Hem / Lavendla Terapi / Depression / Förlossningsdepression

Att få barn är en stor omställning för de flesta men för en del kan det bli extra påfrestande. Att känna sig nedstämd den första tiden är inte ovanligt men går det inte över kan man blivit deprimerad. Om man känner att man mår dåligt är det viktigt att söka hjälp.

Vad är förlossningsdepression?

Förlossningsdepression, även känt som postpartum depression (PPD), är en form av depression som kan påverka kvinnor efter att de har fött barn. Denna typ av depression uppstår vanligtvis inom de första månaderna efter förlossningen, men det kan också utvecklas senare under det första året efter födseln. Anhöriga kan också drabbas av nedstämdhet och depression i samband med att få barn, så problem kan också drabba andra barnets närhet. På Lavendla kan vi hjälpa.

Varför blir man nedstämd efter förlossning?

Det är sällan en orsak till att man blir deprimerad men vid förlossningsdepression är det flera faktorer som påverkar. Hormonella förändringar som nivåer av östrogen och progesteron ökar under graviditeten och dessa hormoner sjunker sedan efter förlossningen, vilket kan göra att man känner sig ledsen. Det är normalt men man kan känna dubbla känslor, då man gärna vill vara glad under denna viktiga period.

Faktorer som påverkar kan också vara om man haft en besvärlig förlossning, tvivel i föräldraskapet och omvårdnad, svårigheter med rutiner och annan psykisk eller medicinska problem. Det finns också andra orsaker som genetiska faktorer, stress, sömnbrist och social påverkan. Om du upplever symptom så är det viktigt att söka hjälp för att få en så bra relation till barnet som möjligt.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Du är inte ensam

Man har i studier sett att runt 15 % av befolkningen drabbas av förlossningsdepression så om du känner dig nedstämd så är du inte ensam. Många söker inte hjälp så troligtvis är mörkertalet också stort. Det är viktigt att du söker hjälp om du känner dig nedstämd så att du kan få vård.

Identifiera symptom och tecken

Symptomen vid förlossningsdepression är inte så olikt de som man har vid vanlig depression. Här är några symptom:

  • Nedstämdhet och sorg: Känslor av ledsamhet, hopplöshet eller tomhet.
  • Minskad glädje och intresse: Förlust av intresse eller glädje i aktiviteter som normalt sett är roliga.
  • Sömnsvårigheter: Svårigheter att sova eller omvänt, ökad sömnighet.
  • Trötthet och energiförlust: Känsla av utmattning och brist på energi.
  • Ändrad aptit: Minskad aptit eller ökad viktminskning.
  • Svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut: Minskat fokus och kognitiva utmaningar.
  • Ångest: Oro, spänning eller känslor av rädsla.
  • Känslor av skuld eller otillräcklighet: Känslor av att vara en dålig förälder eller att inte räcka till.

Kan man ha ångest vid förlossningsdepression?

Det är vanligt med ångest när man har problem med depression generellt. Det skiljer sig inte vid förlossningsdepression, även om det kan vara mer stressigt utifrån att man precis fått ett barn. Det går att få hjälp med detta också. Prata med oss på Lavendla så hjälper vi dig.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Andra problem som kan uppstå efter förlossning

Det finns också annan psykisk ohälsa som kan utvecklas efter en förlossning. Det kan handla om posttraumatisk stressyndrom (PTSD) eller annan svår problematik som psykos. Om man upplever symptom på psykos som vanföreställningar, att man hör röster eller ljud eller tankestörningar så är det viktigt att söka hjälp direkt. Man kan åka till en psykiatrisk akutmottagning, en vanlig akutmottagning eller ringa 112. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Behandling vid förlossningsdepression

Det är viktigt att söka professionell hjälp om man misstänker att man lider av förlossningsdepression, både för dig och för relationen till ditt barn då det kan påverka anknytningen. Det finns olika behandlingsalternativ för att hantera det, och psykoterapi är vanligt som behandling men ibland behövs även medicinering.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod, särskilt när den kombineras med läkemedel som antidepressiva. Genom att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan du förbättra ditt mående. Tidig upptäckt och behandling är viktiga för att underlätta återhämtning och främja en hälsosam anknytning. Det är också viktigt för anhöriga att få stöd om de behöver det.

Vi gör det svåra lättare

Att drabbas av svåra känslor efter förlossning är vanligt och ibland kan man behöva stöd. Det är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet, både för dig själv och barnet. Det krävs styrka att söka hjälp och terapi är en beprövad metod för att hantera olika problem. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan hjälpa dig.

Om du eller någon du känner tankar på att skada sig själv, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om förlossningsdepression

Vad är förlossningsdepression?

Förlossningsdepression har samma symptom som vanlig depression men denna typ av depression uppstår vanligtvis inom de första månaderna efter förlossningen, men det kan också utvecklas senare under det första året efter födseln.

Vilka är de vanligaste symptomen?

De mest förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem, ångest, en minskad aptit och känslor av skuld och otillräcklighet. Konsultation med en psykolog eller läkare kan hjälpa till att ställa en diagnos.

Hur diagnostiseras förlossningsdepression?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och frågeformulär som bedömer ditt välbefinnande. BVC gör också en screening 6-8 veckor efter förlossning med samtal och formuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som mäter symptom på förlossningsdepression.

Hur behandlas förlossningsdepression?

Behandlingsalternativ inkluderar ofta en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur länge varar en förlossningsdepression?

Hur lång tid det tar att komma över en depression beror på svårighetsgrad, där det kan skilja sig mellan mild, måttlig och svår nivå. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver längre behandling.

Kan motion hjälpa?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa. Det är också bra att tänka på andra livsstilsfaktorer som att hålla rutiner, äta bra, försöka sova, att be om hjälp och umgås med personer man känner förtroende för.

Vilka riskfaktorer finns det för förlossningsdepression?

En besvärlig förlossning, tvivel i föräldraskapet och omvårdnad, svårigheter med rutiner och annan psykisk eller medicinska problem kan vara riskfaktorer. Det finns också andra orsaker som genetik, stress, sömnbrist och sociala faktorer.

Kan jag vara deprimerad även som anhörig?

Anhöriga kan också uppleva depression i samband med att man får barn och den omställning som det innebär. Då är det också viktigt att söka hjälp.

Hur vanligt är det med förlossningsdepression?

Depression efter förlossning drabbar runt 15% av befolkningen men mörkertalet kan också vara stort.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symtom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare.

Vad kan jag göra om det känns jobbigt efter att man kommit ur depressionen?

Ibland kan man känna skam och sorg även om man kommer ur depressionen och det kan vara bra att prata med någon om det. Om man blir gravid igen så kan man också prata med en barnmorska.

Vilka andra problem kan uppstå vid förlossning?

Man kan också få ångest, posttraumatisk stress (PTSD) eller det mycket allvarliga tillståndet förlossningspsykos. Om det finns symptom på psykos skall man kontakta akutmottagning eller ringa 112.

Tips för att hantera förlossningsdepression

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa. Det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en diagnostisk utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.

Steg 4: Behandling

Här inleds själva behandlingsfasen, det kan vara behandling med exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT) men också medicin vid behov. Terapin kan inkludera övningar och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg att förändra ditt mående.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en plan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter. Om du mår väldigt dåligt och har tankar på att skada dig själv så kontakta akutpsykiatri eller ring 112.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.