Lagfart

Lagfart är en inteckning i fastighetsregistret som bevisar vem som är ägare till en fastighet. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet och ska ske inom tre månader från det att fastigheten bytt ägare. Det är den nya ägaren som ska ansöka om lagfart.

Lavendla guidar dig genom juridiken och finns här om du behöver mer hjälp.

Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

Lavendla hjälper till med lagfart

Vi på Lavendla hjälper till med lagfart och ansökan. Vi finns här för att svara på alla dina frågor och funderingar kring lagfart oavsett om det gäller en tomt, hus eller liknande. Lavendla bistår dig och förklarar vilka handlingar du ska skicka med i ansökan.

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt

Lagfart

5 saker att tänka på vid lagfartsansökan

  1. För varje enskilt köp måste en ansökan skickas in.
  2. När du ansöker om lagfart ska du bifoga förvärvshandlingen, det vill säga köpebrev, gåvobrevtestamente, arvskifteshandling eller bodelningsavtal i original tillsammans med ansökan.
  3. Om du har förvärvat en byggnad på ofri grund, det vill säga en byggnad som uppförts på mark som inte tillhör samma ägare, ska ingen lagfartsansökan göras. Istället ska en anmälan om förvärvet göras hos Skatteverket så snart som möjligt. Du behöver meddela att du har blivit ägare till byggnaden. En kopia av förvärvshandlingen behöver skickas med till Skatteverket.
  4. Om du eller någon i din närhet har skyddade personuppgifter kan du läsa mer hos Skatteverket innan du genomför lagfartsansökan.
  5. Aktuell handläggningstid för lagfartsärenden hittar du hos Lantmäteriet

Våra jurister

Lavendlas jurister är experter inom en mängd olika områden. Välj den jurist som passar just dig eller visa alla här.

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Kostnad för lagfart – Stämpelskatt och expeditionsavgift

Stämpelskatt kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. Expeditionsavgift tas ut för att täcka kostnaderna för Lantmäteriets handläggning. Stämpelskatt är en skatt som du får betala när du köper en fastighet och när du tar ut en inteckning i fastigheten. En fast expeditionsavgift på för närvarande 825 kronor tas också ut. 

Prisskillnaden för lagfart mellan privatpersoner och företag

För privatpersoner utgör stämpelskatten 1,5 % av priset på fastigheten. Företag och andra juridiska personer som förvärvar fastigheter måste ansöka om lagfart och det tas då ut en högre kostnad. För juridiska personer, såsom bolag, uppgår stämpelskatten till 4,25 %. 

Bolag behöver tillsammans med lagfartsansökan även skicka in  registreringsbevis eller registerutdrag. Registreringsbevis och registerutdrag kan du beställa hos Bolagsverket. Registreringsbeviset eller registerutdraget behövs för att Lantmäteriet ska kunna se behöriga firmatecknare. 

Lagfart för dödsbo – Bouppteckning ska finnas med i ansökan

Om ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet måste dödsboet först ansöka om lagfart. Ansökan ska innehålla bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste stå med i bouppteckningen.

Lagfart vid arv – Stämpelskatt betalas inte

Om du förvärvat en fastighet genom arv ska du som vanligt ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare till fastigheten. Stämpelskatt betalas inte om du har fått fastigheten genom arv. Den fasta expeditionsavgiften behöver däremot fortfarande betalas. 

Lagfart vid gåva – Ansökan ska innehålla fastighetsbeteckning och gåvohandling

Har du fått fastigheten genom gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller om du har betalat något för gåvan.

Lagfartsansökan vid gåva ska alltid innehålla ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträtt från den som mottagit fastigheten. Fastighetens officiella beteckning ska framgå, exempelvis Södra Torp 1:1. Ansökan ska också innehålla gåvohandlingen i original.

Pantbrev används som säkerhet vid lån

Ett pantbrev är ett värdebevis som kan användas som säkerhet vid lån, vanligen vid bostadslån. När du lånar pengar för att köpa en fastighet vill banken ha säkerhet för lånet och då kan ett pantbrev i fastigheten utfärdas. Pantbrev fungerar som bevis på att det finns inteckning i fastigheten. Lantmäteriet ansvarar också för pantbrev.

Vad gäller bostadsrätter så kan pantbrev inte tas ut, eftersom bostadsrätter inte räknas som fast egendom. Bostadsrätten kan dock fortfarande pantsättas hos banken när du tar lån. 

Detta ska lagfartsansökan alltid innehålla

Har du har förvärvat en fastighet ska du ansöka om lagfart och om du har förvärvat en tomträtt ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav.

Ansökan ska alltid innehålla ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträtt från köparen. Dessutom ska fastighetens officiella beteckning framgå tillsammans med köpehandlingen i original. Du kan läsa mer om vilka handlingar som lagfartsansökan ska innehålla hos Lantmäteriet

Lagfart för diverse tillgångar och fastigheter

Lagfart för köpt tomt: Har du förvärvat en tomt genom köp, gåva eller arv ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav inom tre månader hos Lantmäteriet

Lagfart för hus, radhus, villa – nybygge eller befintligt: Har du förvärvat ett hus ska du registrera att du är ägare till huset. Det gör du genom att ansöka om lagfart. 

Lagfart för bostadsrätt: Har du förvärvat en lägenhet behöver du inte göra någon ansökan om lagfart eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden. Bostadsrättsföreningen ansvarar över ägarförteckning i fastigheten.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.