Hem / Lavendla Terapi / Depression / Egentlig depression

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men om du har svårt att känna glädje för saker du tidigare tyckt om under en längre tid är det bra att söka hjälp. Här går vi igenom vad egentlig depression är och hur du kan få hjälp.

Vad är egentlig depression?

“Egentlig depression” är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en djup och ihållande känsla av sorg eller förlust av intresse för aktiviteter som tidigare varit glädjande. Det är mer än bara tillfälliga känslor av sorg eller nedstämdhet; det är ett allvarligare tillstånd som påverkar personens dagliga funktion och välbefinnande.

För att ställa diagnosen egentlig depression behöver symptom varit närvarande i minst två veckor och bidragit till en förändring från personens tidigare funktionsnivå. Behandling av egentlig depression kan inkludera psykoterapi, medicinering som antidepressiva, eller en kombination av båda.

Det är viktigt att söka professionell hjälp om man misstänker egentlig depression, eftersom det är en allvarlig medicinsk sjukdom som kan förbättras med rätt behandling.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är symptomen på egentlig depression?

Egentlig depression kännetecknas av stämningsförändringar som långvarig sorg eller hopplöshet, intresseförlust för tidigare uppskattade aktiviteter, signifikanta förändringar i aptit och vikt, sömnproblem, ihållande trötthet eller energiförlust, känslor av värdelöshet eller skuld, koncentrationssvårigheter, psykomotorisk agitation eller hämmning, och återkommande tankar på döden eller självmord. Dessa symptom är ihållande och är en förändring från personens tidigare funktion.

Varför blir man deprimerad?

Depression är en komplex sjukdom som ofta beror på en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Familjehistoria tyder på att genetik kan spela en roll. Obalans i hjärnans neurotransmittorer som serotonin och dopamin, som påverkar humör och emotionell stabilitet, kan vara inblandade. Hormonella förändringar under graviditet, postpartumperioden, menopausen eller sköldkörtelproblem kan utlösa depressionssymptom.

Vissa personlighetsdrag som låg självkänsla och pessimism eller ökad känslighet för stress kan göra individer mer benägna att utveckla depression. Traumatiska eller stressfulla händelser som förlust av en älskad, ekonomiska problem eller stora livsförändringar kan även utlösa sjukdomen.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Långvariga eller allvarliga sjukdomar som hjärtsjukdomar eller cancer kan öka risken. Substansmissbruk av alkohol, narkotika och vissa läkemedel kan bidra till eller förvärra depression. Även sociala och miljömässiga faktorer som isolering, brist på socialt stöd och svåra livssituationer som arbetslöshet eller missbruk i hemmet kan vara bidragande.

Det är viktigt att förstå att depression är en sjukdom och inte ett tecken på svaghet eller brist på viljestyrka. Effektiva behandlingar, inklusive terapi, medicinering och livsstilsförändringar, finns tillgängliga för att hjälpa människor som lider av depression. Om du känner mindre livsglädje och mer nedstämdhet kan det vara klokt att söka professionell hjälp för att få stöd och råd.

Kriterier för egentlig depression

Egentlig depression, eller större depressiv störning, diagnostiseras enligt DSM-5 när en individ upplever minst en depressiv episod som varar i minst två veckor och innefattar antingen en deprimerad sinnesstämning eller förlust av intresse eller glädje i aktiviteter. För diagnos krävs att fem eller fler av specifika symptom såsom betydande viktändringar, sömnproblem, trötthet, känslor av värdelöshet eller skuldkänslor, nedsatt förmåga att tänka eller koncentrera sig, och återkommande tankar på döden eller självmord är närvarande.

Dessa symptom måste orsaka kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning och kan inte förklaras av andra medicinska tillstånd eller substansanvändning. Dessutom ska symptomen inte bättre förklaras av andra psykiska störningar som exempelvis schizofreni. Diagnosen bör ställas av en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Skillnaden mellan egentlig depression och dystymi

Egentlig depression kännetecknas av intensiva och akuta depressiva symptom som djup sorg och förlust av intresse, och dessa symptom varar vanligtvis i minst två veckor. Denna typ av depression är episodisk, vilket betyder att individerna kan uppleva perioder med normalt humör mellan episoderna.

Dystymi är mindre intensiv men mer kronisk och långvarig. Dess symptom, som låg energi och brist på glädje, sträcker sig över en längre tid, vanligtvis i minst två år för vuxna. Medan egentlig depression innebär svårare symptom under kortare perioder, är dystymi mindre intensiv men mer ihållande, vilket ofta påverkar personens dagliga funktion under längre tidsperioder. Båda tillstånden kräver professionell behandling.

