Dödsboanmälan

Dödsboanmälan Lavendla Begravningsbyrå

En dödsboanmälan är en form av förenklad bouppteckning som kan användas när den avlidens tillgångar har ett lägre värde än dödsboets skulder. Om du vill veta mer, eller exempelvis få hjälp med en bouppteckning, är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Dödsboanmälan - Topp 5 viktiga fakta och regler gällande dödsboanmälan

  1. En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som är möjlig att göra om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet. En dödsboanmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.

  2. För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs att det skett ett hembesök i den avlidnes bostad av en tjänsteman från kommunen, om socialförvaltningen i kommunen kräver det. Det är därför viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när besöket äger rum.

  3. De ekonomiska tillgångar som finns ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Dessa kostnader är prioriterade i förhållande till andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.

  4. En konsekvens av att begravningskostnaderna är prioriterade är att några övriga räkningar inte behöver betalas när det står klart att förutsättningarna för en dödsboanmälan är uppfyllda.
  5. För att slippa påminnelser på förfallna fakturor och liknande är det klokt att direkt meddela eventuella borgenärer att dödsboet saknar tillgångar och att en dödsboanmälan därför kommer att göras.

Under vilka omständigheter är det tillåtet att ersätta bouppteckningen med en dödsboanmälan?

En bouppteckning får ersättas med en dödsboanmälan under förutsättning att summan av den avlidnes tillgångar, inklusive eventuell andel i efterlevande make/makas giftorättsgods, inte täcker kostnaderna för en värdig begravning och andra kostnader som uppstår till följd av dödsfallet. Därutöver får den avlidne inte äga någon fast egendom eller inneha tomträtt. Efterlevande make/makas eventuella fasta egendom eller tomträtt påverkar dock inte möjligheten att göra en dödsboanmälan.

Att ovanstående kriterier är uppfyllda utgör dock ingen garanti för att en dödsboanmälan får ersätta en bouppteckning. Om det exempelvis krävs en genomgripande utredning för att fastställa den avlidnes tillgångar får dödsboanmälan inte göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna motsätter sig dödsboanmälan till förmån för bouppteckning. 

Vem får upprätta en dödsboanmälan – anhöriga eller en jurist?

Till skillnad från en bouppteckning, som vanligtvis upprättas av en jurist, är det socialnämnden i den avlidnes hemkommun som ansvarar för byråkratin kring en dödsboanmälan. I praktiken är det dock oftast en tjänsteman som, med socialnämndens godkännande, avgör om kriterierna för att få göra en dödsboanmälan är uppfyllda.

Vem ansvarar för ansökan om dödsboanmälan?

Den dödsbodelägare som har närmast tillgång till boet, vanligtvis en efterlevande partner eller ett barn, ansvarar för att ansöka om att en dödsboanmälan ska ersätta bouppteckning. Detta görs hos hemkommunens socialförvaltning.

Hur ansöker jag om dödsboanmälan?

Det praktiska tillvägagångssättet skiljer sig från kommun till kommun. I regel krävs att anmälaren fyller i en särskild blankett. Därtill kan anmälaren behöva bifoga diverse handlingar – exempelvis dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning, eventuellt testamente, äktenskapsförord/samboavtal och kontoutdrag.

På grund av att rutinerna ser lite olika ut runtom i landet rekommenderar vi alltid våra kunder att ta kontakt med socialförvaltningen i den kommun där den avlidne var bosatt.

Vad händer efter dödsboanmälan?

I regel är det kommunernas socialnämnder som ansvarar för att skicka in dödsboanmälningar till Skatteverket. Därefter ska de efterlevande, om det inte redan gjorts, skicka kopior av dödsboanmälan till de borgenärer som finns. Detta är nödvändigt för att borgenärerna ska kunna skriva av de fordringar som finns på dödsboet.

I vissa fall kan det bli aktuellt att upprätta en bouppteckning i efterhand. Typexempel på detta är att tidigare okända tillgångar uppdagats eller när en borgenär kräver att en bouppteckning genomförs och ställer säkerhet för finansiering av detta.

Värdering av bostad och mark

Vid en bouppteckning behöver samtliga tillgångar och skulder värderas. Ofta finns en bostadsrätt, villa eller mark bland dödsboets tillgångar, som då ska tas upp i bouppteckningen. Frågan som då uppstår blir - Vad är det värt?

Lavendla samarbetar med mäklare över hela landet och erbjuder dig en snabb och kostnadsfri värdering.

 

Få en kostnadsfri värdering - Bli kontaktad av mäklare

 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor kring en Dödsboanmälan och är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik