Sambolagen

lavendla-juridik-hjalper-er-skriva-samboavtal

Sambolagen kan liknas vid en förenklad version av äktenskapsbalken och reglerar exempelvis vem som får behålla huset eller bostadsrätten efter en separation med tillhörande bodelning. Om du har frågor kring vad det juridiskt innebär att vara sambo är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik. Vi ger svar på dina frågor och hjälper gärna till med att exempelvis upprätta ett skräddarsytt samboavtal. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Sambolagen: Topp 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till om Sambolagen

  1. Definition: Sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande. Kompisar som delar på en bostad betraktas alltså inte som sambor i sambolagens mening.

  2. Bostad och Samboegendom: Sambolagens bodelningsregler omfattar så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad (exempelvis en villafastighet eller bostadsrätt) och bohag (exempelvis möbler och hushållsapparater) som införskaffats för gemensamt bruk.

  3. Separation: Vid en separation ska samboegendomen, med avdrag för eventuella skulder, delas lika. Vem som faktiskt har betalat för bostaden och bohaget tar sambolagen inte hänsyn till.

  4. Samboavtal: De sambor som vill säkerställa att samboegendomen inte behöver delas lika efter en separation behöver upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal kan helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsregler ur spel.

  5. Sambolagen vid dödsfall: Den sambo som vill ge sin partner ett förstärkt ekonomiskt skydd efter dödsfall, exempelvis rätt till pengar och värdepapper, behöver komplettera sambolagen genom att skriva ett testamente.

När blir man sambor enligt sambolagen och när har ett samboförhållande upphört? Ska samboförhållandet registreras?

Sambolagen utgör den juridiska ramen för två personer som bor ihop utan att vara gifta. Enligt sambolagen inleds ett samboskap när två personer, som är i ett parförhållande, flyttar ihop. Det kan naturligtvis vara svårt att ange ett exakt datum för detta men en bra tumregel är att samboförhållandet uppstått när det finns en gemensam folkbokföringsadress. Man ska således inte registrera samboförhållandet någonstans mer än att eventuellt folkbokföra sig på samma adress – även om detta absolut inte är någon nödvändighet.

Om det finns gemensamma barn utgör det en stark indikation på att det rör sig om ett samboförhållande, även om föräldrarna av någon anledning skulle ha formellt sett skilda adresser. Ett samboförhållande kan enligt sambolagen upphöra till följd av dödsfall, separation eller att ett äktenskap ingås.

Vad regleras i sambolagen? Regleras bostad, tillgångar och skulder?

De viktigaste bestämmelserna i sambolagen handlar om bodelning. En bodelning blir aktuell om någon av samborna avlider eller vid en separation. Väljer samborna att gifta sig ska ingen bodelning ske, då övertas reglerna i sambolagen av vad som föreskrivs i äktenskapsbalken.

Utgångspunkten för bodelningen är att samborna ska dela lika på den så kallade samboegendomen. Samboegendomen utgörs av permanent bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll vem som faktiskt betalat för bostaden eller bohaget. Om en av samborna, för att ta ett pedagogiskt exempel, betalt för en bostadsrätt kontant kan det alltså bli så att hen måste dela med sig av halva värdet till den andra sambon. Detsamma gäller lösöre som soffor, tavlor och hemelektronik.

Eftersom samboegendom enligt lagen är begränsat till bostad och bohag ingår exempelvis inte pengar, aktier, fritidshus och fordon vid en samboseparation. Om samborna betala för sådana tillgångar gemensamt är det därför viktigt att detta återspeglas i det formella ägandet av tillgångarna.

Bostad kan vara en villafastighet eller en bostadsrätt och bohag allt som fyller en funktion i det gemensamma hemmet. Ett fritidshus eller en bil utgör därmed inte samboegendom.

Vad är det som konkret händer vid en sambobodelning?

När ett samboförhållande upphört, och åtminstone en av de tidigare samborna önskar att en bodelning ska ske, ska all egendom som utgör bostad eller bohag sammanställas. Därefter får respektive person göra avdrag för eventuella skulder (bostadslån, krediter på möbler m.m.) som kan kopplas till egendomen ifråga. När det är gjort ska det som återstår delas lika.

För att ta ett pedagogiskt exempel kan en tidigare sambo som köpt ett hus kontant därmed tvingas att avstå halva värdet för huset. Detsamma gäller allt bohag som köpts in, oavsett vem som betalat för det. Detta är mycket viktigt att ha i åtanke vid ingången av ett samboförhållande, framförallt om det finns en stor skillnad i förmögenhet samborna emellan.

Går det undvika sambolagens bodelningsregler, d.v.s. avtala bort sambolagen?

Sambolagens regler kring bodelning går enkelt att, helt eller delvis, undvika med hjälp av ett samboavtal. I ett sådant avtal regleras om någon egendom, och sådana fall vilken, som ska bodelas vid en separation. Samboavtal behöver inte bevittnas eller upprättas enligt några särskilda kriterier men det är ändå klokt att använda sig av ett vittne och stämma av samboavtalets innehåll med en jurist.

Sambors arv och testamente

Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra. Ett faktum som, framförallt vid plötsliga dödsfall, kan få förödande konsekvenser.

Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt. Utgångspunkten är därför att det enda en efterlevande sambo får efter dennes partners död är vad som erhålls genom bodelning av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Pengar, värdepapper, bilar, fritidshus faller ingår inte i dessa kategorier.

Den som önskar att en efterlevande sambo ska få ta del av efterlämnade tillgångar måste upprätta ett testamente. I testamentet kan exempelvis föreskrivas att den efterlevande sambon ska tilldelas hela den gemensamma bostaden och visst belopp i pengar. Därigenom säkerställs att den efterlevande sambon kan bo kvar i huset eller lägenheten och finansiera löpande kostnader.

För den som upprättar testamentet är det viktigt att hålla koll på att eventuella bröstarvingars laglotter inte inskränks. För att vara helt säker på att testamentet upprättats i enlighet med lagens bestämmelser är det klokt att anlita en jurist specialiserad på familjerätt.

Bodelningsförättare vid samboseparation

En separation kan ge upphov till starka känslor och i vissa fall konflikter. I de fall tidigare sambor inte kan komma överens om hur en bodelning ska utföras kan tingsrätten utse en så kallad bodelningsförrättare.

I likhet med vad som gäller vid skilsmässor kan en bodelningsförrättare utses om tidigare sambor inte kan komma överens om hur samboegendomen ska delas upp. Bodelningsförrättaren utses av tingsrätten efter ansökan av åtminstone en av de tidigare samborna.

Bodelningsförrättarens primära uppgift är att medla och få till stånd en frivillig lösning. Om en samförståndslösning av någon anledning är omöjlig kan bodelningsförrättaren själv fatta besök om hur samboegendomen ska fördelas.

En bodelningsförrättare har rätt till ersättning för det arbete hen utfört. Kostnaden ska i normalfallet delas lika mellan de tidigare samborna. Eftersom en bodelningsförrättare kan kosta ett par tusen kronor i timmen bör de tidigare samborna göra sitt yttersta för att samarbeta med denne, lämna nödvändiga upplysningar och inte orsaka onödiga arbetsmoment.

Har du allmänna frågor kring sambolagen eller behöver du hjälp med att upprätta exempelvis ett samboavtal? Tveka inte att kontakta Lavendla Juridik på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret ovan!

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor kring Sambolagen och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik