1. Lavendla Juridik

Köpekontrakt för bil, mc och båt

Köpekontrakt för bil

Vid köp av begagnade bilar är det en mycket god idé att upprätta ett skriftligt köpekontrakt. Ett sådant köpekontrakt bör, förutom självklarheter som priset, innehålla uppgifter om bilens standard, reparationshistorik, eventuella krediter som säljaren tagit på bilen och säljarens skyldighet att registrera köparen som ägare i fordonsregistret. Genom att skriva ett pedagogiskt och detaljerat köpekontrakt minimeras risken för konflikt.

Vilken lag gäller vid bilköp?

Köps bilen av en privatperson gäller köplagens regler, såvida inget annat har avtalats. Om bilen köps av ett företag tillämpas istället konsumentköplagen, vilket är till förmån för konsumenten. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att avtalsbestämmelser som är sämre än vad lagen säger, är ogiltiga. I sådant fall gäller istället konsumentköplagens regler.

 

Köpekontrakt bil konsumentverket

Hos konsumentverket kan du ladda ned en gratis köpekontraktsmall anpassad för bilköp. Oavsett om du är köpare eller säljare, är det en god idé att låta en jurist granska avtalet. Det kan röra sig om stora belopp, och det är viktigt att se till att affären blir lyckad. Genom att tala med en jurist försäkrar du dig om att det inte uppstår några potentiellt dyra rättsliga överraskningar. En jurist kan även hjälpa till att skräddarsy avtalet till er unika situation. 

Tänk på att konsumentköplagen tillämpas mellan privatperson och företag, vid bilköp. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel och bestämmelser som är sämre än vad konsumentköplagen anger, är ogiltiga. I en sådan situation gäller konsumentköplagens regler. Konsumentverkets avtal är anpassade efter konsumentköplagen. 

 

Köpekontrakt bil företag och köpekontrakt bilfirma / köpekontrakt bil företag mall

När en bil köps mellan företag, tillämpas köplagen, om ingenting annat har avtalats. Köplagens regler är dispositiva, vilket innebär att ni kan avtala om att andra regler än köplagens regler ska gälla. Det finns flera mallar som kan laddas ned från internet av varierande kvalitet. Oavsett om du är köpare eller säljare, är det en god idé att låta en jurist upprätta köpekontraktet alternativt låta en jurist granska köpekontraktet. På så sätt undviker du potentiellt dyra överraskningar och tvister, och ser till att affären blir lyckad.

Viktiga frågor att ta hänsyn till är till exempel vad som händer om det uppstår fel i bilen och vilka åtgärder köparen i sådant fall får vidta, vilket skick bilen säljs i, om ångerrätt ska gälla, eventuella garantier med mera. Om du är återförsäljare av bilar genom ett företag som riktar sig till konsumenter, tillämpas konsumentköplagen. Avtalsvillkor som är sämre än vad som föreskrivs i konsumentköplagen är ogiltiga. Det är därför viktigt att se till att dina köpekontrakt överensstämmer med konsumentköplagen. Hos konsumentverket kan du ladda ned köpekontrakt som överensstämmer med konsumentköplagen. 

 

Köpekontrakt mall bil och köpekontrakt för bil / köpeavtal begagnad bil

Om du ska köpa eller sälja en bil, är det viktigt att upprätta ett skriftligt köpekontrakt. Detta oavsett om både säljare och köpare litar på varandra och har goda intentioner. Muntliga avtal är giltiga, men är inte att rekommendera då det är svårt att i efterhand bevisa vad som överenskommits.  

I ett köpekontrakt bör bland annat framkomma:

  • Parternas namn och personuppgifter.
  • Intyg om att säljaren är ägare till bilen.
  • Säljaren och köparens åtagande i samband med köpet.
  • Information om bilens skick.
  • Information om bilen, såsom registreringsnummer, chassisnummer m.m.
  • Bilens milantal.
  • Uppgifter om tidigare reparationer (särskilt om servicebok saknas), besiktningsprotokoll m.m. 
  • Vad som ingår i priset.
  • Hur överlämning av bilen ska ske. 

Det finns flera köpekontraktsmallar att tillgå och att ladda ned över internet, men varje avtalssituation är unik och det är därför en god idé att låta en jurist upprätta köpekontraktet alternativt åtminstone låta en jurist granska avtalet innan det skrivs på. Genom att ha ett välskrivet köpekontrakt kan potentiellt dyra missförstånd undvikas, samtidigt som du försäkrar dig om att affären blir lyckad. 

 

Köpekontrakt bil privat och köpekontrakt personbil/köpeavtal personbil

Om du köper en bil som privatperson av en annan privatperson, tillämpas köplagens regler, om inget annat har avtalats. Ett välskrivet köpekontrakt är en investering, då det minskar risken för missförstånd samt potentiella onödiga kostnader och tvistigheter. Köpekontraktet bör reglera frågor om pris, bilens skick, garantier såsom att säljaren är ägare till fordonet, vad som händer om bilen är bristfällig med mera. Det finns flera mallar att ladda ned från internet, men det är ändå rekommenderat att låta en jurist upprätta avtalet alternativt låta en jurist granska avtalet innan det skrivs på - särskilt om det rör sig om stora belopp. 

 

Köpekontrakt lastbil och köpekontrakt husbil

Precis som vid köp av personbilar, är det viktigt att upprätta ett skriftligt köpekontrakt vid försäljning och köp av lastbilar och husbilar. Samma typer av frågor som vid köp av personbilar behöver regleras i avtalet, såsom lastbilens/husbilens skick, pris, säljaren och köparens åtaganden i samband med köpet, vad som sker ifall fordonet är felaktigt, hur överlämning av fordonet ska ske med mera. 

 

Köpekontrakt motorcykel (MC)

Vid köp av en MC är det, i likhet med en bil, klokt att upprätta ett köpekontrakt som utförligt beskriver standarden på MC:n, vilka reparationsåtgärder som vidtagits genom åren och vilket eventuellt ansvar säljaren har om det uppstår något problem. Det bör även uttryckligen framgå att säljaren är skyldig att registrera köparen som ägare i fordonsregistret.

Köpekontrakt båt och köpekontrakt segelbåtkopekontrakt

Vid köp av en båt är det, i likhet med köp av bil eller motorcykel, bra att upprätta ett köpekontrakt som tydligt redogör för båtens standard och historik. Om båten är över 15 meter finns det en skyldighet att registrera ägandeskapet i fartygsregistret. I de fall båten är så pass stor bör köpekontraktet innehålla ett villkor om att säljaren är skyldig att medverka till att en uppdatering av ägarregistreringen sker.

Vilken lag gäller vid båtköp?

Tänk på att olika lagar är tillämpliga beroende på om båten köps mellan privatperson - näringsidkare eller mellan privatperson - privatperson. Om båten köps av ett företag gäller konsumentköplagen, vilken är till förmån för konsumenten. Villkor i köpeavtalet som är sämre än vad konsumentköplagen, gäller då inte. Om försäljningen sker mellan privatperson gäller köplagens regler, om ingenting annat har avtalats. 

 

Vill du veta mer om köpekontrakt?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.