Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Inte attraherad av partner

Ibland är man inte så attraherad av sin partner men om man upplever att det är ett pågående mönster, som kan ha fler orsaker, så kan man behöva hjälp. Här går vi igenom vad man kan göra åt det.

När man inte känner attraktion till sin partner

När man känner sig oattraherad av sin partner i en relation kan det vara en utmanande och komplicerad känsla att navigera. Detta kan bero på en rad olika faktorer, och det är viktigt att utforska dessa känslor djupare för att förstå deras ursprung och hur man kan hantera dem.

Det går att arbeta med både i självhjälp men också i terapi för att bearbeta underliggande orsaker till problemen.

Vad är attraktion?

Attraktion i en relation omfattar fysisk, emotionell, intellektuell och social dragning mot en annan person. Fysisk attraktion handlar om utseendebaserat intresse, medan emotionell attraktion bygger på personlighetsdrag och känslomässig kontakt.

Intellektuell attraktion innebär uppskattning av någons tankar och idéer, och social attraktion fokuserar på en persons sociala färdigheter och karisma. Attraktion är dynamisk och kan utvecklas över tid, spelar en central roll i relationens utveckling och utvecklas genom kommunikation och ömsesidig respekt för att bibehålla en stark och varaktig förbindelse.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad orsakar minskad attraktion i en relation?

En minskad attraktion till sin partner kan bero på en interaktion av emotionella, fysiska, livsstilsrelaterade och psykologiska faktorer. Emotionell distans, oupplösta konflikter och brist på förtroende kan skapa en klyfta som minskar attraktionen. Fysiska förändringar med åldern, hormonella skiftningar och stress kan också påverka hur man känner sig attraherad till sin partner. Livsstilens monotoni och brist på variation i relationen, liksom försummelse av personlig hygien, kan leda till att attraktionen avtar.

Dessutom kan förändringar i personliga intressen eller värderingar ge en känsla av att man växer ifrån varandra. För att hantera dessa utmaningar kan man ha en öppen kommunikation och ibland professionell hjälp för att utforska och återuppliva attraktionen. Det är viktigt att komma ihåg att attraktion kan variera över tid i en relation, och en period av minskad attraktion innebär inte slutet på förhållandet.

Vad kan man göra åt minskad attraktion till en partner?

Att känna minskad attraktion till sin partner kan hanteras genom öppen kommunikation, där man delar sina känslor på ett respektfullt sätt. Reflektion över vad som orsakar bristen på attraktion är viktigt, vare sig det gäller emotionella avstånd, livsförändringar eller stress. Att förnya relationen med nya gemensamma aktiviteter kan bryta monotonin och stärka bandet mellan er.

Påminn dig själv om din partners positiva egenskaper och varför du föll för dem från början. Personlig hälsa påverkar också hur du ser på din partner, så ta hand om ditt eget välbefinnande. Parterapi kan ge verktyg för att öka närheten, och fysisk kontakt som kramar kan hjälpa till att återuppliva attraktionen. Kom ihåg att attraktion naturligt kan fluktuera över tid i en relation, och aktivt arbete och kommunikation är nyckeln till att återfå gnistan.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare. Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation.

Olika metoder av parterapi

Det finns flera olika metoder för parterapi, var och en med sin egen teoretiska grund och tekniker för att hjälpa par att förbättra relationen. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om problem med attraktion till partner

Vad är attraktion i en relation?

Attraktion är en dragning som man känner till en person och det beror på flera delar som fysisk, emotionell, intellektuell och sociala faktorer.

Vad orsakar minskad attraktion till en partner?

En minskad attraktion till en partner kan bero på en interaktion av emotionella, fysiska, livsstilsrelaterade och psykologiska faktorer. Det är ofta en kombination av saker och det går också att få hjälp med i parterapi.

Vad kan man göra åt minskad attraktion till en partner?

Det kan hanteras genom öppen kommunikation och reflektion över vad som orsakar bristen på attraktion. Att förnya relationen med nya gemensamma aktiviteter och påminna dig själv om din partners positiva egenskaper samt personlig hälsa påverkar också. Parterapi kan även vara hjälpsamt.

Betyder minskad attraktion att en relation håller på att ta slut?

Det är viktigt att komma ihåg att attraktion kan variera över tid i en relation, och en period av minskad attraktion innebär inte slutet på förhållandet. Det går att göra något åt.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Jag känner ingen sexuell attraktion till min partner, vad ska jag göra?

Det första man kan göra är att kommunicera och reflektera över situationen och vad som kan orsaka den. Man kan se över faktorer och stress i livet men också hur närheten är i relationen. Vid behov kan man också gå i parterapi för att få mer hjälp.

Vi har fastnar i en slentrian och rutiner i relationen, och attraktionen har minskat, vad kan vi göra åt det?

Att hamna i mönster och rutiner är vanligt i en relation. Man kan försöka förnya relationen genom att skapa variation och vid behov gå i parterapi för att få mer hjälp om mönstren är svåra att bryta av andra anledningar.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.