Hem / Lavendla Juridik / Föreningsjuridik / Ekonomisk förening
 1. Lavendla Juridik

Ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar syftar till att hjälpa sina medlemmar som själva deltar i den ekonomiska verksamheten. Minst tre medlemmar krävs för att starta föreningen och dessa kan vara företag, personer eller andra föreningar.

Ekonomisk forening

Ekonomisk förening som alternativ företagsform

Exempel på ekonomiska föreningar är bland annat bostadsrättsföreningar och arbetskooperativ. En ekonomisk förening fungerar som ett alternativ till aktiebolag och andra företagsformer. Om du däremot har tankar på att starta en ideell förening finns andra regler att ta hänsyn till.

Medlemskapet i en ekonomisk förening

Den som önskar bli medlem i en ekonomisk förening behöver uppfylla de eventuella krav som anges i stadgan. Det kan exempelvis vara krav på att vara bosatt i en viss ort, krav på anställning av föreningen med mera. För medlemskap krävs inbetalning av en insats och ibland tillkommer andra avgifter.

Medlemmarna kan vara aktiva i verksamheten på olika sätt, exempelvis genom att handla från föreningen som konsument, genom eget arbete i föreningens verksamhet eller som leverantör.

Det finns dock inget krav på aktivt deltagande, då vissa medlemmar endast bidrar genom sin insats. Sådana medlemmar kallas för investerande medlemmar.

Guide: Så startar ni en ekonomisk förening

1. En ekonomisk förening behöver stadgar

Stadgarna är föreningens regelbok och utgångspunkt. Stadgarna kan innehålla allt möjligt och anpassas utifrån föreningens syfte och mål. Därefter utses en styrelse och revisor.

Stadgarna måste innehålla följande punkter:

 • Vad som gäller för kallelse till möte (föreningsstämma) och vilka punkter som ska diskuteras.
 • Vilka som sitter i styrelsen, i vilken ort, suppleanter och revisor.
 • Den ekonomiska föreningens syfte, verksamhet och namn.
 • Information om medlemskapet, insatsens storlek, inbetalning och eventuella inträdesavgifter.
 • Vad som gäller för vinstutdelning och föreningens räkenskapsår.
 • Riktlinjer kring vad som sker om föreningen upplöses.

2. Ett första möte och en ekonomisk förening bildas

I samband med att den ekonomiska föreningen bildas krävs ett första möte där en presentation av stadgar, styrelse, firmatecknare, revisor och övrig viktig information sker. Medlemmarna får sedan godkänna dessa. På mötet behövs ett protokoll föras som sedan skickas med i registreringsanmälan.

3. En ekonomisk förening måste registreras

Den ekonomiska föreningen behöver registreras, vilket sker genom anmälan till Bolagsverket senast ett halvår efter godkännande. Efter registrering får föreningen ett organisationsnummer som är dess ”identitet”.

Bolagsverket ser till att ingen har likadant namn som den ekonomiska föreningen och normalt sett är handläggningstiden en eller två veckor. När registreringen avslutats får föreningen ett registreringsbevis och en kopia av stadgarna. Föreningen är därefter igång och ges automatiskt namnskydd.

I anmälan om registrering krävs vissa uppgifter:

 • Förslag på namn och vilken slags verksamhet den ekonomiska föreningen kommer att bedriva.
 • Vilka som ingår i styrelsen och vilka som är firmatecknare.
 • Hur den ekonomiska föreningen kontaktas.
 • Stadgar och protokoll.

4. Verklig huvudman

Inom fyra veckor från och med registreringen krävs en anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket. Med huvudman avses personer som kontrollerar och styr den ekonomiska föreningen. Det är vanligt att det inte finns en verklig huvudman och då måste det anmälas att den ekonomiska föreningen saknar det.

5. Företagsregistrering

 • Den ekonomiska föreningen behöver ansöka om godkännande för F-skatt.
 • Ansökan om momsregistrering (om det behövs).
 • Ansökan om arbetsgivarregistrering, ifall medlemmarna tar ut lön eller annan ersättning.

Ansök om företagsregistrering hos Skatteverket.

Medlemmar är inte betalningsansvariga för den ekonomiska föreningens skulder

Medlemmarna är inte ansvariga för skulder som den ekonomiska föreningen drar på sig, men risken finns att medlemmarna blir av med sin insats.

6 värdefulla tips innan ni startar föreningen

 1. Vänta med att beställa saker tills registreringen av den ekonomiska föreningen är klar.
 2. Om den ekonomiska föreningen vill ha ett domännamn med samma namn bör registrering av det ske så fort som möjligt.
 3. Fundera över medlemmarna och anpassa den ekonomiska föreningen utifrån dem.
 4. Forma en budget för att få en god ekonomisk ram och forma en affärsplan.
 5. Nyttja medlemmarnas deltagande på bästa möjliga vis genom regelbundna utbildningar, samtal om idéer och förbättringsområden.
 6. Sätt den ekonomiska föreningen på kartan genom att synas och höras på olika plattformar.

Ska ni starta förening? Lavendla bistår dig

Tveka inte att kontakta oss för personlig rådgivning. Vi svarar på dina frågor kring ekonomisk förening och hjälper dig i varje steg på vägen. Lavendla vägleder dig kring för- och nackdelarna med olika företagsformer och vilken form som kan passa bäst i ditt fall.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.