Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Köpekontrakt / Köpekontrakt för bil, mc och båt
 1. Lavendla Juridik

Köpekontrakt för bil, mc och båt

Köpekontrakt bil, mc, båt

Det är alltid rekommenderat att upprätta ett skriftligt köpekontrakt när det kommer till olika slags köp. Det är särskilt viktigt med ett köpeavtal vid köp av olika slags fordon såsom bil, motorcykel och båt. I det följande reder vi ut allt man bör tänka på vid köp av fordon och vad som bör framgå av köpekontraktet. Kontakta Lavendla på 0770 - 33 90 70 eller via formuläret längst ned ifall du behöver hjälp med ett köpekontrakt.

Vilken lag blir tillämplig vid köp av bil, MC och båt?

Det är antingen köplagen eller konsumentköplagen som blir tillämplig vid köp av bil, MC och båt. Den lag som blir tillämplig på det aktuella köpet är beroende av partsförhållandet, d.v.s. vem som är säljare respektive köpare.

Om både säljare och köpare är privatpersoner gäller köplagens regler, ifall parterna inte avtalat om annat i ett köpekontrakt. Köplagen blir också aktuell om köpet sker mellan två företag.

Om säljaren däremot är ett företag och bilen köps av en privatperson gäller istället konsumentköplagen. Konsumentköplagen är till förmån för konsumenten och erbjuder ett starkare skydd än köplagen. Konsumentköplagen är en tvingande lag, vilket innebär att bestämmelser i köpekontraktet som är sämre än vad lagen säger är ogiltiga. I sådant fall gäller istället konsumentköplagens regler.

Köpekontrakt för bil

Vid köp av begagnade bilar är det en god idé att upprätta ett skriftligt köpekontrakt. Ett sådant köpekontrakt bör, förutom självklarheter som priset, innehålla uppgifter om bilens standard, reparationshistorik, eventuella krediter som säljaren tagit på bilen och säljarens skyldighet att registrera köparen som ägare i fordonsregistret. Genom att skriva ett pedagogiskt och detaljerat köpekontrakt minimeras risken för konflikt. Ett skriftligt köpekontrakt vid köp av bil bör alltid upprättas oavsett om köpet rör personbil, lastbil eller husbil.

Gratis mall på köpekontrakt

Ladda ned Lavendlas gratis mall på köpekontrakt nedanför. Observera att oavsett om du är köpare eller säljare är det alltid en god idé att låta en jurist granska avtalet eftersom det kan röra sig om stora belopp och det är viktigt att se till att affären blir lyckad. En jurist kan även hjälpa till att skräddarsy avtalet till er unika situation.

10 saker som bör framgå av köpekontrakt för bil

 1. Parternas namn och personuppgifter.

 2. Intyg om att säljaren är ägare till bilen.

 3. Säljaren och köparens åtagande i samband med köpet.

 4. Information om bilens skick samt annan information om bilen som registreringsnummer, chassisnummer, milantal m.m.

 5. Uppgifter om tidigare reparationer (särskilt om servicebok saknas), besiktningsprotokoll m.m. 

 6. Vad som ingår i priset.

 7. Hur överlämning av bilen ska ske. 

 8. Vad som händer om det uppstår fel i bilen och vilka åtgärder köparen i sådant fall får vidta.

 9. Om ångerrätt ska gälla.

 10. Eventuella garantier.

Köpekontrakt för motorcykel (MC)

Vid köp av en MC är det, i likhet med en bil, klokt att upprätta ett skriftligt köpekontrakt som utförligt beskriver standarden på MC:n, vilka reparationsåtgärder som vidtagits genom åren och vilket eventuellt ansvar säljaren har om det uppstår något problem. Det bör även uttryckligen framgå att säljaren är skyldig att registrera köparen som ägare i fordonsregistret.

Köpekontrakt för (segel)båt

Vid köp av en båt är det också bra att upprätta ett skriftligt köpekontrakt som tydligt redogör för båtens standard och historik. Om båten är över 15 meter finns det en skyldighet att registrera ägandeskapet i fartygsregistret. I de fall båten är så pass stor bör köpekontraktet innehålla ett villkor om att säljaren är skyldig att medverka till att en uppdatering av ägarregistreringen sker.

Vill du veta mer om köpekontrakt?

Kontakta oss på Lavendla för en personlig konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan, genom att ringa oss på 0770-33 90 70 eller maila till oss.