Hem / Terapi / Parterapi / Tråkigt förhållande

Ibland är man trött på sin partner men om man upplever att man är i ett tråkigt förhållande där man fastnat i ett otillfredställande mönster, så kan man behöva mer hjälp. Här går vi igenom hur man kan komma vidare.

Att leva i ett tråkigt förhållande

Att vara i ett tråkigt förhållande kan ibland vara svårt att känna igen, särskilt när tristessen smyger sig på gradvis. Ett tecken på att man är i ett sådant förhållande är bristen på entusiasm för att tillbringa tid tillsammans, där gemensamma aktiviteter eller planer känns mer som en rutin än något man ser fram emot. Dagarna kan börja kännas repetitiva utan något nytt eller spännande som händer, och ni hamnar i samma mönster varje dag. Kommunikationen mellan er kan ha blivit ytlig eller begränsad till praktiska saker, och djupa eller meningsfulla samtal förekommer sällan.

Ett annat tecken är att fysisk intimitet har avtagit; ni har mindre fysisk kontakt än tidigare och sexlivet kan ha blivit mindre frekvent eller passionerat. Ni kan även börja göra saker separat istället för att söka gemensamma upplevelser, och du kan känna en brist på spänning eller glädje inför att se din partner eller planera framtiden tillsammans. Tankar på hur livet skulle vara utan din partner eller med någon annan kan dyka upp, vilket kan tyda på en längtan efter förändring. Små saker som tidigare ignorerades kan börja irritera mer än vanligt.

Om du känner igen dessa tecken kan det vara ett tecken på att ditt förhållande befinner sig i en period av tristess. Det är viktigt att komma ihåg att många relationer går igenom faser där entusiasmen är lägre, men med öppen kommunikation och en vilja att arbeta tillsammans finns det möjligheter att återinföra spänning och stärka banden i ert förhållande.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan man göra om man är i ett tråkigt förhållande?

Om du känner att ditt förhållande har blivit tråkigt, finns det flera sätt att återinföra spänning och djupare anslutning. Här är några steg du kan överväga:

1. Kommunikation

Det första steget är att prata öppet med din partner om dina känslor. Uttryck att du vill förbättra ert förhållande och diskutera möjliga sätt att göra det på. Det är viktigt att ni båda är ärliga och öppna under denna diskussion.

2. Tillbringa kvalitetstid tillsammans

I många förhållanden blir tristess ett problem när par slutar tillbringa kvalitetstid tillsammans. Planera regelbundna dejtkvällar, prova nya aktiviteter tillsammans, eller till och med planera en resa för att bryta rutinen.

3. Prova nya saker

Att prova nya saker tillsammans kan återinföra spänning i relationen. Det kan vara allt från att prova en ny hobby, lära sig en ny färdighet tillsammans, eller utforska nya platser.

4. Förbättra er sexuella relation

En del av tristessen kan komma från ett förutsägbart sexliv. Prata om era önskemål, prova nya saker i sovrummet eller planera romantiska kvällar för att återuppliva passionen.

5. Sätt upp gemensamma mål

Att ha gemensamma mål kan stärka ert band genom att ni arbetar mot något tillsammans. Det kan vara allt från att spara pengar för en framtida resa, att träna för en halvmaraton, eller att lära er en ny färdighet tillsammans.

6. Visa uppskattning

Visa uppskattning för de små sakerna din partner gör. Små gestaltningar av kärlek och uppskattning kan göra stora skillnader i hur ni känner för varandra.

7. Sök professionell hjälp

Om ni har svårt att bryta tristessen på egen hand, kan det vara en god idé att söka professionell hjälp. En parterapeut kan erbjuda strategier och verktyg för att förbättra ert förhållande.

Att känna att ett förhållande har blivit tråkigt är inte ovanligt, men med öppen kommunikation, en vilja att prova nya saker, och ett åtagande att arbeta tillsammans, kan du och din partner återuppliva ert förhållande och göra det mer tillfredsställande och spännande.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt.

Terapeuten fungerar som en neutral, stödjande och objektiv part som hjälper paret att navigera genom sina problem utan att ta sidor eller lägga skulden på någon. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Behandling för relationsproblem

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare. Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom denna process, där parets engagemang är avgörande för framgång. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation.

Olika metoder av parterapi

Det finns flera olika metoder för parterapi, var och en med sin egen teoretiska grund och tekniker för att hjälpa par att förbättra relationen. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga för parterapi:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om tråkigt förhållande

Vad är ett tråkigt förhållande?

Ett tråkigt förhållande är en relation där ett mönster av olika anledningar utvecklats som leder till tristess. Det kan bero på olika faktorer men går att förändra.

Vad är tecknen på ett tråkigt förhållande?

Det kan vara att man är i en förutsägbar rutin, kommunikationen handlar mest om praktiska saker, mindre fysiskt intimitet, gör saker individuellt istället för tillsammans, man kan tänka på andra och börja irritera sig på sin partner.

Kan man förändra ett tråkigt förhållande?

Många relationer går igenom faser där entusiasmen är lägre, men med öppen kommunikation och en vilja att arbeta tillsammans finns det möjligheter att återinföra spänning och stärka banden i ert förhållande. På så sätt kan engagemang och spänning återkomma.

Vad kan man göra om man är i ett tråkigt förhållande?

Det finns flera saker man kan göra som att förbättra kommunikationen, ha mer kvalitetstid tillsammans, prova nya saker och utveckla sexlivet. Man kan också sätta upp gemensamma mål och visa mer uppskattning. Vid behov kan parterapi också vara hjälpsamt.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa par att förstå och lösa konflikter, förbättra deras relation och kommunikation, och stärka närheten i relationen.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Jag lever i ett kärlekslöst äktenskap, vad ska jag göra?

Ett första steg är att prova några av de lösningar vi föreslår i texten ovan som kommunikation, kvalitetstid och att prova nya saker. Om du redan provat det kan det vara hjälpsamt att gå i parterapi för att få mer hjälp att förändra det mönster som utvecklats i relationen.

Jag känner mig trött på min partner, kan jag hitta gnistan igen?

Alla relationer går i faser och ibland kan man tröttna på sin partner men det finns många sätt att hitta spänningen igen. Om ni behöver mer hjälp så kan man också gå i parterapi.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver adresseras innan man kan få ett bra resultat av parterapi

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.