1. Lavendla Juridik

Ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar syftar till att hjälpa sina medlemmar som själva deltar i den ekonomiska verksamheten. Minst tre medlemmar krävs för att starta föreningen och dessa kan vara företag, personer eller andra föreningar.

Vad är en ekonomisk förening?

Exempel på ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar och arbetskooperativ. En ekonomisk förening fungerar som ett alternativ till aktiebolag eller andra företagsformer. Om du istället har tankar på att starta en ideell förening, kan du klicka här för att läsa mer om ideella föreningar. Den som önskar bli medlem i en ekonomisk förening behöver uppfylla eventuella krav som anges i stadgan (t.ex. bosatt i viss ort, krav på anställning av föreningen m.m.). För medlemskap krävs inbetalning av en insats och ibland tillkommer andra avgifter. Medlemmarna kan vara aktiva i verksamheten på olika vis, t.ex. genom att handla från föreningen som konsument, genom eget arbete i föreningens verksamhet eller som leverantör. Det är inget krav på aktivt deltagande, vissa medlemmar bidrar endast genom sin insats och kallas då för investerande medlemmar.

En ideell förening drivs däremot helt utan vinstsyfte, du kan läsa med om ideell förening här.

Guide: Så startar du en ekonomisk förening

1. Den ekonomiska föreningen behöver stadgar

Stadgarna är föreningens regelbok och utgångspunkt. Stadgarna kan innehålla allt möjligt och anpassas utifrån föreningens syfte och mål. Därefter utses en styrelse och revisor.

Stadgarna måste innehålla:

 • Vad som gäller för kallelse till möte (föreningsstämma) och vilka punkter som ska diskuteras
 • Vilka som sitter i styrelsen, i vilken ort, suppleanter och revisor
 • Föreningens syfte, verksamhet och namn
 • Information om medlemskapet, insatsens storlek, inbetalning och eventuella inträdesavgifter
 • Vad som gäller för vinstutdelning och föreningens räkenskapsår
 • Riktlinjer kring vad som sker om föreningen upplöses

2. Ett första möte och föreningen bildas

I samband med att den ekonomiska föreningen bildas krävs ett första möte där en presentation av stadgar, styrelse, firmatecknare, revisor och övrig viktig information sker. Medlemmarna får sedan godkänna dessa. På mötet behövs ett protokoll föras som sedan skickas med i registreringsanmälan.

3. Anmälan om registrering av föreningen

Den ekonomiska föreningen behöver registreras, vilket sker genom en anmälan till Bolagsverket senast ett halvår efter godkännande. Efter registrering får föreningen ett organisationsnummer som är dess ”identitet”. Bolagsverket ser till att ingen har likadant namn som föreningen och normalt sett är handläggningstiden en eller två veckor. När registreringen avslutats får föreningen ett registreringsbevis och en kopia av stadgarna. Föreningen är därefter igång och ges automatiskt namnskydd.

I anmälan om registrering krävs vissa uppgifter:

 • Förslag på namn och vilken slags verksamhet den ekonomiska föreningen kommer att bedriva.
 • Vilka som ingår i styrelsen och vilka som är firmatecknare
 • Hur den ekonomiska föreningen kontaktas
 • Stadgar och protokoll

4. Verklig huvudman

Inom fyra veckor från och med registreringen krävs en anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket. Med huvudman avses personer som kontrollerar och styr den ekonomiska föreningen. Det är vanligt att det inte finns en verklig huvudman och då får man anmäla att den ekonomiska föreningen saknar det.

5. Företagsregistrering

 • Den ekonomiska föreningen behöver ansöka om godkännande för F-skatt.
 • Ansökan om momsregistrering (om det behövs).
 • Ansökan om arbetsgivarregistrering, ifall medlemmarna tar ut lön eller annan ersättning.

Ansök om företagsregistrering hos Skatteverket här.

Medlemmar är inte betalningsansvariga för den ekonomiska föreningens skulder

Medlemmarna är inte ansvariga för skulder som den ekonomiska föreningen drar på sig, men risken finns att medlemmarna blir av med sin insats.

Tips innan ni startar en ekonomisk förening

 1. Vänta med att beställa saker tills registreringen är klar.
 2. Om föreningen vill ha ett domännamn med samma namn bör registrering av det ske så fort som möjligt.
 3. Fundera över medlemmarna och anpassa föreningen utifrån dem.
 4. Forma en budget för att få en god ekonomisk ram och forma en affärsplan.
 5. Nyttja medlemmarnas deltagande på bästa möjliga vis genom regelbundna utbildningar, samtal om idéer och förbättringsområden.
 6. Sätt föreningen på kartan genom att synas och höras på olika plattformar.

Tveka inte att kontakta oss för personlig rådgivning. Du når oss genom att ringa 0770 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.