Hem / Lavendla Terapi / Depression / Årstidsbunden depression

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men om du har svårt att känna glädje under en period kopplat till årstiderna så kan det vara bra att söka hjälp. Här går vi igenom vad årstidsbunden depression är och hur du kan få hjälp.

Vad är årstidsbunden depression?

Årstidsbunden depression (även kallas säsongsbunden affektiv störning, SAD) är en typ av depression som uppträder vid specifika tider på året, vanligtvis under höst och vinter när dagsljuset minskar, men det kan även utvecklas på vår och sommar. Denna form av depression skiljer sig från andra typer av depression genom sitt tydliga mönster relaterat till säsongerna. Det är, precis som annan depressionsproblematik, ett behandlingsbart tillstånd.

Vad orsakar årstidsbunden depression?

Årstidsbunden depression är ingen diagnos men en typ av depression som uppträder vid specifika tider på året, vanligtvis under höst och vinter när dagsljuset minskar. Denna form av depression tros orsakas av en kombination av faktorer som inkluderar minskad solljus under höst- och vintermånaderna, vilket påverkar kroppens biologiska klocka och leder till störningar i sömn- och vakenhetscykler.

Detta kan i sin tur påverka nivåerna av serotonin, en viktig signalsubstans för humöret, och melatonin, ett hormon som reglerar sömn, vilket resulterar i symtom på depression. Genetiska faktorer och en familjehistoria av depression kan öka risken, och personer som bor längre från ekvatorn, där vinterdagarna är kortare, är mer benägna att påverkas. Dessutom är årstidsbunden depression vanligare hos kvinnor och tenderar att börja i de tidiga vuxna åren.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är symptomen vid årstidsbunden depression?

Symptomen på årstidsbunden depression tenderar att börja och avta vid ungefär samma tid varje år. I de flesta fall börjar symtom sent på hösten eller tidig vinter och försvinner under våren och sommaren. Andra upplever depressiva symtom under våren och sommarmånaderna, men det är mindre vanligt.

Årstidsbunden depression kännetecknas av en känsla av sorg eller depression som är konstant närvarande större delen av dagen, nästan varje dag, åtföljd av en märkbar minskning av intresset eller glädjen i aktiviteter som vanligtvis är tillfredsställande. De drabbade känner sig ständigt trötta och upplever en brist på energi för att utföra dagliga sysslor.

Sömnproblem är vanliga, där överdriven sömnighet oftast förekommer, även om sömnlöshet också kan upplevas. Det finns en tendens till förändringar i aptit eller vikt. Känslor av hopplöshet eller värdelöshet, negativa tankar om sig själv och sin framtid, ökad irritabilitet eller ångest, samt koncentrationssvårigheter där problem med att fokusera, tänka klart eller fatta beslut är vanliga.

Social tillbakadragande, en tendens att undvika sociala sammanhang och isolera sig, är också ett symptom. Dessutom kan man ofta uppleva fysiska symptom som huvudvärk, magbesvär och andra fysiska obehag som inte kan förklaras av andra medicinska tillstånd.

Dessa symptom kan variera i intensitet från mild till svår och kan påverka individens förmåga att fungera i vardagen. Om du eller någon du känner upplever dessa tecken, är det viktigt att söka professionell hjälp. Det finns behandlingar som kan vara effektiva mot årstidsbunden depression.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för årstidsbunden depression

Behandling av årstidsbunden depression innebär ofta flera strategier som kan användas enskilt eller i kombination för att minska symtomen. Här är några av de vanligaste behandlingsmetoderna:

  1. Psykoterapi: Specifikt kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiv för behandling. KBT kan hjälpa individen att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till depressionen, samt utveckla strategier för att hantera symtomen.
  2. Medicinering: Antidepressiva medel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), kan förskrivas för att behandla årstidsbunden depression.
  3. Vitamin D: Eftersom brist på solljus under höst- och vintermånaderna kan leda till lägre nivåer av vitamin D kan tillskott av vitamin D ibland rekommenderas som en del av behandlingen.
  4. Regelbunden motion: Fysisk aktivitet kan bidra till att minska symtomen på depression genom att frigöra endorfiner och andra ämnen i hjärnan som förbättrar välbefinnandet.
  5. Sömn och solljus: Att bibehålla en regelbunden daglig rutin, särskilt med avseende på sömn och exponering för naturligt ljus, kan hjälpa till att stabilisera kroppens biologiska klocka och minska symtom.

