Hem / Lavendla Terapi / Depression / Gravid depression

Att få barn är en stor omställning för de flesta, men om man samtidigt har problem med depression kan det bli mer påfrestande. Då är det viktigt att få rätt stöd. Här går vi igenom vad depression under graviditet är och hur man kan få hjälp.

Vad är depression under graviditet?

Gravid depression, eller prenatal depression, avser depression som uppstår under graviditeten. Det är en form av klinisk depression som kan påverka blivande mödrar vid vilken tidpunkt som helst under graviditeten.

Liksom andra typer av depression kännetecknas den av känslor av sorg, ångest, tomhet och ett förlorat intresse för aktiviteter som tidigare varit glädjande. Depression under graviditet kan ha en stor påverkan både på den gravida kvinnan, fostrets utveckling och senare anknytning, vilket gör det viktigt att identifiera och behandla tillståndet.

Vad orsakar depression under graviditet?

Depression under graviditeten kan bero på en blandning av hormonella förändringar, genetiska faktorer, personliga stressorer och hälsoproblem. Hormonella skift som sker under graviditeten kan påverka humöret, och kvinnor med en historik av depression eller en familjehistorik av psykiska hälsotillstånd är särskilt utsatta.

Stress relaterad till graviditeten, ekonomiska bekymmer, relationsproblem, samt hälsokomplikationer för både modern och fostret, kan också spela en roll. Brist på socialt stöd, tidigare erfarenheter av missbruk eller trauma, samt negativa känslor kring kroppsförändringar och självbild kan öka risken.

Det är viktigt med tidig upptäckt och behandling, som kan inkludera psykoterapi och, i vissa fall, läkemedel, för att stödja både moderns och barnets välbefinnande.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Symptom på depression under graviditet

Symptomen på depression under graviditeten kan vara liknande de vid klinisk depression, men de inträffar specifikt under graviditetsperioden. Det kan vara särskilt svårt att identifiera depression under graviditeten eftersom vissa symtom, såsom trötthet eller förändringar i sömn- och ätmönster, kan likna normala symptom vid graviditet. Här är dock några specifika tecken och symptom som kan indikera depression under graviditeten:

  • Ihållande sorgsenhet, ångest eller “tomhet”: Känslor av hopplöshet och hjälplöshet som inte går över och som påverkar dagliga aktiviteter.
  • Förlust av intresse eller glädje: En märkbar minskning av intresset för eller glädjen av aktiviteter som normalt sett är tillfredsställande, inklusive brist på intresse för graviditeten.
  • Förändringar i aptit och vikt: Signifikant viktminskning eller -ökning som inte är direkt relaterad till graviditeten, eller förändringar i ätbeteende.
  • Sömnproblem: Svårigheter att somna, sova hela natten, eller överdriven sömnighet.
  • Ökad irritabilitet eller frustration: Även över små eller obetydliga saker.
  • Känslor av värdelöshet, skuld eller självkritik: Särskilt skuldkänslor kring graviditeten eller förmågan att vara en god förälder.
  • Energiförlust och trötthet: Känsla av utmattning och brist på energi för dagliga uppgifter, utöver det som kan förväntas av graviditeten.
  • Svårigheter att koncentrera sig, minnas detaljer eller fatta beslut: Kognitiva förändringar som påverkar arbete och dagliga aktiviteter.
  • Återkommande tankar på döden, självmordstankar eller självmordsförsök: Tankar på att skada sig själv eller barnet.

Det är viktigt att skilja mellan vanliga graviditetssymptom och tecken på depression. Om en gravid kvinna upplever något av ovanstående symtom i en grad som påverkar livskvaliteten, är det viktigt att söka professionell hjälp. Behandling för depression under graviditeten kan inkludera psykoterapi, stödgrupper och i vissa fall läkemedel, allt under noggrann övervakning av en vårdgivare.

PTSD

Graviditet kan utlösa eller förvärra posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos kvinnor med tidigare trauma, såsom sexuellt eller fysiskt våld. Hormonella förändringar, ökad stress och rädsla inför förlossningen kan intensifiera PTSD-symtom som flashbacks, undvikande beteenden, negativa tankar och ökad irritabilitet. Interaktion med sjukvården kan också trigga traumatiska minnen. Behandling är viktig för både moderns och barnets hälsa och kan inkludera psykoterapi, såsom kognitiv beteendeterapi eller EMDR och eventuell medicinering efter riskbedömning. Tidig intervention med vårdgivare är avgörande för en tryggare graviditet och förlossning.

