Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Olika behov i en relation

Att behoven kan se olika ut i en relation är vanligt men om det orsakar problem i förhållandet så kan man behöva mer hjälp. Här går vi igenom vad olika behov i en relation är och hur man kan få mer stöd.

Vad innebär det att ha olika behov i en relation?

I en relation innebär olika behov att varje individ har sina egna unika önskemål, förväntningar och krav på sitt förhållande och sin partner. Dessa behov kan variera brett och omfattar emotionella, fysiska, sociala, ekonomiska och intellektuella aspekter. Att förstå och tillmötesgå dessa skiftande behov är avgörande för relationens hälsa och tillfredsställelse men ibland kan man behöva mer stöd för att båda parter skall vara nöjda i relationen.

Exempel på olika behov i en relation

Här är några exempel på olika behov som kan finnas i en relation:

 1. Emotionella behov: Detta inkluderar behovet av kärlek, tillhörighet, uppskattning, stöd, säkerhet och trygghet. Partner söker ofta emotionell närhet och vill känna sig älskade och värderade av sin andra hälft.
 2. Kommunikationsbehov: En önskan om öppen, ärlig och respektfull kommunikation. Detta inkluderar att kunna dela tankar, känslor och erfarenheter, samt att lyssna och bli förstådd av partnern.
 3. Fysiska behov: Detta kan innebära sexuell intimitet, men också andra former av fysisk närhet som kramar, kyssar och handhållning. Fysisk närhet bidrar till att stärka den emotionella bindningen mellan parterna.
 4. Sociala behov: Inkluderar behovet av att tillbringa kvalitetstid tillsammans, delta i gemensamma aktiviteter och dela en social krets. Det kan också innebära behovet av att ha egna sociala liv och utrymme utanför relationen.
 5. Intellektuella behov: Innebär att dela eller respektera varandras åsikter, värderingar och intressen, samt att stimulera varandra mentalt genom konversationer, diskussioner och gemensamma intellektuella aktiviteter.
 6. Ekonomiska behov: Relaterar till förväntningar och överenskommelser kring hantering av pengar, budget, sparande och ekonomiska mål inom relationen.

Att navigera och balansera dessa olika behov innebär ömsesidig förståelse, kommunikation och kompromisser. Konflikter i relationer uppstår ofta när det finns en obalans eller missförstånd kring dessa behov. Att aktivt arbeta med att förstå och tillmötesgå varandras behov kan stärka relationen och öka känslan av tillfredsställelse och lycka tillsammans.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan hända i en relation där man har olika behov?

I relationer där parter har olika behov kan bristande hantering av dessa skillnader leda till missförstånd, kommunikationsproblem, känslor av försummelse och otillräcklighet, förtroendefrågor, minskad intimitet och ökad stress. Dessa utmaningar kan i värsta fall resultera i separation eller upplösning av relationen. För att undvika dessa negativa konsekvenser är det avgörande att par aktivt kommunicerar sina behov, visar empati, gör kompromisser och vid behov söker professionell hjälp för att stärka sin relation.

Hur kan man hantera olika behov i en relation?

För att hantera olika behov i en relation kan en kombination av kommunikation, förståelse och flexibilitet vara hjälpsamt. Att öppet diskutera varandras behov och önskemål är grundläggande för att bygga en stark och hälsosam relation. Det är viktigt att lyssna aktivt och visa empati, vilket innebär att försöka förstå partnerns perspektiv och känslor. Kompromisser spelar en central roll; det handlar om att hitta en balans där båda parternas viktigaste behov tillgodoses samtidigt som båda är villiga att ge och ta.

Prioritering hjälper par att fokusera på de mest kritiska behoven först, medan det fortfarande är viktigt att upprätthålla hälsosamma gränser för att skydda individens välbefinnande och relationens integritet. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att söka yttre stöd från en terapeut eller rådgivare för att navigera genom svårare utmaningar och utveckla effektiva strategier för att hantera olika behov. Att arbeta tillsammans för att skapa gemensamma lösningar och vara öppna för att anpassa sig och växa tillsammans är nyckeln till att hantera olika behov på ett framgångsrikt sätt i en relation.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare. Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation.

Olika metoder av parterapi

Det finns flera olika metoder för parterapi, var och en med sin egen teoretiska grund och tekniker för att hjälpa par att förbättra relationen. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om olika behov i en relation

Vad är behov i en relation?

Olika behov i en relation innebär att varje individ har sina egna unika önskemål, förväntningar och krav på sitt förhållande och sin partner.

Vilka olika behov finns det i en relation?

Behov kan variera brett och omfattar emotionella, fysiska, sociala, ekonomiska och intellektuella aspekter. De kan också variera mellan individer och relationer.

Vad händer när man inte får sina behov mötta i en relation?

Det kan leda till missförstånd, kommunikationsproblem, känslor av försummelse och otillräcklighet, förtroendefrågor, minskad intimitet och ökad stress. Dessa utmaningar kan i värsta fall resultera i separation eller upplösning av relationen men det går att förebygga.

Hur kan man hantera olika behov i en relation?

För att hantera olika behov i en relation kan en kombination av kommunikation, förståelse och flexibilitet vara hjälpsamt. Att öppet diskutera, lyssna aktivt, via empati, kompromissa och prioritera relationen. Man kan också söka mer hjälp i parterapi.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Kan vi gå i parterapi online?

Det går bra att gå i parterapi via video, på Lavendla har vi flera psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Jag och min partner vill olika saker i relationen, vad ska vi göra?

Om man vill olika saker i en relation kan man uttrycka sina behov och försöka lyssna på varandra med empati. Man kan försöka kompromissa men om det är svårt så kan man också gå i parterapi för att få mer klarhet och stöd att lösa problemen.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

 • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
 • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

 • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
 • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
 • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

 • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


Skrivet av Charlie