Hem / Lavendla Terapi / Fobier och rädslor / Mysofobi (bacillskräck)

Har du en stark rädsla för bakterier? Orsakar det problem i din vardag där du tvättar, städar och undviker saker? Då kanske du lider av mysofobi. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är mysofobi?

Mysofobi är en fobi för smuts och bakterier. Personer som lider av mysofobi kan bli extremt oroliga över att bli smittade eller förorenade av bakterier, och detta kan leda till överdriven handtvätt, städning och undvikande av situationer där de kan komma i kontakt med smuts eller bakterier. Mysofobi är relaterad till andra ångestssyndrom, såsom tvångssyndrom (OCD), och kan påverka en persons dagliga liv och välbefinnande avsevärt men det går att få hjälp med i behandling.

Vad orsakar mysofobi?

Orsakerna till mysofobi, liksom andra fobier, kan bero på flera olika faktorer och variera från person till person. En benägenhet för ångestssyndrom, inklusive fobier, kan vara ärftlig, vilket innebär att personer med familjehistorik av ångestssyndrom kan ha en ökad risk att utveckla mysofobi.

Traumatiska händelser som involverar smuts eller bakterier, såsom en allvarlig sjukdom eller en obehaglig händelse relaterad till smuts, kan utlösa mysofobi hos vissa individer. Även inlärning genom erfarenhet, som att observera andras rädsla eller aversion mot smuts och bakterier, kan bidra till utvecklingen av mysofobi.

Överexponering för information om bakterier, sjukdomar och smittorisker, speciellt i media, kan öka rädslan för smuts och leda till mysofobi. Detta kan vara särskilt relevant i tider av hälsokriser eller epidemier, där information och varningar om smittorisker är omfattande.

Psykologiska faktorer, som att ha andra ångestsyndrom såsom tvångssyndrom (OCD) eller allmän ångest, kan också göra en person mer benägen att utveckla mysofobi. Det är viktigt att förstå att mysofobi, som andra fobier, är en giltig och behandlingsbar ångestproblematik, och effektiva behandlingsmetoder, inklusive terapi och medicinering, kan hjälpa individer att hantera deras rädsla och förbättra livskvaliteten.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på mysofobi

Symptomen på mysofobi kan variera i svårighetsgrad från milda till svåra symptom, men innefattar ofta både fysiska och emotionella reaktioner som är typiska för ångeststörningar. Här är några av de vanligaste symptomen på mysofobi:

  • Överdriven rädsla eller ångest när man tänker på smuts, bakterier eller att bli förorenad.
  • Undvikande beteende, där den drabbade går till stora längder för att undvika platser, situationer eller objekt som de tror kan vara smutsiga eller förorenade.
  • Tvångsmässiga beteenden, såsom överdriven handtvätt, städning, eller användning av handdesinfektionsmedel för att försöka eliminera eller minska kontakt med bakterier.
  • Fysiska symptom på ångest, inklusive hjärtklappning, svettningar, darrningar, andnöd, eller en känsla av kvävning.
  • Panikattacker, som kan uppstå vid tanken på eller vid exponering för smuts eller bakterier.
  • Känslomässig stress eller oro som påverkar den dagliga funktionen, arbete, skola eller sociala interaktioner.
  • Rationella eller irrationella övertygelser om att vara i fara eller risk för sjukdom på grund av smuts eller bakterier, vilket kan leda till betydande ångest eller stress.

Symptomen kan bli så allvarliga att de påverkar en persons arbete, skola och sociala liv, vilket begränsar deras förmåga att fungera normalt i vardagen. Om man känner igen sig i dessa symptom, är det viktigt att söka professionell hjälp för att få en korrekt diagnos och behandling.

Bacillskräck hos barn

Mysofobi kan också utveckla sig hos barn och visa sig genom rädsla för smuts och bakterier, vilket kan leda till överdriven handtvätt, undvikande av lekplatser, och ångest. Det är viktigt att tidigt identifiera och hantera mysofobi för att förhindra negativ påverkan på barnets liv.

För att hantera mysofobi hos barn rekommenderas professionell hjälp från barnpsykologer, anpassad kognitiv beteendeterapi (KBT), och möjligen exponeringsterapi, där barnet gradvis exponeras för sina rädslor. Föräldrar spelar en viktig roll genom att erbjuda stöd och skapa en stödjande miljö hemma. Utbildning om bakterier och hygien på ett barnvänligt sätt kan också vara till hjälp.

Tidig intervention och ett samarbete mellan terapeuter, föräldrar, och barn är avgörande för att hjälpa barnet att övervinna sin rädsla och leva ett mer balanserat liv.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för mysofobi

Behandling för mysofobi syftar till att minska personens rädsla och ångest samt att hjälpa dem hantera sina symptom. En av de mest effektiva behandlingsformerna för mysofobi är kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på att identifiera och utmana negativa tankar kring smuts och bakterier och ersätta dem med mer realistiska och balanserade tankesätt. KBT kan innefatta exponeringsterapi, där personen gradvis och kontrollerat utsätts för det de fruktar, i detta fall smuts och bakterier, för att minska rädsla över tid.

För vissa personer kan medicinering förskrivas för att hjälpa till att hantera symptom på ångest och panikattacker. Antidepressiva medel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), och ångestdämpande mediciner kan vara till hjälp. Mindfulness och avslappningstekniker, inklusive meditation, progressiv muskelavslappning och andningsövningar, kan hjälpa individer att hantera ångest i stunden och minska den övergripande stressnivån.

Livsstilsförändringar, inklusive regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost och tillräckligt med sömn, kan också hjälpa till att minska ångest och förbättra det allmänna välmåendet. Det är viktigt att behandlingen anpassas till individen, eftersom alla upplever sin fobi och dess symptom olika, och en professionell inom psykisk hälsa kan erbjuda vägledning och stöd för att hitta den mest lämpliga behandlingsplanen.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier och förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om mysofobi

Vad är mysofobi?

Mysofobi är en fobi för smuts och bakterier.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är symptomen på mysofobi?

Personer som lider av mysofobi kan bli extremt oroliga över att bli smittade eller förorenade av bakterier, och detta kan leda till överdriven handtvätt, städning och undvikande av situationer där de kan komma i kontakt med smuts eller bakterier.

Vad orsakar mysofobi?

Orsakerna till mysofobi, liksom andra fobier, kan vara bero på flera olika faktorer och variera från person till person. Miljö, ärflighet och individfaktorer interagerar.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och medicinering vid behov.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livskvalitet och komma över vissa symptom.

Kan barn få bacillskräck?

Barn kan också drabbas och här är det viktigt att söka hjälp av en barnpsykolog för rätt behandling.

Kan jag gå i behandling online?

Det går att behandla online men vid specifika fobier kan det vara bättre att träffas i person då behandlingen kan vara intensiv men kortvarig.

Jag har fått bacillskräck efter Covid, vad ska jag göra?

Om du har en stark oro för virus, vilket är vanligt efter en pandemi, men där du tycker att det påverkar din vardag så kan du söka hjälp hos en psykolog eller läkare för en bedömning.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre om du har milda till måttliga symptom. Har du svårare symptom så kan du vända dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatrin. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling för mysofobi?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.