Har du eller någon du känner en väldigt stark rädsla för katter? Vi är alla rädda för något men oftast kan vi hantera det. En fobi däremot är extrema rädslor som vi kan behöva hjälp för att komma över. Här går vi igenom vad ailurofobi är och hur man kan få hjälp.

Vad är ailurofobi?

Ailurofobi är en intensiv och irrationell rädsla för katter. Personer som lider av ailurofobi kan uppleva stark ångest eller panik vid åsynen av en katt, eller till och med vid tanken på katter. Denna fobi kan leda till att de undviker situationer där det finns en möjlighet att man kommer att stöta på katter, vilket kan begränsa sociala interaktioner och påverka dagliga liv negativt.. Det är ett behandlingsbart tillstånd som det går att få hjälp med.

Varför får man ailurofobi?

Orsakerna till ailurofobi är flera och skilja sig åt från person till person. En negativ eller traumatisk händelse med en katt, såsom att bli biten eller repad, kan utlösa ailurofobin. Dessutom kan inlärning genom observation, där man ser någon annan uttrycka rädsla för katter, bidra till utvecklingen.

Kulturella- eller familjeinfluenser där katter ses som olycksbådande eller förknippas med negativa övernaturliga övertygelser kan också spela en roll. En genetisk predisposition för ångest kan göra vissa individer mer mottagliga för att utveckla specifika fobier som ailurofobi.

Psykologiska faktorer, inklusive andra ångestsyndrom, kan öka sannolikheten för att någon utvecklar ailurofobi. Fobier är således komplexa och kan bero på en kombination av flera faktorer.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på ailurofobi

Symptomen på ailurofobi innebär en rad fysiska och emotionella reaktioner som uppstår vid åsynen av en katt, vid tanken på katter, eller till och med när katter nämns. Dessa symptom liknar de som observeras vid andra specifika fobier och kan inkludera:

  • Intensiv ångest eller rädsla när man ser en katt, tänker på katter, eller när man är i situationer där man kan möta en katt.
  • Panikattacker, som kan innefatta symptom såsom hjärtklappning, svettningar, darrningar, andnöd, bröstsmärta, eller en känsla av kvävning.
  • Undvikandebeteende, där individen går ut ur sin väg för att undvika platser där katter kan finnas, såsom vänners hem, parker, eller andra utomhusmiljöer.
  • Fysiska symptom på grund av ångest, inklusive illamående, yrsel, eller extremt obehag.
  • Emotionell stress som kan påverka personens dagliga funktion, inklusive arbete, sociala interaktioner och personliga relationer.

Dessa reaktioner är inte bara begränsade till direkta möten med katter; ens tankar eller bilder av katter kan utlösa dessa symptom. Det är viktigt för personer som upplever dessa symptom att söka professionell hjälp. Behandling, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponeringsterapi, kan vara effektiv för att minska rädslan för katter.

Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man behandla ailurofobi?

Behandling av ailurofobi kan innebära flera strategier för att minska ångest och hjälpa individen att komma över sin fobi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod för att utmana negativa tankar relaterade till fobin, medan exponeringsterapi gradvis vänjer personen vid närvaron av katter för att minska rädsla.

Medicinering kan användas temporärt för att lindra ångestsymptom. Avslappningstekniker och mindfulness hjälper till att kontrollera ångestnivåer. Stödgrupper och psykoedukation erbjuder ytterligare stöd och insikter. Professionell hjälp från psykologer eller psykiatrer är avgörande för att skapa en individanpassad behandlingsplan. Med engagemang och rätt behandling kan individer arbeta mot att minska eller övervinna sin fobi.Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ailurofobi

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är ailurofobi?

Ailurofobi är en intensiv och irrationell rädsla för katter. Personer som lider av ailurofobi kan uppleva stark ångest eller panik vid åsynen av en katt, eller till och med vid tanken på katter.

Vad orsakar ailurofobi?

Orsakerna till ailurofobi kan bero på en kombination av genetiska faktorer, personliga upplevelser (till exempel negativa upplevelser av katter) och miljöpåverkan.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och medicinering vid behov.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom om man undviker många saker relaterade till fobin.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livskvalitet och komma över vissa symptom.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt tillsammans med en psykolog eller terapeut.

Jag har börjat undvika saker för att jag är rädd för att träffa på en katt, vad kan jag göra?

Om du har en rädsla för spindlar som påverkar eller begränsar ditt liv så kan du söka behandling. Det finns effektiv hjälp att få.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av ailurofobi med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av ailurofobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till rädslan. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog eller terapeut under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.