Har du en stark rädsla för att drabbas av en specifik sjukdom? Orsakar det problem i din vardag? Då kanske du lider av nosofobi. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är nosofobi?

Nosofobi, även känd som sjukdomsfobi, är en överdriven rädsla för att drabbas av en specifik sjukdom eller hälsotillstånd. Personer som lider av nosofobi är ofta oroliga för att de ska bli allvarligt sjuka, trots brist på medicinska bevis som stöd. Denna rädsla kan bli så intensiv att den påverkar personens dagliga liv och beslutsfattande, vilket leder till ångest och undvikandebeteenden för att skydda sig mot den fruktade sjukdomen.

Nosofobi skiljer sig från hälsoångest, där individen är mer generellt orolig för sin hälsa och ofta tolkar vanliga kroppsliga sensationer som tecken på allvarliga sjukdomar. Nosofobi är istället inriktad på en specifik sjukdom eller hälsotillstånd, som HIV, hjärt-kärlsjukdomar eller cancer.

Vad orsakar nosofobi?

Nosofobi utvecklas utifrån psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Individer med en tendens till ångestproblematik kan vara särskilt mottagliga, och personliga eller närståendes tidigare sjukdomserfarenheter kan förstärka denna rädsla.

Man kan ha ett beteende av att konstant söka efter sjukdomsinformation på internet, vilket leder till ökad oro. Familjedynamik, såsom att växa upp i en överbeskyddande miljö eller en där hälsa diskuteras på ett ångestframkallande sätt, kan också spela in, liksom biologiska aspekter som genetisk benägenhet till ångest. Personlighetsegenskaper som perfektionism eller en överdriven försiktighet kan ytterligare öka risken för att utveckla nosofobi.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på nosofobi

Symptomen på nosofobi kan variera beroende på individ men tenderar att inkludera både psykologiska och fysiska tecken. Psykologiskt kan personer med nosofobi uppleva konstant oro eller ångest över möjligheten att drabbas av en specifik sjukdom, även i frånvaro av medicinska bevis. Denna oro kan vara så påtaglig att den påverkar deras dagliga funktion och beslutsfattande, leder till undvikandebeteende för att skydda sig mot den fruktade sjukdomen, och stör deras sociala och yrkesmässiga liv.

Fysiska symptom som kan uppstå på grund av ångesten inkluderar hjärtklappning, svettningar, darrningar, andningssvårigheter, magbesvär och sömnproblem. Individer kan också ägna sig åt överdriven kontroll av kroppssignaler eller symtom, frekventa läkarbesök utan medicinska skäl, eller tvångsmässig forskning om sjukdomar på internet.

Det är viktigt att notera att nosofobi är mer än bara en tillfällig oro för hälsan; det är en ihållande rädsla som kan påverka funktion i dagligt liv och det kan krävas professionell behandling för att hantera effektivt.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för nosofobi

Behandling för nosofobi innebär att man minskar ångesten och rädslan associerad med sjukdomen samt att förbättrar individens copingmekanismer och dagliga funktion. Behandlingsstrategier kan inkludera:

  1. Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är särskilt effektiv för att behandla olika fobier, inklusive nosofobi. KBT hjälper individer att identifiera och utmana de irrationella tankarna som bidrar till deras rädsla och att lära sig nya, mer hälsosamma sätt att tänka och bete sig i förhållande till sin rädsla för sjukdomar. Det kan också inkludera exponering genom att man gradvis närmar sig det man är rädd för på olika sätt.
  2. Mindfulness och avslappningstekniker: Metoder såsom mindfulness, meditation, djupandning och progressiv muskelavslappning kan hjälpa till att minska ångest och stress som är förknippad med nosofobi.
  3. Medicinering: I vissa fall kan läkemedel förskrivas för att hjälpa till att hantera de symptom på ångest som ofta följer med nosofobi. Medicinering används ofta i kombination med terapi för bästa resultat.

Behandlingen bör anpassas efter individens specifika behov och omständigheter, och en kombination av behandlingar kan vara mest effektiv. Det är viktigt för personer som lider av nosofobi att söka professionell hjälp för att hantera deras tillstånd.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Nosofobi är inte något du behöver hantera på egen hand. Att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan inte bara hjälpa dig att förstå din åkomma bättre men också erbjuda effektiva metoder för att komma över dina problem. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp. På vår webbplats har vi kvalificerade terapeuter och legitimerade psykologer som gärna hjälper dig att komma ur ditt problem.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner kämpar med nosofobi är det en god idé att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om nosofobi

Vad är nosofobi?

Nosofobi, även känd som sjukdomsfobi, är en överdriven rädsla för att drabbas av en specifik sjukdom eller hälsotillstånd.

Vilka sjukdomar kan man vara rädd för?

Nosofobi är inriktad på en specifik sjukdom eller hälsotillstånd, som exempelvis HIV, hjärt-kärlsjukdomar eller cancer.

Vad skiljer nosofobi från hälsoångest?

Nosofobi skiljer sig från hälsoångest, där individen är mer generellt orolig för sin hälsa och ofta tolkar vanliga kroppsliga sensationer som tecken på allvarliga sjukdomar. Nosofobi är istället inriktad på en specifik sjukdom eller hälsotillstånd.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är symptomen på nosofobi?

Symptomen på nosofobi kan variera beroende på individ men tenderar att inkludera både psykologiska och fysiska med oro, hjärtklappning, yrsel och andra symptom på ångest.

Vad orsakar nosofobi?

Nosofobi utvecklas utifrån psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Individer med en tendens till ångestproblematik kan vara särskilt mottagliga, och personliga eller närståendes tidigare sjukdomserfarenheter kan förstärka denna rädsla.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och medicinering vid behov.

Kan man undvika läkare, sjukhus och mediciner om man har nosofobi?

Man kan undvika saker som har med sjukdomen men är rädd för om man har nosofobi men det går att få hjälp med.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livskvalitet och komma över vissa symptom.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre om du har milda till måttliga symptom. Har du svårare symptom så kan du vända dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatrin. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling för nosofobi?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.