Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är de personer som har rätt till arv på grund av lag, det vill säga den avlidnes släktingar, eller testamente. I det senare fallet måste personen ifråga ha rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar (personen kallas då universell testamentstagare).