Har du eller någon du känner en mycket stark rädsla för havet eller stora vattenmassor? Vi är alla rädda för något men oftast kan vi hantera det. En fobi däremot är extrema rädslor som vi kan behöva hjälp för att komma över. Här går vi igenom vad talassofobi är och hur man kan få hjälp.

Vad är talassofobi?

Talassofobi är en intensiv och ofta irrationell rädsla för havet eller stora vattenmassor. Denna rädsla kan omfatta allt från själva havet till dess djup, vågor, avståndet från land och de okända varelser som kan finnas under ytan.

Personer med talassofobi kan uppleva ångest vid tanken på att vara i eller nära stora vattenmassor, och även bilder eller filmer som skildrar havet kan utlösa ångestreaktioner. Det är ett behandlingsbart tillstånd så det går att få hjälp.

Varför får man talassofobi?

Orsakerna till talassofobi är ofta en kombination av flera faktorer. Tidigare negativa erfarenheter med vatten, såsom nära drunkningstillbud eller andra traumatiska händelser, kan spela en stor roll i utvecklingen av denna fobi.

Att observera rädsla eller ångest för havet hos föräldrar eller närstående kan också bidra till att en person utvecklar talassofobi, eftersom rädslan kan läras in genom observation. För vissa kan den underliggande orsaken vara kopplad till biologiska eller genetiska faktorer som gör dem mer benägna till ångestsyndrom i allmänhet. Dessutom kan mediaskildringar av havet som ett farligt och okänt ställe förstärka och skapa en djupare rädsla för havet.

En fascination av det okända och de potentiella farorna som lurar under ytan, såsom havsdjur eller att bli strandsatt långt från land, kan också bidra till utvecklingen av talassofobi. Denna fobi är komplex och varje persons upplevelse är unik, vilket innebär att orsakerna till talassofobi kan variera mellan individer.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på talassofobi

Symptomen på talassofobi kan visa sig både fysiskt och emotionellt, vilket påverkar individen på olika sätt. Personer som lider av denna fobi kan uppleva:

  • Intensiv ångest eller panik när de tänker på havet, ser havet, eller när de befinner sig i eller nära stora vattenmassor. Denna ångest kan också utlösas av att tänka på att simma eller segla.
  • Fysiska symptom som är vanliga vid ångestreaktioner, inklusive hjärtklappning, svettningar, darrningar, andnöd, och ibland yrsel eller illamående. I vissa fall kan dessa symptom eskalera till en fullständig panikattack.
  • Undvikandebeteende, där individen aktivt undviker situationer som involverar havet eller stora vattenmassor. Detta kan innebära att man undviker att resa till kustnära områden, att bada, eller att delta i vattenbaserade aktiviteter.
  • Känslor av hjälplöshet eller maktlöshet när man tänker på eller konfronteras med havet, vilket kan påverka individens livskvalitet och begränsa deras möjligheter till vissa aktiviteter eller resor.
  • Överdriven rädsla för att drunkna eller för vad som kan finnas under vattenytan, även om risken är objektivt låg eller situationen är kontrollerad.

Dessa symptom kan vara särskilt uttalade när det inte finns någon uppenbar fara, vilket är ett tecken på att rädslan är irrationell, ett kännetecken för fobier. Symptomen kan variera i svårighetsgrad från mild till svår problematik. Talassofobi kan leda till signifikant stress och ångest, vilket kan påverka socialt liv, relationer och vardagliga funktioner.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man behandla talassofobi?

Behandling av talassofobi fokuserar på att bearbeta ångest och hantera fobin effektivt. Kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponeringsterapi är centrala metoder, där KBT hjälper till att utmana negativa tankar om havet och exponeringsterapi gradvis vänjer individen vid vatten genom kontrollerade situationer.

Avslappningstekniker och mindfulness kan användas för att hantera ångest i stunden. Medicinering kan övervägas för svår ångest. Självhjälp och kan ge ytterligare stöd. Professionell hjälp är viktig för att skapa en anpassad behandlingsplan och effektivt övervinna rädslan för havet.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om talassofobi

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är talassofobi?

Talassofobi är en intensiv och ofta irrationell rädsla för havet eller stora vattenmassor. Denna rädsla kan omfatta allt från själva havet till dess djup, vågor, avståndet från land och de okända varelser som kan finnas under ytan.

Vad orsakar talassofobi?

Orsakerna till talassofobi är ofta en kombination av genetiska faktorer, personliga upplevelser (till exempel trauma eller drunkningsrisk), och miljöpåverkan.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och medicinering vid behov.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom om man undviker många saker relaterade till fobin.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livskvalitet och komma över vissa symptom.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt tillsammans med en psykolog eller terapeut.

Jag har börjat undvika saker för att jag är rädd för havet, vad kan jag göra?

Om du har en rädsla för havet eller stora vattenmassor som påverkar eller begränsar ditt liv så kan du söka behandling. Det finns effektiv hjälp att få.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av talassofobi med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av talassofobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till rädslan. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.