Hem / Lavendla Terapi / Depression / Unipolär depression

Livet kan gå lite upp och ner men om man mår dåligt under en längre tid kan det vara ett tecken på något allvarligare. Här kan du läsa mer om vad unipolär depression är och hur du kan få hjälp.

Vad är unipolär depression?

Unipolär depression är ett tillstånd där man upplever perioder av nedstämdhet och andra depressiva symtom utan att uppleva maniska eller hypomana episoder, som man gör vid bipolär depression. Att man säger “unipolär” är för att man vill särskilja tillstånden åt.

Vad är skillnaden mellan unipolär och bipolär depression?

Unipolär och bipolär depression är båda affektiva sjukdomar men de skiljer sig främst åt hur de kommer till uttryck. Personer med unipolär depression upplever perioder av nedstämdhet, förlust av intresse eller glädje, sömnstörningar, ändringar i aptit och andra depressiva symtom och det gör man även vid bipolär depression, men då varvar man ofta dessa med perioder av ökad energi, överdriven stämning uppåt och impulsiva beteenden. Bipolär diagnos har även olika form, där typ 1 är den svårare typen med maniska episoder och typ 2 är den lättare formen med mer hypomana symptom. Läs mer nedan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Behandling för både unipolär och bipolär depression innebär ofta både psykoterapi och medicin men läkemedlen man får kan vara olika. Vid depression får man ofta antidepressiv medicin och vid bipolär sjukdom kan man också få det, men medicinering inkluderar även stämningsstabiliserande och antipsykotiska läkemedel. Behandlingen vid bipolär sjukdom är ofta långvarig men det går att leva ett vanligt liv utan symptom med rätt behandling. På Lavendla behandlar vi inte bipolär sjukdom då man behöver mer specialiserade insatser.

Du är inte ensam

Cirka 5% av befolkningen i Sverige lider av depression så det är många människor som är drabbade. Det är vanligare bland kvinnor än män, även om det kan vara underrapporterat då män kanske inte i lika hög grad söker hjälp. Med rätt behandling går det att må bättre.

Symptom på unipolär depression

Symptomen på unipolär depression är detsamma som symptomen på depression generellt. Depression beror på flera orsaker som är genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga. Man kan uppleva nedstämdhet, minskad lust att göra saker, trötthet, värk och sömnproblem. Är man deprimerad kan det gå ut över ens koncentration och man kan få problem vid studier eller arbete. Man kan också börja undvika saker och sluta träffa personer som man annars brukar umgås med. Svårighetsgraden kan vara mild, måttlig och svår och det är viktigt att söka hjälp om man behöver. På Lavendla kan vi hjälpa dig med bedömning och behandling utifrån dina problem.

Behandling vid unipolär depression

Det finns olika behandlingsalternativ för att hantera depression. Psykoterapi och livsstilsförändringar är vanliga behandlingar och ibland behövs även medicinering. Kognitiv beteendeterapi (KBT) med beteendeaktivering eller Interpersonell psykoterapi (IPT) har visat sig vara effektiva behandlingsmetoder. Genom att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan du få hjälp mer att arbeta med konkreta strategier för att förbättra ditt mående.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi gör det svåra lättare

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, bättre arbetsförmåga och förbättrade relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan hjälpa dig.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om depression

Vad är unipolär depression?

Unipolär depression är en depression som till skillnad mot bipolär depression inte har maniska eller hypomana perioder.

Vilka är de vanligaste symptomen på unipolär depression?

De mest förekommande symptomen är precis som vid vanlig depression bland annat energibrist, sömnproblem och en minskad aptit. Konsultation med en psykolog kan hjälpa till att ställa en diagnos.

Hur diagnostiseras unipolär depression?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och skattningsformulär. Ibland kan även blodprov tas för att utesluta andra medicinska orsaker.

Finns det olika typer av depression?

Ja, det finns flera former som unipolär och bipolär. Varje typ har sina egna specifika behandlingsmetoder och symptom.

Hur behandlas unipolär depression?

Behandlingsalternativ är som vid depression generellt, vilket ofta inkluderar en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Interpersonell psykoterapi (IPT) är vanliga former av psykologisk behandling.

Hur länge varar en depressionsbehandling?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Depression kan vara mild, måttlig och svår och behandlingstiden anpassas därefter. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver längre behandling.

Vad är skillnaden på unipolär och bipolär depression?

Personer med unipolär depression upplever depressiva symtom och det gör man även vid bipolär depression, men då varvar man ofta dessa med perioder maniska eller hypomana symptom.

Behandlar ni bipolär depression?

Nej, vi behandlar inte bipolär sjukdom utan då får man vända sig till den specialiserade psykiatrin som har affektiva mottagningar. De erbjuder längre behandlingar och det går att få hjälp till en bättre hälsa där.

Vilka riskfaktorer finns det för depression?

Kriser, trauman och livsstilsfaktorer bidrar till utvecklingen av depression. Det kan också finnas genetiska bakomliggande faktorer.

Är depression vanligare hos män eller kvinnor?

Depression är vanligare hos kvinnor, men män är mindre benägna att söka hjälp. Symptomen kan också skilja sig mellan könen.

Hur påverkar depression relationer?

Depression kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till social isolering. Det är viktigt att söka hjälp för att komma ur tillståndet.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symptom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Du hittar mer information om symptom och vård på 1177.se.

Vad innebär en behandling för unipolär depression?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling för nedstämdhet

Här inleds själva behandlingsfasen, det kan vara behandling med exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Interpersonell psykoterapi (IPT). Samtalsterapi, övningar, och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur din nedstämdhet.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en plan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.