Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bouppteckning / Bouppteckning i Göteborg

Bouppteckning i Göteborg

Att ordna bouppteckning i Göteborg samband med dödsfall följer en rad moment och formalia. Bland annat utredning av dödsboet, kallelser, bouppteckningsförrättning, bodelning och deklaration. Vi hjälper dig.

Vi hjälper dig med bouppteckning i Göteborg

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Lavendlas jurister och boutredare hjälper dig som ska ordna bouppteckning i Göteborg. Välj en rådgivare direkt i listan nedan, eller visa alla här.

5 viktiga saker du bör veta om bouppteckning

  1. Tid: En bouppteckningsförrättning måste ske inom 90 dagar från dödsfallet. Själva handlingen måste skickas in i tid till Skatteverket, det vill säga inom en månad från förrättningsdagen och inom senast 4 månader från dödsfallet.
  2. Ansvar: Ansvaret för att det hålls en bouppteckningsförrättning och att handlingen skickas in till Skatteverket i tid vilar i första hand på den dödsbodelägare som har närmast tillgång till boet, till exempel efterlevande make/maka eller sambo.
  3. Dödsboanmälan: Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala en begravning och andra kostnader som uppstått till följd av dödsfallet kan bouppteckningen i regel ersättas med en dödsboanmälan. Detta är dock inte tillåtet när dödsboet äger en fastighet eller annan tomträtt.
  4. Äktenskap: Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder också tas upp. Det ska i regel också göras en bodelning. På grund av detta ska den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder även tas upp i bouppteckningen.
  5. Sambo: Om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon önskar bodelning ska samboegendomen redovisas.

Få en gratis konsultation

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Vanliga frågor och svar om bouppteckning i Göteborg

Vad är en bouppteckning och varför behöver jag det när någon avlider?

En bouppteckning är en offentlig redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Det är ett viktigt steg för att fördela arvet enligt lag och säkerställa att alla inblandade parter får sin del. När någon avlider, behövs en bouppteckning för att sedan kunna reglera arv och överföra tillgångar.

Vem är ansvarig för att göra en bouppteckning i Göteborg?

Vanligtvis är det någon nära anhörig eller en person utvald av arvingarna som ansvarar för att se till att bouppteckningen blir gjord. Det är viktigt att den som tar på sig ansvaret förstår processen eller får professionell hjälp för att säkerställa att allt görs korrekt enligt lag.

Finns det några skatter eller avgifter jag behöver vara medveten om i samband med en bouppteckning?

Ja, det kan finnas vissa skatter och avgifter som är relaterade till bouppteckningen, såsom eventuell skatt kopplat till avyttring av tillgångar och liknande. Det är viktigt att rådgöra med en jurist för att få en klar förståelse för vilka skatter och avgifter som kan vara tillämpliga i det specifika fallet.

Vilka dokument behövs för att göra en bouppteckning?

För att göra en bouppteckning behövs bland annat den avlidnes testamente (om det finns), personbevis för den avlidne, samt handlingar som visar den avlidnes tillgångar och skulder såsom kontoutdrag, skuldbrev etc.

Hur lång tid tar det att göra en bouppteckning i Göteborg?

Tiden det tar att göra en bouppteckning kan variera beroende på komplexiteten i den avlidnes ekonomiska situation och eventuella tvister som kan uppstå bland arvingarna. Generellt sett kan en bouppteckning ta flera månader att slutföra, det är inte ovanligt att det tar 3 månader. Efter det följer eventuellt arvskifte, deklaration m.m.

Vilka kostnader är förknippade med att göra en bouppteckning i Göteborg?

Kostnaderna för en bouppteckning kan variera beroende på omfattningen av tillgångar och antalet dödsbodelägare som ska kallas till förrättningen. En vanlig bouppteckning kostar mellan 9,000-15,000 kr.

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.