1. Lavendla Juridik

Äktenskapsförord – Register och registrering

Äktenskapsförord måste registreras för att vara giltiga. Registrering sker hos Skatteverket där vissa uppgifter måste finnas med i ansökan. I samband med att äktenskapsförordet registreras förs det in en uppgift om detta i äktenskapsregistret, som också sköts av Skatteverket.

Steg för steg: Så registrerar ni äktenskapsförord hos Skatteverket

 1. Äktenskapsförordet måste som ett första steg skrivas och det kan se ut på olika vis. Hos oss på Lavendla Juridik finns möjligheten att ladda ner gratis mall för äktenskapsförordet. Eftersom varje situation är unik rekommenderar vi dock att alltid konsultera en jurist. Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik för hjälp med ert äktenskapsförord.
 2. Oavsett äktenskapsförordets innehåll är det viktigt att parterna anger respektive personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket har möjlighet att kontrollera folkbokföringsuppgifter. Bägge måste också skriva under äktenskapsförordet och det ska även dateras.
 3. Avgiften för ansökan på 275 kr måste betalas, vilket sker via swish eller bankgiro. Via swish: efter att Skatteverket mottagit äktenskapsförordet kan parterna logga in på “Mina sidor” där en länk för betalning finns.

  Via bankgiro: sätt in ansökningsavgiften på Skatteverkets bankgiro 227-5782 och glöm inte att ange ett av personnumren som referens.

  Via utländskt bankkonto: för dig som betalar från ett utländskt bankkonto gäller följande kontouppgifter:
  ​​IBAN: SE4912000000012810121915 BIC/Swift-kod: DABASESX Danske Bank Norrmalmstorg 1 S-103 92 Stockholm​​ Betalningsmottagare/Payee: Skatteverket, SE-831 87 Östersund Som referens för betalningen anges: personnummer och namn. För dig som saknar svenskt personnummer anges: födelsetid och namn
 4. Äktenskapsförordet skickas i originalform till Skatteverket och du får tillbaka originalet efter registreringen. Adressen dit äktenskapsförordet skickas är: Skatteverket Äktenskapsregistret 871 87 Härnösand

Äktenskapsförord är en offentlig handling

Äktenskapsförordet finns i äktenskapsregistret och är en offentlig handling. Med det sagt, är det möjligt att begära ut uppgifter från äktenskapsregistret, vare sig det gäller uppgifter om en själv eller någon annan. 

 

För att beställa uppgifter från äktenskapsregistret kontaktar du Skatteverket på ett av följande vis: 

 1. Via telefon: 010-574 93 00 
 2. Via fax: 010-577 96 24
 3. Via mail: formulär
 4. Via brev: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand

 

Tingsrätten är inte behörig myndighet: Vänd dig till Skatteverket!

Det är inte ovanligt att man kontaktar tingsrätten i den stad man är bosatt i när det kommer till äktenskapsförord och registreringsfrågor. Det är dock Skatteverket som är den behöriga myndigheten. Det är en annan sak att äktenskapsregistret används av tingsrätt och andra domstolar i deras verksamhet. 

 

Det går att ändra tidigare äktenskapsförord

Om förutsättningar förändras eller ifall parterna kommer överens om att upphäva äktenskapsförordet är det mycket möjligt. Det gör man genom att skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det nya äktenskapsförordet registrerat. I det nya äktenskapsförordet skrivs vad som önskas gälla nu, exempelvis om någon egendom ska bli giftorättsgods eller enskild egendom eller om man rentav önskar upphäva det tidigare äktenskapsförordet

 

Vad finns i äktenskapsregistret?

Från år 1921 och framåt finns information mellan makar och registrerade partners i äktenskapsregistret. Det finns bl.a. uppgifter om datum, skilsmässor och bodelningar. Av de drygt 40 000 uppgifter som årligen förs in i äktenskapsregistret är ungefär hälften skilsmässor. Det är inte bara privatpersoner som använder äktenskapsregistret utan domstolar, myndigheter, polis, advokater, banker m.m. använder äktenskapsregistret i deras verksamhet.

Tveka inte att kontakta oss på 0770-33 90 70 eller via formuläret nedan.