Hem / Lavendla Juridik / Föreningsjuridik / Ideell förening
 1. Lavendla Juridik

Ideell förening

En ideell förening kännetecknas av det ideella ändamålet. En ideell förening drivs alltså utan vinstsyfte. Det finns olika varianter av föreningar, men alla bygger på vissa krav och riktlinjer. Som exempel kan nämnas välgörenhetsföreningar, idrottsföreningar och studieförbund. För ekonomiska föreningar gäller däremot andra regler.

Ideell forening

Medlemskap i en ideell förening

Ändamålen med ideella föreningar kan vara många, men själva tanken är att det sker ideellt. Istället bidrar föreningen till medlemmarna på annat vis, till exempel genom att försvara rättigheter eller att skydda viktiga intressen.

Medlemmarna bidrar i sin tur till föreningen genom till exempel frivilligt arbete. Ideella föreningar är helt öppna mot alla som önskar bli medlemmar och oftast tas en avgift ut för medlemskapet. Kravet för medlemskap är att den potentiella medlemmen delar föreningens syfte och har ett gemensamt intresse med föreningen.

Krav för att starta ideell förening

Det finns några krav för att starta en ideell förening. Bildandet måste ske av minst tre personer som därefter får forma ett ändamål och komma på ett passande namn. Registrering för att bedriva verksamheten eller för att betala skatt sker hos Skatteverket, vilket förutsätter både stadgar och en styrelse.

Guide: Så startar ni en ideell förening

1. En ideell förening behöver stadgar

Med stadgar avses föreningens ”regler” som fungerar som utgångspunkten för den ideella föreningen.

I stadgarna bör svar på följande frågor framkomma:

 • Föreningens namn: Vad ska den ideella föreningen heta?
 • Föreningens syfte: Vad är syftet med föreningen och vad ska åstadkommas?
 • Styrelsen: Vilka är ledamöter och vilken roll har dem? I vilken ort sitter styrelsen? Ska en revisor finnas?
 • Bedrivandet: Vilka regler finns för hur föreningen kommer att bedrivas? Hur tas beslut?
 • Medlemskap och rösträtt: Hur blir man medlem, hur stor är medlemsavgiften och hur utövas rösträtten? Kan en medlem uteslutas och i sådana fall hur?
 • Stadgan: Hur och när kan stadgan ändras?
 • Mötesinformation: Hur sker kallelse till möten? Vilken information behöver medlemmarna veta om årsmöten?
 • Övriga viktiga frågor: Mycket annat kan skrivas in i stadgan och det beror såklart på vilket syfte den ideella föreningen har.

2. Ett första möte och föreningen bildas

På det första mötet behöver den ideella föreningen godkännas och det görs för att konstatera att föreningen har bildats. På mötet presenteras stadgarna och styrelsen. Ett protokoll ska föras under mötet som tydligt beskriver att föreningen godkänns av medlemmarna och bör bevittnas. Efteråt är den ideella föreningen bildad och är även en juridisk person, vilket till exempel innebär att föreningen kan ingå avtal, äga tillgångar, få skulder med mera.

3. Organisationsnummer för att utöva verksamheten

Ett organisationsnummer är inget krav för att starta en ideell förening, men krävs för att kunna bedriva verksamheten, bland annat för att skaffa ett bankkonto. För att den ideella föreningen ska få ett organisationsnummer behöver en ansökan göras hos Skatteverket där stadgarna och protokollet från första mötet skickas med. Numret fungerar som själva ”identiteten” hos föreningen.

4. Andra eventuella registreringar för ideell förening

 • Om den ideella föreningen bedriver näringsverksamhet, det vill säga ekonomisk verksamhet, krävs ansökan om F-skatt. Vid bedrivande av näringsverksamhet kan föreningens namn skyddas via ansökan hos Bolagsverket
 • Om den ideella föreningen säljer varor eller tjänster krävs också registrering av moms.
 • Ifall den ideella föreningen betalar lön och andra ersättningar behöver föreningen registreras som arbetsgivare och då måste även arbetsgivaravgifter betalas.
 • Ansökan om olika företagsregistreringar sker hos Skatteverket.

OBS! Allmännyttiga ideella föreningar behöver inte betala skatt för alla inkomster, till exempel kulturföreningar, idrottsföreningar och liknande.

Medlemmar ansvarar inte för den ideella föreningens skulder

Eventuella skulder som den ideella föreningen ansvarar för är ingenting som drabbar medlemmarna. Det är föreningen som bär skuldansvaret på grund av att föreningen är en juridisk person. Det finns dock några undantag för föreningens företrädare, till exempel ledamöter, som kan bli ansvariga för skatt och andra avgifter i vissa situationer.

Det finns tre kategorier av ideella föreningar

Den första kategorin är ideella föreningar med allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet, till exempel BRIS.

Den andra kategorin utgörs av ideella föreningar med allmännyttigt ändamål med ekonomisk verksamhet, till exempel ett handbollslag där pengarna från en kioskförsäljning hamnar hos laget.

Den tredje kategorin är föreningar där ändamålet är att verka för medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket görs genom ideell verksamhet, till exempel fackföreningar.

5 tips till er som ska starta ideell förening

 1. Anpassa föreningen utifrån medlemmarna.
 2. Forma en budget för att säkra ekonomin och för att undvika problem.
 3. Vänta med att beställa saker tills föreningens namn blivit skyddat.
 4. Ha regelbundna utbildningar, prata om idéer och förbättringsområden.
 5. Sätt den ideella föreningen på kartan genom att synas och höras på olika plattformar.

Behöver du hjälp med ideell förening av våra jurister på Lavendla?

Det finns en del saker att tänka på när det kommer till ideella föreningar. Lavendla finns till hands för att svara på era frågor och funderingar om exempelvis stadgar och registreringar. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.