1. Lavendla Juridik

Arvskifteshandling

En arvskifteshandling visar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Det är en skriftlig handling som inte behöver följa någon speciell mall. Behöver du hjälp att upprätta en arvskiteshandling? Tveka inte med att kontakta Lavendla på 0770 - 33 90 70, via kontaktformuläret längst ned eller via mail.

Vad är en arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen är det avtal som upprättas i samband med ett arvskifte (även kallat “arvskiftesavtal”). Av arvskifteshandlingens innehåll framgår hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas.

En arvskifteshandling baseras på den bouppteckning som tidigare givits in till Skatteverket tillsammans med andra relevanta handlingar, exempelvis testamente, gåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning.

Topp 5 viktiga saker att veta om en arvskifteshandling

  1. En arvskifteshandling är ett skriftligt dokument där det framgår hur arvet rent konkret fördelas mellan dödsbodelägarna.

  2. Arvskifteshandlingen behöver inte följa någon särskild blankett eller mall. Dödsbodelägarna är fria att upprätta arvskifteshandlingen som de vill, så länge de tar hänsyn till lagens regler och tvingande bestämmelser i ärvdabalken.

  3. När dödsbodelägarna är överens om arvskiftet ska samtliga signera arvskifteshandlingen.

  4. Det krävs ingen arvskifteshandling när det endast finns en dödsbodelägare.

  5. Så länge dödsbodelägarna alla är överens kan en annan fördelning av arvet ibland bli aktuellt, t.ex. av praktiska skäl.

Kan man skriva en arvskifteshandling själv?

En arvskifteshandling går att skriva på egen hand, men om dödsbodelägarna har möjlighet att att anlita en jurist, advokat eller annan kunnig inom området rekommenderar vi detta. Handlingen fyller nämligen en viktig funktion eftersom det visar att samtliga arvsberättigade tillsammans kommit överens om arvsfördelningen.

Arvskifteshandlingen ska inte skickas eller registreras hos t.ex. Skatteverket, men är ändå viktig att behålla ifall framtida konflikter skulle uppstå kring arvet.

Om dödsbodelägarna är överens kan en annan arvsfördelning ske

Det är inte alltid nödvändigt att göra som lagen säger eftersom det i första hand är dödsbodelägarna tillsammans som fattar ett beslut. Om samtliga dödsbodelägare är överens kan en annan fördelning av den avlidnes egendom bli aktuell.

Det kan vara nödvändigt av rent praktiska skäl ifall det underlättar för dödsbodelägarna. Om en annan fördelning sker är det viktigt att noggrant anteckna överenskommelsen i arvskifteshandlingen för att undvika framtida konflikter.

Arvskifteshandling nödvändig endast vid flera dödsbodelägare 

Ifall ett dödsbo endast har en dödsbodelägare, så kallade enmansdödsbon, krävs ingen arvskifteshandling eftersom det inte sker något arvskifte i praktiken. Det vanligaste exemplet på ett enmansdödsbo är när en avliden person efterlämnar en partner som ärver före gemensamma barn. Det finns självfallet andra enmansdödsbon, exempelvis ifall en avliden ogift förälder efterlämnar ett barn utan syskon och så vidare. 

Tillgångarna i enmansdödsbon övergår till dödsbodelägaren i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Eftersom dödsbodelägaren är ensam krävs ingen arvskifteshandling som reglerar hur arvet fördelas eftersom hela arvet hamnar hos dödsbodelägaren.

Däremot kan dödsbodelägaren behöva föra över vissa av tillgångarna på sig själv genom registrering. Det kan bli fallet om det i arvet exempelvis finns en fastighet. 

Exempel - Hur skriver man en arvskifteshandling?

Eftersom varje situation är unik och människor efterlämnar olikartad kvarlåtenskap är det svårt att sätta upp en generell mall eller blankett för arvskifteshandling. Följande är dock ett enkelt exempel på vad en arvskifteshandling kan innehålla:

Anna Andersson avled den 1 april år 2020. I Annas testamente framgår att hennes goda vän Erika Eriksson ska få Annas porslin, vilket också har skett. Anna Andersson efterlämnar tre bröstarvingar Bertil Andersson, Carl Andersson och David Andersson. Anna Anderssons totala kvarlåtenskap uppgår till 300 000 kr i egendom. Arvsfördelningen resulterade i följande uppdelning: 

Bertil tillskiftas tavlor tillsammans värda 70 000 kr och ett guldsmycke värt 30 000 kr.

Carl tillskiftas en klocka värd 50 000 kr och ett silversmycke värt 50 000 kr. 

David tillskiftas resterande av det som återfinns i Annas hem, vilket totalt uppgår till 100 000 kr.

Samtliga har undertecknat handlingen och gemensamt kommit överens om arvsfördelningen. 

Lavendla Juridik hjälper dig

Har du frågor eller funderingar kring en arvskifteshandling? Du når oss på 0770 - 33 90 70 eller via mail. Du kan också skriva in information enligt kontaktformuläret nedan så hjälper vi dig. Vi erbjuder hjälp på dina villkor.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Arvskifteshandling och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Lavendla Juridik