Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Köpekontrakt

Köpekontrakt

Det är en god idé att skriva ett köpekontrakt för att undvika problem. Lavendla guidar dig kring köpeavtal för bostadsrätt, bil, MC och båt.

Om köpekontrakt

Många affärstransaktioner genomförs utan att det upprättas ett särskilt köpekontrakt. Oftast går det bra, men om det uppstår problem med exempelvis varans kvalitet eller köparens betalning är det klokt att ha ett väl genomtänkt köpekontrakt att falla tillbaka på.

Nedan följer viktiga saker att tänka på vid upprättande av köpekontrakt för olika typer av varor.


Vill du veta mer om våra juridiska tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.


Köpekontrakt för bostadsrätt är obligatoriskt

Gällande bostadsrätter är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt köpekontrakt (vilket vanligtvis kallas för ”överlåtelseavtal”). Enligt bostadsrättslagen behöver avtalet innehålla uppgifter om vem som är köpare och säljare, vilken bostadsrätt som avses och vilket belopp säljaren ska betala. Köpekontraktet måste också undertecknas av både köparen och säljaren.

Det vanliga är dock att köpekontrakt avseende bostadsrätter är betydligt mer omfattande än vad lagen kräver. Ett exempel på ett betydelsefullt villkor som kan tas in i avtalet är att säljaren friskriver sig från ansvar för eventuella dolda fel. Om ett sådant villkor finns, och det sedan visar sig att lägenheten har någon form av brist, så kan köparen inte kräva ersättning av säljaren för bristen. Om säljaren vill ha med en friskrivning för dolda fel i köpekontraktet bör köparen kräva ett avdrag på köpeskillingen (som kompensation för de risker som friskrivningen medför).

Köpeavtal för bil

Vid köp av begagnade bilar är det en mycket god idé att upprätta ett skriftligt köpekontrakt. Ett sådant avtal bör, förutom självklarheter som priset, innehålla uppgifter om bilens standard, reparationshistorik, eventuella krediter som säljaren tagit på bilen och säljarens skyldighet att registrera köparen som ägare i fordonsregistret. Genom att skriva ett pedagogiskt och detaljerat köpekontrakt minimeras risken för konflikt.

Köpekontrakt för motorcykel (MC)

Vid köp av en MC är det, i likhet med en bil, klokt att upprätta ett köpekontrakt som utförligt beskriver standarden på MC:n, vilka reparationsåtgärder som vidtagits genom åren och vilket eventuellt ansvar säljaren har om det uppstår något problem. Det bör även uttryckligen framgå att säljaren är skyldig att registrera köparen som ägare i fordonsregistret.

Köpekontrakt för båt

Vid köp av en båt är det, i likhet med köp av bil eller motorcykel, bra att upprätta ett köpeavtal som tydligt redogör för båtens standard och historik. Om båten är över 15 meter finns det en skyldighet att registrera ägandeskapet i fartygsregistret. I de fall båten är så pass stor bör köpekontraktet innehålla ett villkor om att säljaren är skyldig att medverka till att en uppdatering av ägarregistreringen sker.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.