Förlossningspsykos

Förlossningspsykos är en sällsynt men allvarlig psykisk sjukdom som uppstår hos kvinnor kort efter barnafödande, oftast inom de första två veckorna. Detta tillstånd karaktäriseras av extremt humörsvängningar, förvirring, hallucinationer, vanföreställningar, ångest och sömnsvårigheter. Risken för förlossningspsykos ökar med faktorer som genetisk predisposition, hormonella förändringar efter förlossningen, brist på sömn och en historia av psykisk sjukdom. Behandlingen, som vanligtvis kräver sjukhusvård, kan inkludera antipsykotiska och humörstabiliserande läkemedel, samt stödjande psykoterapi och familjestöd. Tidig behandling är kritisk för återhämtningen, och de flesta kvinnor återhämtar sig helt med rätt vård. Har man symptom på psykos skall man kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.


Behandling av depression under graviditet

Behandling av depression under graviditeten innefattar psykoterapi, såsom kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi, medan läkemedelsbehandling med antidepressiva, särskilt SSRI, kan övervägas noggrant av behandlande läkare. Livsstilsförändringar som motion, god sömn, näringsrik kost och stresshantering är också viktiga. Tidig intervention och ett samarbete mellan den gravida kvinnan, hennes familj och vårdgivare är avgörande för att säkerställa en effektiv behandling och skydda både moderns och barnets hälsa.

Depression hos anhörig under graviditet

Det händer även att blivande fäder och andra anhöriga kan bli deprimerade under graviditeten. Det kan utlösas av emotionell stress, ekonomiska bekymmer, oro och rädsla för framtiden och föräldraskap samt bristande stöd. Symptomen är desamma med typiska depressionssymtom och att behandla denna form av depression involverar ofta terapi och ibland mediciner, med betoning på vikten av kommunikation och livsstilsfaktorer. Att erkänna och hantera paternal prenatal depression är avgörande för att ge både blivande mödrar och fäder det stöd de behöver under graviditeten.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om depression under graviditet

Vad är depression under graviditet?

Gravid depression, eller prenatal depression, avser depression som uppstår under graviditeten. Det är en form av klinisk depression som kan påverka blivande mödrar vid vilken tidpunkt som helst under graviditeten.

Vad är symptomen på depression under graviditet?

De mest förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem, ångest, en minskad aptit och känslor av skuld och otillräcklighet. Konsultation med en psykolog eller terapeut kan hjälpa till att ställa en diagnos.

Hur diagnostiseras depression under graviditet?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och frågeformulär som bedömer ditt välbefinnande. Vänd dig till din vårdcentral eller BVC om du har symptom.

Hur behandlas depression under graviditet?

Behandlingsalternativ inkluderar ofta en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Kan livsstilsfaktorer hjälpa?

Ja, livsstilsfaktorer som att motionera, hålla rutiner, äta bra, försöka sova, att be om hjälp och umgås med personer man känner förtroende för kan vara hjälpsamt.

Hur lång tid är en behandling för depression?

Behandlingstiden beror på depressionens svårighetsgrad och anpassas efter individen.

Kan depressionen påverka relationen till barnet?

Ja, depressionen kan påverka både mående under graviditet och anknytning till barnet så det är viktigt att söka hjälp om man upplever symptom.

Vad ska man göra om man varit med om trauma och är gravid?

Om man varit med om trauma och har symptom på ptsd så är det viktigt att prata med sin vårdgivare om det så att man kan ta hänsyn till det i behandlingsplanen.

Vilka andra problem kan uppstå vid förlossning?

Man kan också få ångest eller det mycket allvarliga tillståndet förlossningspsykos. Om det finns symptom på psykos skall man kontakta akutmottagning eller ringa 112.

Vad kan jag göra om det känns jobbigt efter att man kommit ur depressionen?

Om du upplever symptom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare.

Kan jag vara deprimerad även som anhörig?

Anhöriga kan också uppleva depression i samband med att man får barn och den omställning som det innebär. Då är det också viktigt att söka hjälp.

Vart kan jag få hjälp?

Om du upplever symptom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Vänd dig till din vårdcentral eller BVC i första hand. Om du upplever akuta symptom så kontakta 112 eller akutpsykiatri.

Tips för att hantera depression under graviditet

Behandling av depression under graviditet sker främst via vårdcentral eller BVC-mottagning men här är en översikt av de steg som kan ingå i terapi.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en diagnostisk utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär som är specifika för depression i samband med graviditet.

Steg 2: Målformulering

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.

Steg 4: Behandling

Här inleds själva behandlingsfasen, det kan vara behandling med exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT) men också medicin vid behov. Terapin kan inkludera övningar och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg att förändra ditt mående.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en plan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att söka hjälp då det kan förebygga framtida problem. Om du mår väldigt dåligt och har tankar på att skada dig själv så kontakta akutpsykiatri eller ring 112.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.