Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Irritation

Ibland är man inte på humör men om man ständigt känner sig irriterad, och har svårt att få till en förändring, så kan man behöva mer hjälp. Här går vi igenom hur man kan komma vidare.

Vad är irritation?

Irritation är en vanlig mänsklig känsla som kan uppstå i en mängd olika situationer och påverkar människor på många olika sätt. Det är en emotionell respons som ofta utlöses av frustration, stress, eller känslan av att vara överväldigad av omständigheter eller andra människors beteenden.

Även om irritation i sig är en naturlig och ibland oundviklig del av det mänskliga tillståndet, är sättet vi hanterar och reagerar på dessa känslor avgörande för vår emotionella välbefinnande och våra relationer till andra. Irritation kan variera i intensitet från milt obehag till intensiv ilska, och förståelsen för dess orsaker och effekter kan hjälpa oss att utveckla strategier för att hantera dessa känslor på ett mer konstruktivt sätt.

Genom att lära oss att identifiera vad som utlöser vår irritation och utveckla hälsosamma sätt att uttrycka och bearbeta dessa känslor, kan vi minska dess negativa påverkan på vårt liv och förbättra vårt allmänna välbehag och relationer.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad orsakar irritation?

Irritation kan orsakas av en rad faktorer, inklusive höga nivåer av stress eller fysisk trötthet som minskar tålamodet, ouppfyllda förväntningar från olika situationer eller människor, och kommunikationsproblem som leder till missförstånd. Skillnader i värderingar, beteenden eller personligheter kan också skapa irritation, liksom känslor av maktlöshet i situationer där man inte kan påverka utfallet.

Fysiskt obehag eller kronisk smärta, problem som ångest eller depression, och miljöfaktorer som buller eller extremt väder bidrar till ökad irritabilitet. Hormonella förändringar, såsom de som sker under graviditet eller menstruationscykeln, och sömnbrist har också en betydande inverkan på humöret och kan göra en person mer benägen att känna irritation. Att förstå dessa utlösande faktorer är nyckeln till att hantera irritation på ett mer effektivt sätt.

Hur kan man hantera irritationen?

Att hantera irritation mot en partner eller barn kräver att man öppet kommunicerar om orsakerna till irritationen på ett icke-anklagande sätt och tar pauser för att lugna ned sig vid behov. Att fokusera på lösningar och justera eventuellt orealistiska förväntningar kan bidra till en förbättrad situation.

För barn är det viktigt att försöka förstå deras perspektiv, sätta tydliga gränser, använda positiv förstärkning, avsätta tid för att prata om deras känslor, och modellera hälsosamt beteende för att hantera frustration. Egenvård spelar också en central roll i att minska irritationsnivåer. Genom att aktivt arbeta med dessa strategier kan irritation hanteras på ett konstruktivt sätt som stärker relationerna istället för att skada dem, erkännande att irritation är en naturlig del av mänskliga relationer.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare. Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation.

Olika metoder av parterapi

Det finns flera olika metoder för parterapi, var och en med sin egen teoretiska grund och tekniker för att hjälpa par att förbättra relationen. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om irritation

Vad är irritation?

Irritation är en vanlig mänsklig känsla som kan uppstå i en mängd olika situationer och påverkar människor på många olika sätt. Det är en emotionell respons som ofta utlöses av frustration, stress, eller känslan av att vara överväldigad av omständigheter eller andra människors beteenden.

Vad beror irritation på?

Irritation kan orsakas av olika faktorer, inklusive höga nivåer av stress eller fysisk trötthet, ouppfyllda förväntningar och kommunikationsproblem som leder till missförstånd. Skillnader i värderingar, beteenden eller personligheter kan också skapa irritation, liksom känslor av maktlöshet.

Hur kan man hantera irritation?

Att hantera kräver att man öppet kommunicerar om orsakerna till irritationen på ett icke-anklagande sätt och tar pauser vid behov. Att fokusera på lösningar och justera förväntningar kan bidra till en förbättrad situation. För barn är det viktigt att försöka förstå deras perspektiv, sätta tydliga gränser, använda positiv förstärkning, avsätta tid för att prata om deras känslor, och modellera hälsosamt beteende för att hantera frustration. Vid behov kan man söka mer hjälp i terapi.

Jag känner mig irriterad på min partner hela tiden, vad ska jag göra?

Kommunikation om behoven, fokus på lösningar och förväntningar är viktigt. Vid behov kan man också gå i parterapi om det finns mönster som är svåra att bryta på egen hand.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Kan vi gå i parterapi online?

Det går bra att gå i parterapi via video, på Lavendla har vi flera psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Jag känner mig irriterad på mina barn, vad kan man göra åt det?

Om man känner sig irriterad på sina barn är det viktigt att försöka förstå deras perspektiv, sätta tydliga gränser, använda positiv förstärkning, avsätta tid för att prata om deras känslor, och modellera hälsosamt beteende för att hantera frustration. Vid behov kan man söka mer hjälp i terapi.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


Skrivet av Charlie