Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Köpekontrakt
  1. Lavendla Juridik

Köpekontrakt

Många affärstransaktioner genomförs utan att det upprättas ett särskilt köpekontrakt. Oftast går det bra, men om det uppstår problem med exempelvis varans kvalitet eller köparens betalning är det klokt att ha ett väl genomtänkt köpekontrakt att falla tillbaka på. Nedan följer viktiga saker att tänka på vid upprättande av köpekontrakt för olika typer av varor. Om du vill ha hjälp med att ta fram ett köpekontrakt är du varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla Juridik på 0770 – 33 90 70.

Köpekontrakt för bostadsrätt är obligatoriskt

Gällande bostadsrätter är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt köpekontrakt (vilket vanligtvis kallas för ”överlåtelseavtal”). Enligt bostadsrättslagen behöver avtalet innehålla uppgifter om vem som är köpare och säljare, vilken bostadsrätt som avses och vilket belopp säljaren ska betala. Köpekontraktet måste också undertecknas av både köparen och säljaren.

Det vanliga är dock att köpekontrakt avseende bostadsrätter är betydligt mer omfattande än vad lagen kräver. Ett exempel på ett betydelsefullt villkor som kan tas in i avtalet är att säljaren friskriver sig från ansvar för eventuella dolda fel. Om ett sådant villkor finns, och det sedan visar sig att lägenheten har någon form av brist, så kan köparen inte kräva ersättning av säljaren för bristen. Om säljaren vill ha med en friskrivning för dolda fel i köpekontraktet bör köparen kräva ett avdrag på köpeskillingen (som kompensation för de risker som friskrivningen medför).

Köpeavtal för bil

Vid köp av begagnade bilar är det en mycket god idé att upprätta ett skriftligt köpekontrakt. Ett sådant avtal bör, förutom självklarheter som priset, innehålla uppgifter om bilens standard, reparationshistorik, eventuella krediter som säljaren tagit på bilen och säljarens skyldighet att registrera köparen som ägare i fordonsregistret. Genom att skriva ett pedagogiskt och detaljerat köpekontrakt minimeras risken för konflikt.

Köpekontrakt för motorcykel (MC)

Vid köp av en MC är det, i likhet med en bil, klokt att upprätta ett köpekontrakt som utförligt beskriver standarden på MC:n, vilka reparationsåtgärder som vidtagits genom åren och vilket eventuellt ansvar säljaren har om det uppstår något problem. Det bör även uttryckligen framgå att säljaren är skyldig att registrera köparen som ägare i fordonsregistret.

Köpekontrakt för båt

Vid köp av en båt är det, i likhet med köp av bil eller motorcykel, bra att upprätta ett köpeavtal som tydligt redogör för båtens standard och historik. Om båten är över 15 meter finns det en skyldighet att registrera ägandeskapet i fartygsregistret. I de fall båten är så pass stor bör köpekontraktet innehålla ett villkor om att säljaren är skyldig att medverka till att en uppdatering av ägarregistreringen sker.

Vill du veta mer om köpekontrakt?

Kontakta oss på Lavendla för en personlig konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan, via mail eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Köpekontrakt och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige. Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!