettning, skakningar, eller hjärtklappning.

Fobier kan också leda till undvikande beteenden där man kan börja begränsa sitt liv på olika sätt. Det är därför viktigt att söka hjälp och behandling om man har problem som påverkar ens livskvalitet.

Behandling för trypofobi

Trypofobi går bra att behandla och om man har symptom så skall man inte vara rädd för att söka hjälp. Behandlingen anpassas efter varje person, och vilken svårighetsgrad av problematiken man lider av. Det finns vissa delar som behandlingen brukar innehålla och det är bland annat:

Kognitiv beteendeterapi (KBT): Detta är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för fobi. KBT fokuserar på att identifiera och utmana negativa tankemönster, hantera känslor kopplade till triggande objekt och förändra beteenden som bidrar till ångest. Terapin hjälper individer att gradvis exponera sig för dessa i en kontrollerad och systematisk process, vilket minskar ångesten över tid.

Medicinering: Vissa personer med trypofobi kan vara hjälpta av mediciner, såsom antidepressiva (särskilt SSRI-preparat) eller ångestdämpande mediciner vid svårare problematik. Dessa mediciner kan hjälpa till att kontrollera ångestsymtom, vilket gör det lättare att delta i terapi och dagliga aktiviteter.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen individualiseras. Det är också viktigt att söka hjälp från en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att få en effektiv behandling för din fobi.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier och kan förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om trypofobi

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är trypofobi?

Trypofobi är en intensiv, irrationell rädsla eller avsmak för kluster av små hål eller mönster. Personer som lider av trypofobi kan känna obehag eller ångest när de ser objekt med små hål grupperade tillsammans, såsom bikakor, lotusfrön, skum, eller vissa typer av koraller.

Vad är symptomen på trypofobi?

Om man har trypofobi så kan man få känslor av obehag eller ångest vid synen av kluster av små hål. Man kan få känslomässiga reaktioner, som illamående, hudkrypningar, eller en känsla av “krypande”. Man kan även få fysiska symptom, såsom svettning, skakningar, eller hjärtklappning.

Hur behandlar man trypofobi?

Behandlingen innebär kognitiv beteendeterapi (KBT) och vid behov medicinering.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom. Man kan börja undvika saker, vilket kan göra att man blir nedstämd.

Vad orsakar trypofobi?

Det är oklart vad som är orsaken men det finns några teorier och det kan vara evolutionära orsaker, där hålen påminner om infektion eller sjukdom, och att vissa mönster i naturen överstimulerar vårt visuella system och därför skapar obehag. Livserfarenheter, inlärning och svåra händelser kan också vara orsak. Man har också en teori om att det främst handlar om känsla av äckel och inte rädsla, och att det därför inte skulle klassas som en fobi.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut.

Hur vanligt är trypofobi?

Det är inte helt klarlagt men viss forskning säger att upp mot 15% av befolkningen kan lida av fobin.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av trypofobi med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av trypofobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din rädsla. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Koppla in specialister (vid behov)

Om du har svåra symptom så kan det kräva mer specialiserad vård. Din psykolog kan vid behov hjälpa dig att hitta rätt hjälp.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.