Det är viktigt att en person som lider av årstidsbunden depression konsulterar en hälso- och sjukvårdspersonal för att diskutera de mest lämpliga behandlingsalternativen baserade på deras specifika behov och symtom. En kombination av behandlingar kan vara nödvändig för att effektivt hantera tillståndet.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om årstidsbunden depression

Vad är årstidsbunden depression?

Årstidsbunden depression (även kallas säsongsbunden affektiv störning, SAD) är en typ av depression som uppträder vid specifika tider på året, vanligtvis under höst och vinter när dagsljuset minskar, men det kan även vara på vår och sommar.

Vilka är de vanligaste symptomen på årstidsbunden depression?

De vanligast förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem, trötthet och irritabilitet.

Hur diagnostiseras årstidsbunden depression?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och skattningsformulär av en professionell vårdpersonal som en psykolog eller läkare. Man tar ofta även blodprov för att utesluta andra medicinska bakomliggande orsaker.

Vad beror årstidsbunden depression på?

Årstidsbunden depression är ingen diagnos men en typ av depression som uppträder vid specifika tider på året, vanligtvis under höst och vinter när dagsljuset minskar.

Hur behandlas årstidsbunden depression?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta terapi, medicin och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur lång är behandlingen för årstidsbunden depression?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver längre behandling.

Kan motion hjälpa mot årstidsbunden depression?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa men ofta behövs det mer insatser och fysisk aktivitet bör inte ersätta professionell vård vid behov.

Vad är skillnaden på egentlig depression och årstidsbunden depression?

Egentlig depression är episodisk, vilket betyder att man kan uppleva perioder med normalt humör mellan episoderna. Årstidsbunden är en form av depression som är mer kopplat specifikt till årstider.

Hur påverkar årstidsbunden depression relationer?

Nedstämdhet kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till att man drar sig undan och får ett minskat intresse att vara social.

Är årstidsbunden depression vanligare på vintern?

Ja, det är vanligare på höst och vinter men det förekommer också under vår och sommar.

Är årstidsbunden depression vanligare hos män eller kvinnor?

Det är ett tillstånd som är vanligare bland kvinnor.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symtom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Om du har tankar på att skada sig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Hur går en behandling av årstidsbunden depression till?

Behandling av årstidsbunden depression är ofta en kombination av psykoterapi, medicinering och livsstilsförändringar, anpassade efter individens specifika behov och situation. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

  1. Medicinering: Antidepressiva läkemedel är ofta en central del av behandlingen. Läkemedelsvalet beror på patientens symtom, hälsotillstånd och respons på tidigare behandlingar.
  2. Psykoterapi: Samtalsterapier som kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk terapi är effektiva för många patienter. Dessa terapiformer hjälper individer att förstå och hantera sina tankar, känslor och beteenden som bidrar till depression.
  3. Livsstilsförändringar och självhjälpsstrategier: Fysisk aktivitet, hälsosam kost, god sömnhygien och stresshantering kan spela en viktig roll i behandlingen av depression. Att etablera en regelbunden rutin, delta i sociala aktiviteter och utöva avkopplingstekniker som mindfulness och meditation kan också vara till hjälp.
  4. Psykoterapeutiska och medicinska kombinationsbehandlingar: Ofta används en kombination av psykoterapi och medicinering för att ge en mer omfattande behandling.

Det är viktigt att behandlingen av årstidsbunden depression är individuell och kan behöva justeras över tid. Regelbunden uppföljning med en hälsovårdspersonal är viktigt för att övervaka framsteg och göra nödvändiga justeringar i behandlingsplanen.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.