Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Skilsmässa / Betänketid vid skilsmässa
  1. Lavendla Juridik

Betänketid vid skilsmässa

Innan en skilsmässa kan slutföras krävs ibland betänketid.  Betänketid finns för att makar noga ska tänka över beslutet att skilja sig och syftar till att motverka ogenomtänkta skilsmässor.

Betanketid

Hur lång är betänketiden?

Betänketiden löper mellan lägst sex månader och högst 12 månader. Efter betänketiden är det viktigt, om parterna fortfarande önskar skilja sig, att aktivt begära fullföljd. I annat fall kommer giftermålet att fortsätta.

Det är tingsrätten som beslutar om betänketid är nödvändigt eller inte.  Det enda undantaget till betänketid är om makarna bott isär de senaste två åren.

3 situationer som kräver betänketid

  1. När ena parten inte vill skilja sig. När det råder oenighet kring beslutet att genomföra skilsmässan är det en enskild skilsmässoansökan som skickas in.
  2. När någon av parterna vill ha tid att tänka över beslutet.  Betänketid kan därför alltid begäras i samband med skilsmässoansökan – både för enskild och gemensam ansökan.
  3. När barn under 16 år bor tillsammans med parterna.

Barn under 16 år som bor hos makarna kräver betänketid 

Betänketid krävs när det finns barn under 16 år som lever med makarna, oavsett om endast en make/maka är förälder till barnet.

Att det råder enighet om skilsmässan spelar ingen roll för betänketiden, eftersom det anses vara extra viktigt att makarna noga tänker igenom skilsmässobeslutet när det finns barn med i bilden. 

Ibland uppstår också frågor om vårdnad, boende och umgänge i samband med äktenskapsskillnad. När skilsmässan fullföljs är utgångsläget att föräldrarna får gemensam vårdnad om barnet, om inte annat önskas. 

Det går därför att begära skilsmässa direkt utan betänketid om makarna saknar barn under 16 år som bor hos makarna. Om makarna ändå önskar få tid att tänka över beslutet går det bra att ansöka om betänketid.

Ingen betänketid vid skilsmässa om makarna levt isär de senaste två åren

Makar som levt isär de senaste två åren kan begära betänketid, men det är inget krav. Det gäller oavsett om det finns barn som bor med makarna eller om någon inte vill skilja sig.

I dessa situationer finns rätt till skilsmässa direkt under förutsättning att ett så kallat särlevnadsintyg bekräftar att makarna faktiskt bott isär.  I skilsmässoansökan skrivs med att betänketid inte önskas, vilket då får styrkas med särlevnadsintyget. 

Så ska ett särlevnadsintyg se ut

Även fast det inte finns någon särskild mall för hur ett särlevnadsintyg ska se ut är det viktigt att det på ett tydligt sätt bekräftar makarnas särboende under de senaste två åren. Intyget ska också undertecknas i samband med ansökan.

Två vittnen ska intyga att makarna levt isär och därför är det bra att låta två personer som väl känner till boendefrågan agera vittnen. Vittnena ska signera intyget och det kan vara en klok idé att få med deras  kontaktuppgifter. 

Ifall särlevnadsintyget bestrids av motparten kommer domstolen att göra en mer omfattande undersökning kring levnadsförhållandena. 

När börjar betänketid att löpa vid äktenskapsskillnad?

Vid gemensam skilsmässoansökan, det vill säga när makarna tillsammans tagit beslut om äktenskapsskillnad, börjar betänketiden från dagen tingsrätten tog emot ansökan. 

Vid enskild skilsmässoansökan, det vill säga när ena maken/makan tagit beslutet om skilsmässa, börjar betänketiden från dagen motparten tog emot stämning om äktenskapsskillnad.

Om fullföljd inte begärs efter betänketiden fortsätter äktenskapet

Det är viktigt att begära fullföljd av skilsmässan efter betänketiden, om parterna fortfarande önskar genomföra skilsmässan, eftersom det inte sker automatiskt. Om fullföljd inte begärs kommer makarna att fortsätta livet som gifta eftersom domstolen till slut skriver av målet. 

Fullföljd kan som tidigast begäras efter att betänketiden löpt ut, efter sex månader, och senast efter 12 månader efter skilsmässoansökan. Efter dessa tidsfrister är det för sent. Om parterna inte begär fullföljd, men fortfarande önskar skilja sig börjar processen om på nytt och ny ansökningsavgift behöver betalas. Fullföljd begärs via blankett.

Lavendla svarar på frågor kring betänketid

Vi hjälper dig i alla steg kring en skilsmässa och finns med hela vägen. Lavendla erbjuder hjälp med bland annat bodelning, skilsmässoansökan och svarar på alla dina frågor.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!