Hem / Lavendla Terapi / Depression / Melankoli

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men om man känner sig nedstämd och dyster under en längre tid så kan det vara tecken på något allvarligare. Här beskriver vi vad melankoli är och hur du kan få hjälp.

Vad är melankoli?

Melankoli är ett tillstånd där man upplever nedstämdhet och dysterhet. Det är en form av depression där man kan ha svårt att känna glädje, lust, aptitlöshet och ha sömnproblem.

Tidigare pratade man om melankoli men nu för tiden heter det istället depression, med inslag av melankoli, i olika svårighetsgrader. Om du känner dig nedstämd och dyster är det viktigt att du söker vård så att du kan få en bedömning och behandling.

Melankolisk depression

Det är sällan en orsak till att man blir deprimerad. Att ha perioder av djup sorg och nedstämdhet kan bero på olika faktorer. Här är några olika faktorer som kan bidra:

 1. Biologiska faktorer: Obalanser i hjärnans kemikalier, särskilt serotonin, noradrenalin och dopamin kan spela en roll i utvecklingen av melankoli.
 2. Genetiska faktorer: Det finns en ärftlig komponent för många psykiska tillstånd, inklusive depression.
 3. Psykosociala faktorer: Livshändelser och påfrestningar, såsom förlust av en närstående, skilsmässa, arbetslöshet eller andra svåra situationer, kan utlösa eller förvärra tillståndet. Traumatiska erfarenheter i barndomen kan också ha långsiktiga effekter på vår hälsa.
 4. Personlighetsdrag: Vissa personer kan vara mer benägna att uppleva melankoli på grund av deras personlighetsstruktur. Till exempel kan personer med en tendens till perfektionism eller självkritik vara mer sårbara.
 5. Hormonella förändringar: Hormonella förändringar, som de som inträffar under graviditet, efter förlossning eller under klimakteriet, kan påverka humöret och öka risken.
 6. Läkemedelsbiverkningar: Vissa mediciner kan påverka humöret som en biverkning.
 7. Social isolering: Brist på socialt stöd och känslan av isolering kan öka risken för depression.

Har du en odefinierad känsla av olust eller nedstämdhet, tveka inte att söka upp en professionell terapeut som hjälper dig. Du behöver inte kämpa i ensamhet.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Identifiera symptom på melankolisk depression

Vid melankoli är symptomen de samma som vid vanlig depression och det är viktigt att du söker hjälp om du upplever någon eller några av dessa:

 • Nedstämdhet och förlust av intresse för aktiviteter
 • Apati
 • Sömnproblem eller för mycket sömn
 • Fysiska symptom som trötthet eller värk
 • Känslor av hopplöshet eller värdelöshet
 • Ångest
 • Förlorad livslust

Vad finns det för behandling?

Det finns olika behandlingsalternativ för att hantera depression. Psykoterapi och livsstilsförändringar är vanligt, ibland behövs även medicinering. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod, särskilt när den kombineras med läkemedel som antidepressiva. Genom att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan du arbeta med konkreta strategier för att förbättra ditt mående och få hjälp att komma ur din depression.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi gör det svåra lättare

Att drabbas av svåra känslor är vanligt men ibland kan man behöva stöd. Det är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet och terapi kan hjälpa dig att hantera olika problem. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Om du eller någon du känner tankar på att skada sig själv, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om melankolisk depression

Vad är melankoli?

Melankoli är en form av svårare depression där man upplever nedstämdhet och dysterhet.

Vilka är de vanligaste symptomen på melankoli?

Symptomen på melankoli är detsamma som vid vanlig depression men man känner sig också dyster.

Hur diagnostiseras melankoli?

Diagnos görs av legitimerad personal som läkare eller psykolog genom samtal och frågeformulär. Man bör även ta blodprov för att utesluta andra medicinska orsaker.

Vad är skillnaden på melankoli och depression?

Det är egentligen ingen skillnad då melankoli är en typ av depression, men den kan ses som ett svårare tillstånd.

Hur behandlas melankoli?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur lång är en behandling?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan må bättre på kort tid medan andra behöver längre behandling.

Är melankoli ärftlig?

Genetik kan spela en roll i depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som livshändelser och personliga omständigheter som bidrar till sjukdomen.

Kan motion hjälpa mot melankoli?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet har visat sig kunna förbättra måendet. Men det bör inte ersätta professionell vård och medicinering.

Vilka riskfaktorer finns det för melankoli?

Depression utvecklas i en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Livshändelser och påfrestningar kan också utlösa eller förvärra tillståndet.

Är melankoli vanligare hos män eller kvinnor?

Depression är vanligare hos kvinnor, men män är mindre benägna att söka hjälp. Symptomen kan också skilja sig mellan könen.

Hur påverkar melankoli relationer?

Depression kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till social isolering. Det är viktigt att få rätt hjälp.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symptom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Om du eller någon du känner tankar på att skada sig själv, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.

Vad kan man få för hjälp med melankolisk depression?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa. Det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en diagnostisk utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.

Steg 4: Behandling

Här inleds själva behandlingsfasen, det kan vara behandling med exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT) men också medicin vid behov. Terapin kan inkludera övningar och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg att förändra ditt mående.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en plan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter. Om du mår väldigt dåligt och har tankar på att skada dig själv så kontakta akutpsykiatri eller ring 112.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.