Skuldebrev

Ett skuldebrev är i praktiken ett löfte om att vid något tillfälle betala ett visst belopp. I familjerättsliga sammanhang är skuldebrev vanliga mellan sambor som köpt en bostad men betalat olika stora kontantinsatser. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en skriftlig handling där någon lovar att vid ett visst tillfälle utbetala en summa pengar till en annan person eller ett företag. Skuldebrev är mycket vanliga och kan vara av både enkel och komplicerad karaktär. Den lag som används för att tolka skuldebrev är lag om skuldebrev.

När kan ett skuldebrev behövas?

Inom det familjerättsliga området kan skuldebrev komma till användning i många olika situationer. Ett vanligt förekommande scenario är sambor som köper en bostadsrätt eller en villa, äger bostaden gemensamt men lägger in olika stora kontantinsatser. Ett skuldebrev bör då upprättas för att säkerställa att kontantinsatserna, eventuellt med ränta, betalas tillbaka till respektive person vid en försäljning. För att detta ska ske även vid separation eller dödsfall behöver skuldebrevet kompletteras med ett samboavtal.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Skuldebrev och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik