Hem / Lavendla Terapi / Depression / Recidiverande depression

Livet är inte alltid lätt och ibland mår vi dåligt. Att drabbas av nedstämdhet eller depression är inte helt ovanligt och kan vara övergående, men om det återkommer igen kan kan vara ett tecken på recidiverande depression.

Vad är recidiverande depression?

Recidiverande depression innebär att man drabbas av en eller flera återkommande (recidiv) depressioner efter en första episod. Man upplever ofta koncentrationssvårigheter, minnesstörning eller ökad utmattningssyndrom och svårighetsgraden kan vara mild, måttlig och svår. Är man yngre och blir deprimerad finns en ökad risk för att bli det igen, så det är viktigt att söka hjälp. Episoderna kan också bli svårare ju fler de är och återkommande depressioner kan vara del av bipolär sjukdom. Det är viktigt att få en grundlig bedömning och rätt hjälp om man mår dåligt.

Varför blir man deprimerad?

Depression är resultatet av en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Det kan variera mellan olika personer så vissa saker kan stämma in mer eller mindre. Här är några av de vanligaste bidragande orsakerna till utvecklingen:

 1. Genetiska faktorer: Vissa gener och genetiska variationer kopplas till ökad sårbarhet för depression.
 2. Biologiska faktorer: Obalanser i hjärnans kemikalier, särskilt serotonin, norepinefrin och dopamin, kan påverka humöret och bidra till depression. Hjärnregioner som amygdala och prefrontala cortex, som reglerar känslor och beslutsfattande, kan också spela en roll.
 3. Psykologiska faktorer: Personliga egenskaper och psykologiska faktorer, som negativa tankemönster, låg självkänsla och svårigheter att hantera stress kan öka risken för depression.
 4. Livshändelser och stress: Traumatiska händelser, förluster, förändringar i livet eller långvarig stress kan vara utlösare för depression.
 5. Hormonella förändringar: Hormonella förändringar, såsom de som sker under puberteten, graviditet eller övergångsperioder som klimakteriet, kan påverka humöret och öka risken för depression.
 6. Sjukdom och medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd, såsom kroniska sjukdomar eller neurologiska störningar kan öka risken för depression. Vissa mediciner kan också ha depression som en biverkning.
 7. Miljöfaktorer: En ogynnsam miljö, inklusive brist på socialt stöd, negativa familjeförhållanden eller arbetsrelaterad stress, kan påverka mental hälsa och bidra till depression.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Symptom på depression

Vid recidiverande depression är symptomen de samma som vid vanlig depression men här har man ett uppehåll mellan episoderna. Här är symptomen:

 • Nedstämdhet och förlust av intresse för aktiviteter
 • Apati
 • Sömnproblem eller för mycket sömn
 • Fysiska symptom som trötthet eller värk
 • Känslor av hopplöshet eller värdelöshet
 • Ångest
 • Förlorad livslust

Vad är skillnaden på recidiverande depression och bipolär sjukdom?

Vid depressioner så har man symptom som också gör att man blir passiv och får svårt att ta sig för att göra saker. Man kan hamna i ett negativt mönster som gör att problemen fortsätter. Har man bipolär sjukdom så har man ofta också depressioner men man har även perioder av mani där man är har mycket energi, är upprymd och aktiv på ett sätt som orsakar problem. Bipolär sjukdom finns i typ 1 och typ 2, där den senare är en mildare form. Det är viktigt att få en grundlig bedömning om man tror att man kan ha denna problematik. Det går att få hjälp och leva ett liv som alla andra.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling vid recidiverande depression

Behandlingen för recidiverande depression kan inkludera olika terapiformer, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller farmakologisk behandling med antidepressiva mediciner. Livsstilförändringar, inklusive regelbunden motion, sömn och socialt stöd, kan också vara en del av behandlingsplanen. Det är också vanligt att man kan behöva vara sjukskriven under en period om man är deprimerad. Längden på sjukskrivningen beror på hur svår depressionen är. Det är viktigt att få rätt hjälp och vi på Lavendla kan hjälpa dig.

Vi gör det svåra lättare

Att drabbas av svåra känslor är vanligt men ibland kan man behöva stöd. Det är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet och terapi kan hjälpa dig att hantera olika problem. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Om du eller någon du känner tankar på att skada sig själv, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om recidiverande depression

Vad är recidiverande depression?

Recidiverande depression innebär att man drabbas av en eller flera återkommande (recidiv) depressioner efter en första episod.

Vilka är de vanligaste symptomen?

Koncentrationssvårigheter, minnesstörning eller ökad uttröttbarhet är några symptom. Konsultation med en psykolog eller psykiatriker kan hjälpa till att ställa en diagnos.

Hur diagnostiseras depression?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och frågeformulär. Ibland kan även blodprov tas för att utesluta andra medicinska orsaker.

Finns det olika typer av recidiverande depression?

Det finns olika svårighetsgrader av depression där man kan ha mild, medelsvår och svår depression men det som gör diagnosen recidiverande depression specifik är att man har flera episoder av depression. Man kan också ha bipolär sjukdom med flera depressiva episoder, men då har man också maniska perioder och det är en annan diagnos.

Hur behandlas recidiverande depression?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling. Det är också vanligt att man kan behöva vara sjukskriven under en period om man är deprimerad.

Hur länge varar en depressionsbehandling?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver långsiktig behandling.

Är depression ärftlig?

Genetik kan spela en roll i depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som livshändelser och personliga omständigheter som bidrar till sjukdomen.

Kan motion hjälpa mot depression?

Ja, livsstilsfaktorer som träning kan påverka din psykiska hälsa. Men det bör inte ersätta professionell vård och medicinering.

Vilka riskfaktorer finns det för recidiverande depression?

Depression är en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Om man är yngre när man får sin första depression är det viktigt att få rätt behandling för återkommande depressioner kan bli svårare med tiden.

Är depression vanligare hos män eller kvinnor?

Depression är vanligare hos kvinnor, men män är mindre benägna att söka hjälp. Symptomen kan också skilja sig mellan könen.

Hur påverkar depression relationer?

Depression kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till social isolering. Det är viktigt att få rätt hjälp.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symptom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Om du eller någon du känner tankar på att skada sig själv, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.

Vad kan man få för hjälp med återkommande depressioner?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa. Det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en diagnostisk utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.

Steg 4: Behandling

Här inleds själva behandlingsfasen, det kan vara behandling med exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT) men också medicin vid behov. Terapin kan inkludera övningar och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg att förändra ditt mående.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en plan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter. Om du mår väldigt dåligt och har tankar på att skada dig själv så kontakta akutpsykiatri eller ring 112.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.