Aktieöverlåtelseavtal

Genom ett aktieöverlåtelseavtal regleras villkoren för köp och försäljning av aktier i ett aktiebolag. Aktieöverlåtelseavtal kan vara alltifrån någon enstaka sida till hundratals sidor. Omfattningen av ett aktieöverlåtelseavtalet beror på verksamhetens komplexitet och hur många villkor affären är förknippad med. Om du ska upprätta ett aktieöverlåtelseavtal, eller behöver hjälp att granska ett redan upprättat aktieöverlåtelseavtal, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla Juridik.

5 saker att tänka på vid upprättande av aktieöverlåtelseavtal

  1. Kontrollera att bolagsordningen inte innehåller några hinder för att sälja eller köpa aktierna. Det är exempelvis vanligt förekommande att befintliga aktieägare har företräde att köpa aktier som bjuds ut till försäljning. Fråga också säljaren om de befintliga aktieägarna är bundna av något aktieägaravtal.
  2. Begär ut bolagets aktiebok, som är en offentlig handling, och säkerställ att säljaren verkligen äger de aktier som köpet avser. Kontrollera även att ägarförhållandena i övrigt stämmer överens med säljarens uppgifter. Om bolaget inte har någon aktiebok (vilket är ganska vanligt) bör en sådan upprättas enligt aktiebolagens krav innan köpet/försäljningen verkställs.
  3. Ange noggrant hur många aktier som säljs, vad styckpriset för aktierna är, när köpeskillingen ska betalas och hur detta rent praktiskt ska gå till. Reglera konsekvenserna av att köpeskillingen inte betalas i tid (exempelvis att säljaren då har rätt att häva hela avtalet).
  4. Om du är köpare av aktierna bör du noggrant fundera över om du vill att aktieöverlåtelseavtalet ska innehålla några garantier om statusen på det aktuella bolaget. Exempel på villkor som ofta förekommer i aktieöverlåtelseavtal är att säljaren garanterar att aktiebolaget inte är indraget i några rättstvister eller att det inte finns några skatteskulder.
  5. Om du är säljare och bara tänker sälja en del av dina aktier kan det vara bra att ta in ett villkor i aktieöverlåtelseavtalet om att köparen är skyldig att aktivt bidra till bolagets operativa verksamhet. Skulle köparen strunta i att göra detta (exempelvis genom att säga upp sin anställning i bolaget) kan säljaren ha rätt att köpa tillbaka aktierna för samma pris.

Vad är ett aktieöverlåtelseavtal?

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som avser köp och försäljning av aktier i ett aktiebolag. Ett aktieöverlåtelseavtal kan både vara mycket enkelt eller väldigt komplicerad. Hur aktieöverlåtelseavtalet utformas beror på hur omfattande den aktuella affären är, vilken typ av verksamhet som bedrivs i det bolag där aktierna finns och vilket intresse säljaren och köparen har av att gardera sig för olika potentiella scenarier. Säljarens främsta intresse är, naturligtvis, att få betalt och köparens primära intresse är att den verksamhet som förvärvas ska vara välmående. Aktieöverlåtelseavtalets syfte är att tillgodose dessa intressen.

Varför behövs ett aktieöverlåtelseavtal?

Det är viktigt att inte köpa aktier i ett bolag utan att det dokumenteras på papper. Förutom att själva ägarförändringen ska regleras genom ett skriftligt avtal finns det dock en mängd andra aspekter att väga in för att både säljaren och köparen ska kunna känna sig trygga i att affären kommer att avlöpa utan obehagliga överraskningar. För att säkerställa att allting ska gå som köparen och säljaren tänkt är det alltid klokt att engagera en duktig jurist i överlåtelseprocessen. I värsta fall kan slarv med de juridiska detaljerna vid en aktieöverlåtelse leda till långa och kostsamma tvister.

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Aktieöverlåtelseavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik