Hem / Lavendla Terapi / Fobier och rädslor / Spindelfobi (arachnofobi)

Har du eller någon du känner en väldigt stark rädsla för spindlar? Vi är alla rädda för något men oftast kan vi hantera det. En fobi däremot är extrema rädslor som vi kan behöva hjälp för att komma över. Här går vi igenom vad spindelfobi är och hur man kan få hjälp.

Vad är spindelfobi?

Spindelfobi (araknofobi) är en fobi som innebär att man har en intensiv och irrationell rädsla för spindlar. Denna rädsla kan vara så överväldigande att den påverkar en persons vardagsliv och kan utlösas av både synen av en spindel och till och med tanken på spindlar. Det kan leda till att man börjar begränsa sitt liv på olika sätt och undvika platser där man skulle kunna träffa på en spindel, som källare eller skogar. Det är ett behandlingsbart tillstånd så det går att få hjälp.

Varför får man spindelfobi?

Orsakerna till spindelfobi är inte helt kartlagda, men det tros vara en kombination av evolutionära, genetiska och miljömässiga faktorer. En evolutionär teori föreslår att en rädsla för spindlar kan ha varit fördelaktig för mänsklig överlevnad i det förflutna, då det kan vara funktionellt att undvika det som potentiellt kan vara en fara för livet. Genetiska faktorer kan också spela en roll. Men även personliga erfarenheter, såsom en skrämmande händelse med en spindel under barndomen, kan bidra till utvecklingen av fobin. Det är således flera olika faktorer som bidrar.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på spindelfobi

Spindelfobi är en specifik fobi, vilket innebär att man har en stark rädsla inför en viss sak. Det kan leda till andra problem med begränsningar i livet där man undviker saker, vilket kan påverka ens livskvalitet på olika sätt. Symptom på spindelfobi är:

  1. Omedelbar ångestreaktion: Att känna panik eller intensiv ångest vid synen av en spindel eller vid tanken på att stöta på en.
  2. Undvikandebeteende: Att aktivt undvika platser eller situationer där man tror att det kan finnas spindlar, såsom källare, skogar eller att undvika att gå in i vissa rum.
  3. Fysiska symptom: Hjärtklappning, svettningar, darrningar, illamående, andnöd, eller till och med panikattacker vid synen eller tanken på spindlar.
  4. Överdriven vaksamhet: Ständig uppmärksamhet eller försiktighet för att undvika att stöta på spindlar.

Har man symptom på spindelfobi så skall man inte behöva lida, det finns effektiv behandling för tillståndet. Det går att komma över fobin och öka sin livskvalitet.

Hur kan man behandla spindelfobi?

Den behandling av spindelfobi som har visat sig ge bäst resultat i forskning är kognitiv beteendeterapi (KBT). Här får man hjälp att utmana och ändra negativa tankar om spindlar, men man arbetar främst med exponeringsterapi, där man gradvis och tryggt exponeras för sin rädsla. Exponeringen brukar gå snabbt och man kan behandlas på några timmar. I vissa fall kan även medicinering för ångesthantering användas.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen individualiseras. Det är också viktigt att söka hjälp från en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att få en effektiv behandling för din fobi.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier och kan förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog eller terapeut kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om spindelfobi

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är spindelfobi?

Spindelfobi (araknofobi) är en fobi som innebär att man har en intensiv och irrationell rädsla för spindlar. Denna rädsla kan vara så överväldigande att den påverkar en persons vardagsliv och kan utlösas av både synen av en spindel och till och med tanken på spindlar.

Vad orsakar spindelfobi?

Orsakerna till spindelfobi är inte helt klargjorda, men som med andra fobier, kan det vara en kombination av genetiska faktorer, personliga upplevelser (till exempel rädsla för spindel i barndom), och miljöpåverkan.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och medicinering vid behov.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom om man undviker många saker relaterade till fobin.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livkvalitet och komma över vissa symptom.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt tillsammans med en psykolog eller terapeut.

Jag har börjat undvika saker för att jag är rädd för att träffa på en spindel, vad kan jag göra?

Om du har en rädsla för spindlar som påverkar eller begränsar ditt liv så kan du söka behandling. Det finns effektiv hjälp att få.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av spindelfobi med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av spindelfobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till rädslan. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.