Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Giftorättsgods
  1. Lavendla Juridik

Giftorättsgods

I ett äktenskap är utgångspunkten att all egendom är giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som delas lika mellan makarna i en eventuell bodelning. Giftorättsgods är ett begrepp som man vanligtvis kommer i kontakt med när det kommer till skilsmässa eller dödsfall. Det beror på att formen på egendomen, om det är giftorättsgods eller enskild egendom, påverkar hur fördelningen sker i den bodelning som görs.

Giftorattsgods

Vad är giftorättsgods och giftorätt?

I ett äktenskap skiljer man mellan två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. När vi talar om egendom menas allt som makarna äger, oavsett om ägandet är gemensamt eller ensamt. När egendom är enskild innebär det att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning.

Förenklat kan man säga att giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom och att hälftendelningen är deras giftorätt. Genom krav om att egendom ska vara enskild ”skyddas” egendomen vid en skilsmässa eller dödsfall och stannar på så vis inom familjen.

5 viktiga punkter om giftorättsgods

  1. Giftorättsgods är den egendom som makarna ska dela lika på vid dödsfall eller skilsmässa.
  2. Enskild egendom är inte giftorättsgods och ingen likadelning ska ske. Det är viktigt att skilja mellan enskild egendom och att ensam äga något. 
  3. Den egendom du vill säkra från en framtida bodelning bör göras till enskild.
  4. Egendomens pris, vem som köpte eller när egendomen köptes spelar ingen roll. Allt giftorättsgods delas lika.
  5. Huvudregeln är att egendomen är giftorättsgods. Personlig och särskild egendom är undantag.

Giftorättsgods som huvudregel

Det går att begränsa giftorätten genom att skriva ett äktenskapsförord  där viss egendom kan göras enskild. Om makarna däremot inte har ett äktenskapsförord är utgångspunkten att all egendom är giftorättsgods. Det spelar ingen roll om egendomen köpts före eller under äktenskapet, vad priset varit eller vem av makarna som betalat vad.

Det makarna äger är giftorättsgods om det inte visas att det är enskild egendom. Den make/maka som påstår att viss egendom är enskild måste själv kunna styrka det. 

Hur blir egendom enskild?

  1. Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning.
  2. För att skydda egendom som ges bort i gåva från att bli föremål för mottagarens eventuella bodelning behövs ett gåvobrev. I gåvobrevet får skrivas att egendomen ges bort med villkor om att vara enskild.
  3. För att skydda egendom som någon ärver från att hamna i en bodelning krävs ett testamente som innehåller krav om enskild egendom.

Personlig egendom ingår inte i giftorättsgodset

Det finns egendom som på grund av sin speciella karaktär inte ska ingå i en bodelning även fast den inte är enskild. Hit hör personlig egendom, vilket är egendom som används uteslutande för personligt bruk.  Exempel på personlig egendom är smycken och kläder.

Det innebär att om ett gift par beslutar sig för att skiljas kommer de att få behålla personlig egendom för sig själv. Ena maken får till exempel behålla sina smycken och andra maken får till exempel behålla sina golfklubbor. Regeln gäller endast i rimlig omfattning.

Observera! När det gäller bodelning vid dödsfall är ovanstående regel bara aktuell för efterlevande make/maka som själv får ta undan sin personliga egendom. Det innebär att den avlidnes personliga egendom kommer att ingå i bodelningen.

Viktigt att tänka på vid testamente – video under 2 min

Särskild egendom ingår inte i giftorättsgodset

Särskild egendom är personliga rättigheter. Sådan egendom ska inte ingå i bodelning även om det formellt sett är giftorättsgods. Exempel på särskild egendom är rätt till skadestånd, upphovsrätt och företagsägda tjänstepensioner. 

Notera! När särskild egendom exempelvis utbetalas byter egendomen karaktär och blir föremål för bodelning. Det ställs också viktiga krav på att egendomen ska vara särskild. Kolla därför alltid en extra gång med jurist eller advokat vad som gäller avseende din särskilda egendom. 

Giftorättsgods vid bouppteckning och arv

När någon avlider görs i första hand en bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder ställs upp. Om den avlidne var gift sker vanligtvis en bodelning efteråt, där den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom klargörs. Giftorättsgodset ärvs av efterlevande make/maka eller arvingar vilket också är fallet för den enskilda egendomen, om inget annat skrivits i testamente.

Det är ett vanligt missförstånd att den avlidnes make/maka inte har rätt till den avlidnes enskilda egendom, utan bara till giftorättsgodset. Det gäller vid skilsmässa, men behöver inte vara fallet vid dödsfall. Enskild egendom kan utgöra arv för efterlevande make/maka om inget annat står skrivet i den avlidnes testamente.

Giftorättsgods och särkullbarn

Enligt svensk lag ärver efterlevande make/maka före gemensamma barn, bröstarvingar. Särkullbarn, det vill säga barn utanför aktuellt äktenskap, har däremot rätt att få ut sin laglott direkt, vilken är hälften av sin förälders kvarlåtenskap.

Ifall enskild egendom ska ”skyddas” från den avlidnes efterlevande make/maka är det viktigt att det skrivs och framgår av testamentet. Även fast efterlevande make/maka har rätt att ärva den avlidne kommer särkullbarnets laglott alltid ha företräde. 

Efterlevande make/maka kan välja att behålla sitt giftorättsgods

Det finns en särskild jämkningsregel enligt svensk lag, äktenskapsbalken. Den innebär att efterlevande make/maka vid dödsfall kan begära att bodelning inte ska ske. Då får maken/makan behålla sitt giftorättsgods och den avlidnes dödsbo behåller sitt. Det är en bestämmelse som kan orsaka stora konsekvenser eftersom det innebär att en likadelning undviks. 

Regeln finns bland annat för att skydda efterlevande make/maka mot särkullbarn eftersom särkullbarn ärver den avlidne direkt. När regeln används ärver särkullbarnen endast sin förälders giftorättsgods och eventuell enskild egendom. Särkullbarnen får då ingen rätt till den efterlevande makens/makans giftorättsgods eftersom bodelning inte skett.

Bestämmelsen används vanligtvis när efterlevande make/maka har mer tillgångar än den avlidne. Den efterlevande maken/makan önskar då behålla sin egendom istället för att låta den tillfalla särkullbarn eller testamentstagare. 

Efterlevande make/maka kan välja hur mycket giftorättsgods som ska bodelas

Det är också upp till efterlevande make/maka att bestämma om endast en del av makarnas giftorättsgods ska likadelas i bodelning. Som exempel kan väljas att 50 % av varje sidas giftorättsgods ska ingå och att resten inte ska ingå i bodelningen.

Ifall ena partens giftorättsgods är 600 000 kr och den andras är 400 000 kr, blir istället fördelningen 300 000 kr respektive 200 000 kr. Resterande egendom hålls utanför. 

Kontakta Lavendla Juridik

Har du frågor kring giftorättsgods? Vi på Lavendla hjälper dig. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring allt som rör giftorättsgods.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.