Fullmakt

En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktstagaren) rätt att utföra vissa uppgifter i fullmaktsgivarens namn. En fullmakt kan exempelvis avse rätten att betala räkningar, närvara vid en bolagsstämma eller att köpa en bil. På senare tid har det blivit vanligt med så kallade ”framtidsfullmakter”, vilket är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren blivit för svag för att kunna tillvarata sina egna intressen.

3 tips för dig som ska upprätta en fullmakt

  1. Ange båda namn och personnummer på fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren i fullmakten. Därigenom minimeras risken för missförstånd avseende fullmaktsgivarens och fullmaktstagarens identiteter.
  2. Beskriv tydligt vilken behörighet som fullmakten ger. Om fullmakten exempelvis ger rätten att köpa en bil bör det av fullmakten framgå vilken typ av bil det rör sig om och hur mycket den får kosta. Är denna punkt inte tydligt formulerad kan fullmakten i vissa lägen vara ogiltig.
  3. Vanligtvis är det klokt att ha en tidsgräns på fullmakten. Därigenom förfaller fullmakten automatiskt när den aktuella tidsfristen löpt ut, vilket minimerar risken för att fullmakten missbrukas om fullmaktsgivaren bestämmer sig för att fullmakten inte längre ska gälla.

Om du vill ha hjälp med att upprätta en fullmakt är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Vill du bli kontaktad för en kostnadsfri rådgivning så fyll i formuläret nedan eller ring oss på tel: 0770 33 90 70. Vi utvärderar din förfrågan och erbjuder sedan ett fast pris för att ta fram en fullmakt utifrån er specifika situation.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med att upprätta en Fullmakt och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik