1. Lavendla Juridik

Ideell förening

En ideell förening kännetecknas av det ideella ändamålet, den drivs alltså utan vinstsyfte. Det finns olika varianter av föreningar men alla bygger på vissa krav och riktlinjer.

Vad är en ideell förening?

Som exempel kan nämnas välgörenhetsföreningar, idrottsföreningar och studieförbund. Ändamålen kan vara många, men själva tanken är att det sker ideellt, d.v.s. utan vinstsyfte. Istället bidrar föreningen till medlemmarna på annat vis, t.ex. genom att försvara rättigheter eller att skydda viktiga intressen. Medlemmarna bidrar i sin tur till föreningen genom t.ex. frivilligt arbete. Ideella föreningar är helt öppna mot alla som önskar bli medlemmar och oftast tas en avgift ut för medlemskapet. Kravet för medlemskap är att den potentiella medlemmen delar föreningens syfte och har ett gemensamt intresse med föreningen.

Det finns några krav för att starta en ideell förening. Det första kravet är att bildandet sker av minst tre personer som därefter får forma ett ändamål och komma på ett passande namn. Registrering för att bedriva verksamheten eller för att betala skatt sker hos Skatteverket, vilket förutsätter både stadgar och en styrelse.

Guide: Så startar du en förening

1. Den ideella föreningen behöver stadgar

Med stadgar avses föreningens ”regler” som fungerar som utgångspunkten för den ideella föreningen

I stadgarna bör följande framkomma:

 • Föreningens namn: vad ska den ideella föreningen heta?
 • Föreningens syfte: vad är syftet med föreningen och vad ska åstadkommas?
 • Styrelsen: vilka är ledamöter och vilken roll har dem? I vilken ort sitter styrelsen? Ska en revisor finnas?
 • Bedrivandet: vilka regler finns för hur föreningen kommer att bedrivas? Hur tas beslut?
 • Medlemskap och rösträtt: hur blir man medlem, hur stor är medlemsavgiften och hur utövas rösträtten? Kan en medlem uteslutas och i sådana fall hur?
 • Stadgan: hur och när kan stadgan ändras?
 • Mötesinformation: hur sker kallelse till möten? Vilken information behöver medlemmarna veta om årsmöten?
 • Övriga viktiga frågor: mycket annat kan skrivas in i stadgan och det beror såklart på vilket syfte den ideella föreningen har.

2. Ett första möte och föreningen bildas

På det första mötet behöver den ideella föreningen godkännas och det görs för att konstatera att föreningen har bildats. På mötet presenteras stadgarna och styrelsen. Ett protokoll ska föras under mötet som tydligt beskriver att föreningen godkänns av medlemmarna och bör bevittnas. Efteråt är den ideella föreningen bildad och är även en juridisk person (vilket t.ex. innebär att föreningen kan ingå avtal, äga tillgångar, få skulder m.m.).

3. Organisationsnummer för att utöva verksamheten

Ett organisationsnummer är inget krav för att starta en ideell förening, men krävs för att kunna bedriva verksamheten (bl.a. för att skaffa ett bankkonto). För att den ideella föreningen ska få ett organisationsnummer behöver en ansökan göras där stadgarna och protokollet från första mötet skickas med. Numret fungerar som själva ”identiteten” hos föreningen. Ansök om organisationsnummer här.

4. Andra eventuella registreringar

 • Om den ideella föreningen bedriver näringsverksamhet (d.v.s. ekonomisk verksamhet) krävs ansökan om F-skatt. Vid bedrivande av näringsverksamhet kan föreningens namn skyddas via ansökan hos Bolagsverket
 • Om den ideella föreningen säljer varor eller tjänster krävs också registrering av moms.
 • Ifall den ideella föreningen betalar lön och andra ersättningar behöver föreningen registreras som arbetsgivare och då måste även arbetsgivaravgifter betalas.

Ansök om olika företagsregistreringar här.

OBS! Allmännyttiga ideella föreningar behöver inte betala skatt för alla inkomster (t.ex. kulturföreningar, idrottsföreningar m.m.).

Medlemmar ansvarar inte för den ideella föreningens skulder

Eventuella skulder som den ideella föreningen ansvarar för är ingenting som drabbar medlemmarna. Det är föreningen som bär skuldansvaret p.g.a. att föreningen är en juridisk person. Det finns några undantag för föreningens företrädare (t.ex. ledamöter) som kan bli ansvariga för skatt och andra avgifter i vissa situationer.

Det finns tre kategorier av ideella föreningar

 1. Allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet (t.ex. BRIS)
 2. Allmännyttigt ändamål med ekonomisk verksamhet (t.ex. ett handbollslag där pengarna från en kioskförsäljning hamnar hos laget)
 3. Ändamål att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen, vilket görs genom ideell verksamhet (t.ex. fackföreningar).

Tips till dig som ska starta en ny förening

 1. Anpassa föreningen utifrån medlemmarna.
 2. Forma en budget för att säkra ekonomin och för att undvika problem.
 3. Vänta med att beställa saker tills föreningens namn blivit skyddat.
 4. Ha regelbundna utbildningar, prata om idéer och förbättringsområden.
 5. Sätt den ideella föreningen på kartan genom att synas och höras på olika plattformar.

Behöver du hjälp av våra jurister? Ring oss på 0770-33 90 70 eller kontakta oss via formuläret nedan.