Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Saknar närhet i relationen

Ibland känner man sig inte så nära sin partner men om man upplever en distans under en längre tid så kan det vara ett tecken på något som behöver adresseras. Här går vi igenom vad man kan göra om man saknar närhet i en relation.

Att sakna närhet i en relation

Att sakna närhet i en relation är en känsla många par står inför då och då. Denna känsla kan uppstå av olika orsaker och kan visa sig både fysiskt och emotionellt, vilket kan skapa en känsla av distans och isolation. Närhet, som är grundläggande för ett starkt och tillfredsställande förhållande, involverar mer än bara den fysiska aspekten; det handlar också om att känna sig emotionellt nära och engagerad. Att sakna denna känsla kan leda till missförstånd, ensamhet och frustration, vilket kan bli påfrestande i relationen men det går att förändra.

Vad beror avsaknad av närhet på?

Avsaknad av närhet i en relation kan bero på olika faktorer såsom kommunikationsproblem till händelser i livet. Kommunikationsbrister, där parterna kan ha svårt att dela sina känslor och behov, kan skapa emotionell distans. Dessutom kan stressiga livsstilar minska möjligheterna för par att tillbringa värdefull tid tillsammans, vilket är viktigt för att upprätthålla en känsla av närhet. Oupplösta konflikter kan skapa bitterhet och frustration, vilket försämrar den emotionella anslutningen.

Förändringar i relationen på grund av livsförändringar som karriärskiften eller föräldraskap kan också leda till perioder av minskad närhet. En avtagande fysisk intimitet kan också påverka. Personliga utmaningar, såsom psykisk ohälsa eller låg självkänsla, kan hindra en parts förmåga att känna och uttrycka närhet.

Förtroendefrågor, såsom efter ett otrohetsbrott, skapar osäkerhet och påverkar negativt möjligheten till närhet. Dessutom kan skillnader i anknytningsstilar, där individer har olika behov och sätt att uttrycka närhet, leda till missförstånd och en känsla av distans. Att aktivt arbeta med dessa utmaningar genom förbättrad kommunikation, att prioritera tid tillsammans, lösa konflikter och vid behov söka professionell hjälp är avgörande steg mot att återuppbygga närhet och stärka relationen.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan man göra om man har problem med närhet i sin relation?

Om du känner att närheten saknas i din relation, finns det flera sätt att återbygga anslutningen med din partner:

 1. Öppna upp för kommunikation om hur du känner för att ge utrymme för ömsesidiga uttryck av behov och önskemål.
 2. Prioritera kvalitetstid genom att planera aktiviteter eller stunder tillsammans utan distraktioner.
 3. Integrera mer fysisk kontakt, som kramar och kyssar, för att stärka den fysiska och emotionella anknytningen.
 4. Utforska nya aktiviteter tillsammans för att skapa gemensamma upplevelser och återinföra spänning.
 5. Visa uppskattning regelbundet för att förstärka känslan av värde och samhörighet.
 6. Lös konflikter på ett hälsosamt sätt för att minska distansen och främja öppenhet.
 7. Överväg parterapi för professionell vägledning om ni kämpar med att återuppbygga närheten på egen hand.

Genom dessa steg kan du och din partner arbeta tillsammans för att återuppliva närheten och stärka er relation.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare.

Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation. Det finns flera olika metoder för parterapi. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om avsaknad av närhet i en relation

Vad är saknad av närhet i en relation?

Närhet, som är grundläggande för ett starkt och tillfredsställande förhållande, involverar mer än bara den fysiska aspekten; det handlar också om att känna sig emotionellt nära och engagerad.

Vad beror avsaknad av närhet på?

Avsaknad av närhet i en relation kan bero på olika faktorer såsom kommunikationsproblem till händelser i livet. Stress, konflikter och minskad fysisk intimitet kan vara andra faktorer. Även otrohet och anknytningsstil kan påverka närheten i relationen.

Vad kan man göra om man har problem med närhet i sin relation?

Det finns många saker man kan göra som att kommunicera mer öppet, göra nya gemensamma aktiviteter och uppskatta sin partner. Man kan även öka tiden tillsammans, arbeta på fysisk intimitet och att hantera konflikter bättre. Parterapi kan även vara hjälpsamt.

Betyder minskad närhet att en relation håller på att ta slut?

Det är viktigt att komma ihåg att närhet kan variera över tid i en relation, och en period av minskad närhet innebär inte slutet på förhållandet. Det kan finnas mycket kärlek trots bristen på närhet och det går att göra något åt.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Kan vi gå i parterapi online?

Det går bra att gå i parterapi via video, på Lavendla har vi flera psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Jag och min partner vill olika saker i relationen, vad ska vi göra?

Om man vill olika saker i en relation kan man uttrycka sina behov och försöka lyssna på varandra med empati. Man kan försöka kompromissa men om det är svårt så kan man också gå i parterapi för att få mer klarhet och stöd att lösa problemen.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

 • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
 • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

 • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
 • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
 • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

 • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.