Behandling för egentlig depression

Behandlingen för egentlig depression, även känd som klinisk depression eller större depressiv störning, innefattar vanligtvis en kombination av psykoterapi, medicinering och livsstilsförändringar. Behandlingsplanen kan variera beroende på individens specifika symptom, svårighetsgrad och andra personliga faktorer. Här är några av de vanligaste behandlingsmetoderna:

 1. Medicinering: Antidepressiva läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), tricykliska antidepressiva och andra typer, används ofta för att behandla kemiska obalanser i hjärnan som är förknippade med depression.
 2. Psykoterapi: Samtalsterapi, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk terapi, kan vara effektivt för att hjälpa individer att hantera sina känslor, bygga copingstrategier och förstå underliggande orsaker till deras depression.
 3. Livsstilsförändringar: Förändringar i livsstilen, som regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost, tillräckligt med sömn och stresshanteringstekniker, kan också spela en viktig roll i behandlingen av depression.
 4. Elektrokonvulsiv terapi (ECT): För allvarliga fall av depression som inte svarar på andra behandlingar, kan ECT vara ett alternativ. Denna behandling involverar elektriska impulser som skickas till hjärnan under narkos för att utlösa korta anfall.
 5. Mindfulness och avslappningstekniker: Mindfulness-meditation, yoga och andra avslappningstekniker kan hjälpa till att minska depressionssymptom och förbättra humöret.

Det är viktigt att behandlingen för depression skräddarsys efter individens behov och att den sker under uppsikt av en kvalificerad hälsovårdspersonal. Behandlingen kan behöva justeras över tid för att hitta den bästa behandling för den enskilda klienten.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om egentlig depression

Vad är egentlig depression?

“Egentlig depression” är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en djup och ihållande känsla av sorg eller förlust av intresse för aktiviteter som tidigare varit glädjande.

Vilka är de vanligaste symptomen på egentlig depression?

De vanligast förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem, trötthet och irritabilitet.

Hur diagnostiseras egentlig depression?

Diagnos av egentlig depression görs oftast genom samtal och skattningsformulär av en professionell vårdpersonal som en psykolog eller läkare. Man tar ofta även blodprov för att utesluta andra medicinska bakomliggande orsaker.

Vad beror egentlig depression på?

Depression är en komplex sjukdom som ofta beror på en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

Hur behandlas egentlig depression?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta terapi, medicin och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur lång är behandlingen för egentlig depression?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver längre behandling.

Är egentlig depression ärftligt?

Genetik kan spela en roll för depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som livshändelser och personliga omständigheter som bidrar till sjukdomen.

Kan motion hjälpa mot egentlig depression?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa men ofta behövs det mer insatser och fysisk aktivitet bör inte ersätta professionell vård vid behov.

Vilka riskfaktorer finns det för egentlig depression?

Riskfaktorerna för egentlig depression är flera och innefattar en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska delar, så det kan vara svårt att förutsäga.

Vad är skillnaden på egentlig depression och dystymi?

Egentlig depression är episodisk, vilket betyder att individerna kan uppleva perioder med normalt humör mellan episoderna. Dystymi är mindre intensiv men mer kronisk och långvarig.

Hur påverkar egentlig depression relationer?

Nedstämdhet kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till att man drar sig undan socialt. Man kan få minskat intresse för att vara social.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symtom på nedstämdhet, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Om du har tankar på att skada sig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Hur går en behandling av egentlig depression till?

Behandling av egentlig depression är ofta en kombination av psykoterapi, medicinering och livsstilsförändringar, anpassade efter individens specifika behov och situation. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

 1. Medicinering: Antidepressiva läkemedel är ofta en central del av behandlingen. Dessa inkluderar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), tricykliska antidepressiva medel och andra. Läkemedelsvalet beror på patientens symtom, hälsotillstånd och respons på tidigare behandlingar.
 2. Psykoterapi: Samtalsterapier som kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk terapi är effektiva för många patienter. Dessa terapiformer hjälper individer att förstå och hantera sina tankar, känslor och beteenden som bidrar till depression.
 3. Livsstilsförändringar och självhjälpsstrategier: Fysisk aktivitet, hälsosam kost, god sömnhygien och stresshantering kan spela en viktig roll i behandlingen av depression. Att etablera en regelbunden rutin, delta i sociala aktiviteter och utöva avkopplingstekniker som mindfulness och meditation kan också vara till hjälp.
 4. Elektrokonvulsiv terapi (ECT): För svår depression eller när andra behandlingar inte varit effektiva kan ECT vara ett alternativ. Denna behandling involverar elektriska impulser till hjärnan under narkos och är känd för att snabbt kunna minska symtom på svår depression.
 5. Psykoterapeutiska och medicinska kombinationsbehandlingar: Ofta används en kombination av psykoterapi och medicinering för att ge en mer omfattande behandling.
 6. Stödgrupper och rådgivning: Deltagande i stödgrupper och familjerådgivning kan ge ytterligare stöd och hjälpa patienter och deras familjer att bättre hantera sjukdomen.

Det är viktigt att behandlingen av egentlig depression är individualiserad och kan behöva justeras över tid. Regelbunden uppföljning med en hälsovårdspersonal är viktigt för att övervaka framsteg och göra nödvändiga justeringar i behandlingsplanen.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.