Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Parterapi övningar

Det kan vara lätt att hamna i ett mönster som är otillfredställande i en relation och då kan övningar från parterapi hjälpa till att skapa en förändring. Här går vi igenom olika exempel på övningar som man kan göra tillsammans.

Vad är övningar i parterapi?

I parterapi används olika övningar för att hjälpa par att bryta mönster och utveckla en bättre relation. Här går vi igenom några övningar som man kan göra tillsammans med sin partner på egen hand eller som en del i parterapi.

Övningarna är utformade för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, bygga förtroende och fördjupa den emotionella och fysiska kontakten mellan parterna. Kommunikationsövningar fokuserar på att utveckla sätt för par att uttrycka sina känslor, behov och önskemål på ett mer effektivt sätt, exempelvis genom att använda “jag-budskap” och öva på aktivt lyssnande.

För att hantera konflikter kan terapeuter introducera övningar som hjälper par att identifiera återkommande mönster och utforska de djupare behoven bakom konflikter. Detta kan inkludera tekniker för att hantera intensiva känslor, som att ta pauser under argument.

Förtroendebyggande övningar syftar till att stärka eller återställa förtroendet i relationen, vilket kan innebära att dela djupare känslor eller att skapa små, men betydelsefulla, löften till varandra. Intimitetsförstärkande övningar ökar både den emotionella och fysiska närheten genom aktiviteter som att upprätthålla ögonkontakt eller dela personliga drömmar.

Planering av datumkvällar är en annan övning som uppmuntrar par att investera tid i att njuta av varandras sällskap, vilket kan återuppliva romantik och lek. Att öva på tacksamhet och att göra olika rollspel för att hantera olika situationer kan också vara hjälpsamt.

Användningen av övningar i parterapi kan ge par verktyg och strategier för att förbättra deras relation på lång sikt. Genom att aktivt delta i dessa övningar kan par öka sin förståelse för varandra och bygga en starkare, mer tillfredsställande relation.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Exempel på övningar i parterapi

Att upprätthålla närhet och intresse i en relation kräver medvetna insatser från båda parter. Starta dagen med att visa nyfikenhet för vad din partner har planerat; detta kan vara så enkelt som en kort konversation på morgonen eller ett omtänksamt meddelande under dagen. Efter en dag isär, ta dig tid att verkligen lyssna på hur din partners dag har varit, utan distraktioner, och ge utrymme för att dela känslor och upplevelser. Aktivt lyssnande är nyckeln till framgångsrik kommunikation, så fokusera helt på din partner när de talar, försök att förstå deras perspektiv och undvik att ge oombedda råd.

Små handlingar av kärlek, som att köpa hem din partners favoritsnacks eller skicka ett uppmuntrande sms, kan ha stor betydelse. Dessa gester bidrar till att stärka banden mellan er, speciellt när de blir en naturlig del av vardagen. Att prioritera och schemalägga gemensam tid är avgörande i en hektisk vardag. Det behöver inte vara storslagna planer; även att se en serie tillsammans eller prova en ny hobby kan stärka relationen.

Slutligen, att dagligen reflektera över och uttrycka tacksamhet för det du värderar i din relation kan djupt påverka din känsla av närhet och uppskattning. Att ta sig tid att verkligen uppskatta och vara tacksam för din partner och det ni delar kan förstärka känslorna av kärlek och samhörighet. Genom dessa medvetna handlingar kan ni bygga en starkare och mer kärleksfull relation tillsammans.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare.

Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation. Det finns flera olika metoder för parterapi. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om övningar i parterapi

Vad är övningar i parterapi?

I parterapi används olika övningar för att hjälpa par att bryta mönster och utveckla en bättre relation. Det kan till exempel handla om kommunikation, att spendera tid tillsammans eller att visa tacksamhet.

Varför ska man göra övningar tillsammans?

Övningarna kan hjälpa till att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, bygga förtroende och fördjupa den emotionella och fysiska kontakten mellan parterna.

Vad är exempel på olika övningar?

Exempel på övningar kan vara att visa nyfikenhet, lyssna aktivt, göra små handlingar av kärlek, spendera tid tillsammans och påminna sig om tacksamhet.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Hur arbetar man med övningar i parterapin?

I terapin får man ofta övningar som man skall göra mellan sessionerna för att också öva på olika saker i vardagen. Det kan vara hjälpsamt för att bryta mönster och skapa en förändring.

Min partner vill inte göra övningarna, vad ska jag göra?

Om en part inte är motiverad till att arbeta med relationen så kan det behövas mer stöd. Parterapi kan vara ett alternativ för att få mer stöd av en terapeut i processen.

Kan man gå i parterapi online?

Det går bra att gå i parterapi online via video. Vi har flera psykologer och terapeuter på Lavendla som erbjuder terapi på distans.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.