Hem / Lavendla Terapi / Fobier och rädslor / Ormfobi (ormskräck)

Har du en stark rädsla för ormar? Begränsar det ditt liv? Då kan du lida av ormfobi. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är ophidiofobi?

Ophidiofobi (ormfobi) är en intensiv och irrationell rädsla för ormar. Det är en specifik fobi där personen upplever starka negativa känslor vid tanken på eller vid synen av specifikt ormar. Denna fobi kan begränsa en persons vardagliga liv, eftersom man kan undvika situationer där man kan stöta på ormar, även om risken är minimal eller obefintlig. Det kan innebära ett lidande men det går att få hjälp med i terapi.

Varför får man ormfobi?

Orsakerna till ormfobi är en kombination av evolutionära, genetiska och miljömässiga faktorer. En evolutionär teori föreslår att en rädsla för ormar kan ha varit fördelaktig för mänsklig överlevnad i det förflutna, då det kan vara funktionellt att undvika det som potentiellt kan vara en fara för livet.

Genetiska faktorer kan också spela en roll men man kan också lära sig genom att observera anhöriga som är rädda för ormar. Myter om ormar som finns i vissa kulturer kan också bidra. Även personliga erfarenheter, såsom en skrämmande händelse med en orm, kan bidra till utvecklingen av fobin. Det är således flera olika faktorer som bidrar.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på ormfobi

Symptomen på ormfobi, liksom vid andra specifika fobier, kan variera i intensitet från person till person, men de innefattar ofta en kombination av emotionella, fysiska och beteendemässiga reaktioner. Här är några vanliga symptom:

  1. Intensiv och oproportionerlig rädsla: En omedelbar och stark känsla av rädsla eller ångest när man tänker på, ser bilder av, eller möter ormar, även om det inte finns något direkt hot.
  2. Undvikande beteende: En person med ormfobi kan gå till extrema längder för att undvika platser eller situationer där de tror att det kan finnas ormar. Detta kan inkludera att undvika utomhusaktiviteter, vissa platser, eller till och med att titta på TV-program eller filmer som innehåller ormar.
  3. Fysiska symtom: När man konfronteras med ormar eller tanken på dem, kan fysiska symtom som hjärtklappning, svettning, darrningar, andnöd, yrsel, illamående, eller till och med svimning uppstå.
  4. Panikattacker: I vissa fall kan konfrontationen med en orm eller tanken på en orm utlösa en fullskalig panikattack, med intensiva fysiska och emotionella reaktioner.
  5. Överdriven oro: Långvarig oro över möjliga möten med ormar eller överdriven tid och energi ägnad åt att tänka på ormar eller att försöka undvika dem.
  6. Känslomässig nöd: Känslor av skam eller frustration över sin rädsla, speciellt om det påverkar personens dagliga liv eller relationer.

Det är viktigt att notera att dessa symptom inte bara är en “normal” rädsla, utan är så intensiva att de kan påverka personens förmåga att fungera normalt i vardagen. Om man misstänker att man eller någon man känner lider av ormfobi, kan det vara klokt att söka professionell hjälp för att hantera fobin.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man behandla ormfobi?

Den behandling av ormfobi som har visat sig ge bäst resultat i forskning är kognitiv beteendeterapi (KBT). Här får man hjälp att utmana och ändra negativa tankar om ormar, men man arbetar främst med exponeringsterapi, där man gradvis och tryggt exponeras för sin rädsla. Exponeringen brukar gå snabbt och man kan behandlas på några timmar. I vissa fall kan även medicinering för ångesthantering användas.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen individualiseras. Det är också viktigt att söka hjälp från en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att få en effektiv behandling för din fobi.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier och kan förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog eller terapeut kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ormfobi

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är ormfobi?

Ophidiofobi (ormfobi) är en intensiv och irrationell rädsla för ormar. Det är en specifik fobi där personen upplever starka negativa känslor, som ångest eller panik, vid tanken på eller vid synen av specifikt ormar.

Vad orsakar ormfobi?

Orsakerna till ormfobi är inte helt klargjorda, men som med andra fobier, kan det vara en kombination av genetiska faktorer, personliga upplevelser och miljöpåverkan.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och medicinering vid behov.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom om man undviker många saker relaterade till fobin.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livkvalitet och komma över vissa symptom.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt tillsammans med en psykolog eller terapeut.

Jag har börjat undvika saker för att jag är rädd för att träffa eller se en orm, vad kan jag göra?

Om du har en rädsla för ormar som påverkar eller begränsar ditt liv så kan du söka behandling. Det finns effektiv hjälp att få.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av ormfobi med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av ormfobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till rädslan. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.