Hem / Lavendla Terapi / Fobier och rädslor / Klaustrofobi (cellskräck)

Är du rädd för att åka hiss eller att vara i andra mindre begränsade utrymmen? Då kan du lida av klaustrofobi. Här går vi igenom vad det innebär och hur man kan få hjälp.

Vad är klaustrofobi?

Klaustrofobi är en fobi där man har en intensiv rädsla eller ångest för att vara i små, begränsade utrymmen. Denna rädsla är ofta oproportionerlig i förhållande till den faktiska risk eller faran som det begränsade utrymmet utgör. Personer med klaustrofobi kan uppleva panikattacker eller stark ångest vid tanken på, eller vid närmande för trånga utrymmen. Det kan innebära begränsningar i livet för den som är drabbad men det går att behandla och komma över med terapi.

Varför får man klaustrofobi?

Orsakerna till klaustrofobi är inte helt klargjorda men det tros vara en kombination av genetiska, biologiska, och miljömässiga faktorer. Vissa människor kan utveckla klaustrofobi efter en traumatisk upplevelse i ett trångt utrymme, medan andra kanske har en mer allmän benägenhet för ångeststörningar på grund av olika orsaker.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på klaustrofobi

Klaustrofobi är en fobi med flera symptom. Det kan leda till begränsningar i livet där man undviker saker som man egentligen skulle vilja göra och som kan öka livskvaliteten. Kanske undviker man att åka hiss eller att vara i mindre utrymmen som båtar eller flygplan. Symtom på klaustrofobi är:

  1. Panikattacker: Detta kan inkludera hjärtklappning, svettningar, darrningar, andnöd, känsla av kvävning, bröstsmärta eller obehag, illamående, yrsel eller svindel.
  2. Ångest: Stark oro eller ångest inför att vistas i eller tänka på trånga utrymmen.
  3. Undvikandebeteende: Att aktivt undvika situationer som hissar, små rum utan fönster, trånga folkmassor, flygplan, eller att bli inlåst.
  4. Fysiska reaktioner: Även om personen förblir i situationen, kan de uppleva betydande fysisk ångest och obehag.

Klaustrofobi är liknande för mellan individer men symptomen kan skilja sig åt, där vissa kan ha mildare symptom medan andra svårare. Det är viktigt med en individuell bedömning inför en behandling av klaustrofobi.

Behandling för klaustrofobi

Klaustrofobi går bra att behandla och om man har symptom så skall man inte vara rädd för att söka hjälp. Behandlingen anpassas efter varje person, och vilken svårighetsgrad av problematiken man lider av. Det finns vissa delar som behandlingen brukar innehålla och det är bland annat:

Kognitiv beteendeterapi (KBT): Detta är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för fobi. KBT fokuserar på att identifiera och utmana negativa tankemönster, hantera känslor kopplade till triggande situationer och förändra beteenden som bidrar till ångest. Terapin hjälper individer att gradvis exponera sig för dessa i en kontrollerad och systematisk process, vilket minskar ångesten över tid.

Medicinering: Vissa personer med klaustrofobi kan vara hjälpta av mediciner, såsom antidepressiva (särskilt SSRI-preparat) eller ångestdämpande mediciner vid svårare problematik.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen individualiseras. Det är också viktigt att söka hjälp från en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att få en effektiv behandling för din fobi.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier och kan förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om klaustrofobi

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är klaustrofobi?

Klaustrofobi är en fobi där man har en intensiv rädsla eller ångest för att vara i små, begränsade utrymmen. Denna rädsla är ofta oproportionerlig i förhållande till den faktiska risk eller faran som det begränsade utrymmet utgör.

Vad är symptomen på klaustrofobi?

Vid klaustrofobi kan man drabbas av panikattacker, ångest och fysiska reaktioner med hjärtklappning, yrsel och illamående. Detta kan leda till att man undviker som triggar symptomen. Det går att få hjälp med i behandling.

Hur behandlar man klaustrofobi?

Man behandlar klaustrofobi med kognitiv beteendeterapi (KBT) och vid behov medicinering.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut.

Vad orsakar klaustrofobi?

Orsakerna till klaustrofobi är inte helt klargjorda men det tros vara en kombination av genetiska, biologiska, och miljömässiga faktorer.

Hur vanligt är fobier?

Ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som trypofobi.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av klaustrofobi med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av klaustrofobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till rädslan. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Koppla in specialister (vid behov)

Om du har svåra symptom så kan det kräva mer specialiserad vård. Din psykolog kan vid behov hjälpa dig att hitta rätt hjälp.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.